Jump to content

Finne riktig graver-løsning til graveoppgaver.


Guest

Recommended Posts

Guest Peter_Raugland_1

Jeg har en del graveoppgaver og trenger den \&quot\;beste og billigste\&quot\; løsningen. Oppgavene er som følger:

 

 

1. Våning: 110m x 10m med små stubberøtter(20cm) og noen litt større(30cm), samt planering og jevning av arealet. Steinhaug med noen store og middels store steiner, ranke dem opp til et steingjerde. Ca 15m.

 

2. Sika: På jordets laveste punkt\; legge et 4m rør under veien som går langs jordet. Røret bør være ca 20cm dim, lage en kum på jorde siden og strekke drens rør på 5m ut i stjerne, samt legge 44m med drens ledninger oppover og ut fra jordet mot fjellet, (bløtt problem område som gjør jordet bløtt) for å få ut sigevannet fra fjellet over gjordet. Legges så dypt som mulig, da det er nok fall. Kun jord skal flyttes.

 

3. Øya: 120m med kant arbeide, noe steingjerde reperasjon, men mest ripping av røtter fra trær og litt planering. Ca 30m med grøfte reperasjon (i en vinkel på en hovedgrøft, må være åpen) Vurderer steinlegging / duk for å hindre vannet i å \&quot\;skyte inn\&quot\; i jordet som det gjør i dag. Vanskelig å legge grøft dypere da det nesten er flatt.

 

 

4. Øst: 100m med ny grøft mot nabo i øst. Samt grave ut røtter på 50m x 2m, dette er små røtter på 10cm. Samt planere jorda etter røtene er røsket ut. Bunnen av jordet (ca 1daa må dreneres. (sprikende-fingre formasjon, jordet går ned i en \&quot\;v\&quot\; form) og grøftene som går ut her må senkes.) Samt 250 med grøfterensning mot nabo i vest, lav grøfte stand gjør at vann \&quot\;skyter inn\&quot\; og lager et bløtt punkt på jordet.

 

 

5. Øgården: 200m med eksisterende (ikke vannførende) grøft åpnes for å føre vannet (ny vannføring) som ellers går i lik bekk til 15m til vest. Stubber (20-30stk a 50cm) fjernes fra bekk til vest, bekken graves ned til et javnt nivå og det legges et 15cm rør, som eksisterende drenering skal gå inn på. Gruses over, Noen nye drens rør legges inn på \&quot\;våte punkter\&quot\; (i alt 50m drens). Grøften i vest tettes igjen. Samt flytte hele veien på 100 m til ny plassering, rundt jordet i stedet for over. Små grøfter rundt dagens vei tettes.

 

6. Godtholl: ca 6daa +/- med større / små (55cm til 15cm) røtter og noe drenering som må foretaes. Grave ned en 70m lang samle-ledning nederst på teigen, med ca 10-15stk: 15-20m utstikkere oppover i hellingen, mot den selvdrenerende massen.

 

7. Kompost-anlegg: 3,3daa med rotrenskning og planering for plant område hvor kompost-anlegg kan opprettes.

 

8. Skogteigen: Gjerde inn hele teigen, samt grave nye og bedre grøfter, der de eksisterer fra før av. Ca 500m. Samt fjerne røtter etter «sluttavvirkning» etter behov.

 

9. Lage vei som går fra «ny renovasjon» og forbi «nye hytter», 80m x 3.

 

 

Det er som dere skjønner et \&quot\;etterslep\&quot\; på vedlikeholdet av jordene. Men jeg lurer på hvilken løsning som er billigst og best. Jeg har tenkt ut noen alternativer:

 

1. Kjøpe ny graver på 8-10 tonn, fra rundt 170.000 til 250.000. Dette må jeg låne en del til. Gjøre så mye så fort som mulig, selge maskinen. Positivt: kan få en god maskin, negativt: kan gå i stykker. Kapitalkostnader.

 

2. Leie minigraver 5-8 tonn fra Ramirent i 1mnd. Positivt: forsikret? maskinskade-forsikring? Negativt: Kan være dyrt leid?

 

3. Leie inn en entreprenør til å gjøre hele jobben. Positivt: ingen risiko, men DYRT. (stor jobb alt i alt, og kan ikke utføres i en jafs)

 

4. Kjøpe en Hydrema aktig traktor-graver (4wd). (150.000?) Og ha den over 1 til 2 år. Positivt? Lett å komme frem og tilbake. God aksjonsradius. Har lasteapparat (som jeg trenger) Negativt: ???

 

5. Evt: Liten hymas traktor graver sak til rundt 50.000. Fikse ting som går galt (er ikke en veldig god mekker, men kan litt) underveis. Ha den i 3-4 år. Selge når alt er ferdig? Har mer tid på å ordne / grave ting som måtte oppstå etter at alle jobbene er utført..

 

6: Evt2: Har også en nabo som prøver å selge en 5t gravemaskin, som jo blir litt liten til noen av arbeidsoppgavene, men kan være snedig til andre. Den er for salg til for høy pris, så vil ikke skam-by på den. MEN. Ville det være lurt å tilby en leie på den for 1-2mnd (evt til den blir solgt) for en 10.000-20.000, samt ha en objektiv 3djpart (annen graver-kyndig) nabo som kan avgjøre om en skade oppstod, om det er \&quot\;fører-feil\&quot\;(altså jeg betaler repp) eller \&quot\;slitasje feil\&quot\;(eier betaler 90%, jeg 10%) Har noen prøvd noe slikt før?

 

 

Hva tenker dere???

Link to comment
Share on other sites

Jeg har en del graveoppgaver og trenger den "beste og billigste" løsningen. Oppgavene er som følger:

 

 

1. Våning: 110m x 10m med små stubberøtter(20cm) og noen litt større(30cm), samt planering og jevning av arealet. Steinhaug med noen store og middels store steiner, ranke dem opp til et steingjerde. Ca 15m.

 

2. Sika: På jordets laveste punkt; legge et 4m rør under veien som går langs jordet. Røret bør være ca 20cm dim, lage en kum på jorde siden og strekke drens rør på 5m ut i stjerne, samt legge 44m med drens ledninger oppover og ut fra jordet mot fjellet, (bløtt problem område som gjør jordet bløtt) for å få ut sigevannet fra fjellet over gjordet. Legges så dypt som mulig, da det er nok fall. Kun jord skal flyttes.

 

3. Øya: 120m med kant arbeide, noe steingjerde reperasjon, men mest ripping av røtter fra trær og litt planering. Ca 30m med grøfte reperasjon (i en vinkel på en hovedgrøft, må være åpen) Vurderer steinlegging / duk for å hindre vannet i å "skyte inn" i jordet som det gjør i dag. Vanskelig å legge grøft dypere da det nesten er flatt.

 

 

4. Øst: 100m med ny grøft mot nabo i øst. Samt grave ut røtter på 50m x 2m, dette er små røtter på 10cm. Samt planere jorda etter røtene er røsket ut. Bunnen av jordet (ca 1daa må dreneres. (sprikende-fingre formasjon, jordet går ned i en "v" form) og grøftene som går ut her må senkes.) Samt 250 med grøfterensning mot nabo i vest, lav grøfte stand gjør at vann "skyter inn" og lager et bløtt punkt på jordet.

 

 

5. Øgården: 200m med eksisterende (ikke vannførende) grøft åpnes for å føre vannet (ny vannføring) som ellers går i lik bekk til 15m til vest. Stubber (20-30stk a 50cm) fjernes fra bekk til vest, bekken graves ned til et javnt nivå og det legges et 15cm rør, som eksisterende drenering skal gå inn på. Gruses over, Noen nye drens rør legges inn på "våte punkter" (i alt 50m drens). Grøften i vest tettes igjen. Samt flytte hele veien på 100 m til ny plassering, rundt jordet i stedet for over. Små grøfter rundt dagens vei tettes.

 

6. Godtholl: ca 6daa +/- med større / små (55cm til 15cm) røtter og noe drenering som må foretaes. Grave ned en 70m lang samle-ledning nederst på teigen, med ca 10-15stk: 15-20m utstikkere oppover i hellingen, mot den selvdrenerende massen.

 

7. Kompost-anlegg: 3,3daa med rotrenskning og planering for plant område hvor kompost-anlegg kan opprettes.

 

8. Skogteigen: Gjerde inn hele teigen, samt grave nye og bedre grøfter, der de eksisterer fra før av. Ca 500m. Samt fjerne røtter etter «sluttavvirkning» etter behov.

 

9. Lage vei som går fra «ny renovasjon» og forbi «nye hytter», 80m x 3.

 

 

Det er som dere skjønner et "etterslep" på vedlikeholdet av jordene. Men jeg lurer på hvilken løsning som er billigst og best. Jeg har tenkt ut noen alternativer:

 

1. Kjøpe ny graver på 8-10 tonn, fra rundt 170.000 til 250.000. Dette må jeg låne en del til. Gjøre så mye så fort som mulig, selge maskinen. Positivt: kan få en god maskin, negativt: kan gå i stykker. Kapitalkostnader.

 

2. Leie minigraver 5-8 tonn fra Ramirent i 1mnd. Positivt: forsikret? maskinskade-forsikring? Negativt: Kan være dyrt leid?

 

3. Leie inn en entreprenør til å gjøre hele jobben. Positivt: ingen risiko, men DYRT. (stor jobb alt i alt, og kan ikke utføres i en jafs)

 

4. Kjøpe en Hydrema aktig traktor-graver (4wd). (150.000?) Og ha den over 1 til 2 år. Positivt? Lett å komme frem og tilbake. God aksjonsradius. Har lasteapparat (som jeg trenger) Negativt: ???

 

5. Evt: Liten hymas traktor graver sak til rundt 50.000. Fikse ting som går galt (er ikke en veldig god mekker, men kan litt) underveis. Ha den i 3-4 år. Selge når alt er ferdig? Har mer tid på å ordne / grave ting som måtte oppstå etter at alle jobbene er utført..

 

6: Evt2: Har også en nabo som prøver å selge en 5t gravemaskin, som jo blir litt liten til noen av arbeidsoppgavene, men kan være snedig til andre. Den er for salg til for høy pris, så vil ikke skam-by på den. MEN. Ville det være lurt å tilby en leie på den for 1-2mnd (evt til den blir solgt) for en 10.000-20.000, samt ha en objektiv 3djpart (annen graver-kyndig) nabo som kan avgjøre om en skade oppstod, om det er "fører-feil"(altså jeg betaler repp) eller "slitasje feil"(eier betaler 90%, jeg 10%) Har noen prøvd noe slikt før?

 

 

Hva tenker dere???

Link to comment
Share on other sites

Skjønner at du har nok å gjøre. Tror eg ville gått for å kjøpe ein gravemaskin sjøl, men ikkje mindre enn 8 tonner. Kjøpe du sjøl har du ikkje noe press på deg for å bli ferdige i tide, som du har hvis du skal leie. du kan da bruke den tida du trenger og får det skikkelig gjort, så kan du evnt. selge den igjen etter på. Eller du kan ha den stående, for du vet aldri når det er noe som skal graves, eller kanskje du kan ta på deg gravejobber for naboer hvis de ikke har gravemaskin selv eller leie ut bare maskin. Tror du skal få ein heilt ok gravemaskin for rundt en 200 000, gjelder bare å følge med litt hva som dukker opp på f.eks finn.no.

 

Du må uansett ha lykke til med arbeidet!

Link to comment
Share on other sites

Høres ut som en jobb for minimum 8tonner, gjerne 14t. Fordelen med 8t er at du kan frakte den på dumperhenger med en normal traktor. Om du ikke har behov for det så tror jeg du får mer maskin for pengene, og større kapasitet om du går litt opp i størelse. 5t tror jeg ikke er ideelt, men allt går om du har tid. Ellers ser det ut til at du har jobb i mer en en mnd om du skal drive resten av gården samtidig.
Link to comment
Share on other sites

Kjøp.

 

Kjøpte nettopp selv for en mnd siden av mye samme grunnlag som deg og angrer ikke en plass. Skal ikke grave mye før den er tjent inn i forhold til å leie inn entreprenør. Kjøper du riktig type og alder er det ikke mange kroner den faller i pris så sant du holdern i grei stand.

 

Kjøpte selv en komatsu 8 tonner.

Link to comment
Share on other sites

Hei!

Har du ledig kapasitet og er det aktuelt å ta på seg andre graveoppdrag?

Er det langt mellom teigene eller går det greit å belte?

Har du maskinførerbevis? Det kreves for å kjøre beltegraver lovlig, også i landbruket (men det er nok mange som ikke bryr seg om det...)

Link to comment
Share on other sites

En beltegaver i 7-8 tonnsklassen vil nok være en passende maskin til dine oppdrag.Se etter en 5-10 år gammel maskin av de 5-6 mest solgte merkene(cat,kobelco,hitatchi,komatsu,volvo)da disse har ett godt utbygd forhandlernett over hele Norge samt at de har vært så lenge i markedet at det lar seg gjøre å finne deler hos høggere hvis du skulle være uheldig å havarere noe.Regner med at du kommer lagt om du legger deg i prisklasse 150-300 000.Hold deg langt unna lite utbredte merker da det ofte er vanskelig å skaffe deler og service til de pluss at de ikke finns huggedeler å få tak i hvis du skulle være uheldig å havarere noe.Åttetonnere er ettertraktete og kostbare men trøst deg med at de er lettsolgte når du skal kvitte deg med den og faller lite i pris i den aldersklassen.Hold deg unna importmaskiner da disse mange ganger har andre spesifikasjoner enn de som er beregna på det norske markedet.Snakk med andre maskineiere/entreprenører i lokalområdet om hva de anbefaler med hensyn til service og deleforsyning til de merkene de selv har.En av de store fordelene med den maskinstørrelsen er at de måler 2,2 til 2,35 utvendig på beltene og går inn i kassa på en stor traktortilhenger eller en gruskasse på en lastebil noe som gjør de raske å forflytte til nye oppdrag rundtomkring i bygda hvis du skulle få forespørsel om det.Det gjør også sitt til at du kan få relativt rimelig frakt på en brukt graver uansett hvor du skulle kjøpe den da den kan tas med på en lastebil eller i skapet på en trailer.

 

En rundtsvingende graver er rask å flytte masse med på korte avstander samt stødig å jobbe med sammenligna med en traktorgraver uansett hvordan du har bommen pluss at er den beltegående er den svært vanskelig å sette fast om det skulle være vått der du jobber når du lærer triksene .Under vanlige forhold jobber du dobbelt så raskt med en beltegraver og under våte vanskelige forhold tre til fire ganger raskere samenligna med hjulgående traktorgravere.

Link to comment
Share on other sites

Guest Apple_farmer_1

Gravemaskiner har jeg ikke mye greie på, så det skal jeg ikke si noe om bortsett fra at jeg ser at entreprenøren jeg pleier å leie inn til den type jobber du snakker om her, oftest kommer med 8-tonner. Når jeg har gravd ut litt større tomt, eller når vi grov ned 400m vannledning dypt kom han med større maskin.

 

Men når det gjelder maskinførerbeviset vil jeg tro forsikringsselskapet vil ha noe å si om du skulle være så uheldig å skade deg selv, andre personer eller gjøre materielle skader. Det kan nok bli dyrere i lengden enn å skaffe seg et maskinførerbevis \;-)

Link to comment
Share on other sites

Guest ValtraN92_1
Sidespørsmål til Rune: Er du helt sikker på at maskinførerbeviset kun gjelder for ansatte? Da gjelder vel det alle type maskiner som kalles masseforflytningsmaskiner, tenker spesielt på spm. ang bevis eller ikke ang. kompaktlastere i fjøset over 20 hk....
Link to comment
Share on other sites

Det kan være lurt å ta maskinfører beviset.....har du en maskin, så vil du gjerne ta på deg en jobb for en nabo ol, og da kan det være greit å ha uansett. Ikke store kostnaden....
Link to comment
Share on other sites

Her har det blitt en \&quot\;avsporing\&quot\; igjen ja,så jeg henger meg på med ett utdrag fra arbeidsmiljøloven:

 

§ 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

 

(1) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker.

 

(2) Departementet kan gi forskrift om at virksomhet i landbruket som ikke nytter annen hjelp enn avløserhjelp skal unntas fra loven.

 

(3) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for byggherre eller dennes representant.

 

(4) I forskrift etter denne paragraf kan det fastsettes særregler.

 

Har ikke funnet særregelen som omhandler maskinførerbevis i landbruket ennå,men jeg er ganske sikker på at den tredde i kraft i første halvdel av 2000 tallet.

Link to comment
Share on other sites

Her fant jeg omsider forskriften:

§ 1-3. Hvem forskriften retter seg mot

1. Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført.

2. Forskriftens bestemmelser skal også, der de er relevante, gjennomføres av:

a) Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

b) Familiebruk i landbruket

c) Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere

- som bruker arbeidsutstyr

- som håndterer asbest og asbestholdig materiale i arbeidslivet

- i bygge- og anleggsvirksomhet

- i landbruket

 

Lenger ned i forskriften står det:

 

§ 10-3. Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring

 

Dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til § 10-2 skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr:

- bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv eller helse

- tårnkraner

- mobilkraner

- portalkraner

- kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger

- løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen

- masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk).

Link to comment
Share on other sites

Guest runeav_1

Hei.Bor på Sørlandet.Har en Hitachi EX60,som jeg lurer på å selge.

1997mod.60cm belter.40cm og 80cm skuffer.SMP hyd.kobling.

Har også en ureg.tralle til denne(har hatt 13 tonner på denne,

hjemmelaget)Tlf 90077420,runeav@online.no

Link to comment
Share on other sites

Rune: De \&quot\;nye\&quot\; reglene som omfatter jordbruket (krav om maskinførerbevis) gjelder fra 1/1-02.

 

Det var ikke meningen å spore av, men dette er et moment hvis man skal kjøre gravemaskin (ikke traktorgraver) over 15 kW lovlig

Link to comment
Share on other sites

Guest Peter_Raugland_1

Jeg må bare takke for alle svarene folkens! Jeg glemte å si det, men alle teigene jeg skal jobbe på ligger slik til at jeg kan kjøre maskinene dit på belter.

 

Så hvor står vi? Eie er billigere enn å leie om det dreier seg om 200 / 300 timer med arbeide??

 

Hvilken maskin?: Beltemaskin, 12-14 tonn, pris under 150.000, solgt ny i Norge, av merke\; CAT, Kobelco, Hitatchi, Komatsu, Volvo(Åkerman?).

 

For min del har jeg intet ønske om å eie en maskin i mer enn toppen 1 år, jeg ønsker heller ikke å repparere maskinen. Det er veldig viktig for meg å bli kvitt maskinen igjen. Men gjør gerne godt med vedlikehold. Jeg kan ikke ta meg råd til at maskinen står og ikke blir brukt.

 

f.eks. noe som dette? http://www.finn.no/finn/car/agri/object?finnkode=32569060

 

takk for alle svar. Pe.

Link to comment
Share on other sites

Hvis du gjør et godt kjøp og ikke er uheldig og får havari av noe slag er det nok billigere å eie til ditt bruk. Det kommer jo an på hva som er alternativet også, ta en annen godt betalt jobb mens du setter bort hele jobben eller ligge på sofaen...?

Har selv en 9tonner med skjær som er brukbar til allsidig arbeid. Kun gått 2700t da jeg kjøpte den og 4 år gammel, men har dessverre hatt en del uforutsette vedlikeholdskostnader som ikke har skyldtes førerfeil.

Som en skriver her er dette relativt dyre maskiner, men det vil du jo få igjen når du selger. En midigraver til +/- 150.000 er trolig meget lettsolgt til \&quot\;gårdsgraver\&quot\;.

Du har en del stubbarbeid. Er stubben fersk mener jeg det taler for en større maskin enn 8 tonn. Kjøper du en 8tonner må du for all del kjøpe en med skjær. Har revet mye stubb med min, men det er en fordel at den står over en vinter. Og man må selvsagt jobbe mer for å få den opp, grave av flere røtter osv. Det er imidlertid snedig på trangere steder med en mindre maskin og jeg flytter den selv i egen dumperhenger.

Hvis du leier og kjører selv må du forutsette at nødvendig forsikring er i orden og at utleier dekker kostnader til rep. som ikke skyldes førerfeil. Det blir dermed en liten risiko. Kanskje det finnes en entreprenør eller et utleiefirma som kan leie ut billig i en rolig periode av året? Fellesferien?

Maskinen i annonsen hadde mange timer synes jeg. Hvilket merke du skal velge har jeg ingen mening om, men disse 5 er jo kurante alle. Det hadde vært kjekt ved en evt. handel om du fikk med skuffer du har bruk for. Det er ihvertfall dyrt å kjøpe nytt.

Du bør satse på alternativ 1,2 eller 3, men 5tonner blir for smått.

 

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Hei igjen!

Jeg prøver meg på et regnestykke.

 

Forutsetninger: Maskinkjøp kr. 180\'\'\'\', salgssum etter 1 år 160\'\'\'\', antall timer 250.

 

Avskrivning 20.000

Rentekostnader 5% 8.500

Transport vedr. kjøp 7.500

Forsikring 5.000

Diesel 10l/t x 250 x 7,25= 18.000

Vedlikehold og sertifisering 10.000,-

Evt. vinterlagring 4.500,-

Eget arbeid 250t à kr. 200= 50.000

Sum alle kostnader: 123.500

 

Leie maskin med fører 250t à kr. 550,- = kr. 137.500,-

 

Om du skal regne noe på lager kan vel diskuteres og om du får leid maskin m/fører til denne prisen i ditt område vet jeg heller ikke. Du kan ihvertfall ikke ha store uforutsette utgifter med dette regnestykket hvis du regner en grei timepris på eget arbeid. Med egen maskin får du kanskje gjort arbeidet til \&quot\;rett tid\&quot\; og det bør jo telle med, eller kanskje det blir motsatt? Fleksibelt blir det ihvertfall :-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Peter_Raugland_1

Kornbonde fra Nidaros: Jeg er 25 år, har en knøttliten gård hvor alt har grodd igjen, jeg har mye pågangs evne, osv. Skal jeg ha betalt for \&quot\;nybrotts\&quot\; timene så vil ikke resten av regnestykket bli pent. Jeg kan ikke bruke 140.000 på å leie inn en entreprenør til å gjøre dette, den arbeids kapitalen får jeg mer igjen for andre steder.

 

Men jeg er oppriktig takknemmelig for svarene og innspillene, det svarte på akkurat det jeg lurte på. Og ja, jeg er enig i at for at en skal kunne leve av en drift så skal arbeidstimer medregnes. Men når det kommer til kantklipp og stelling av eiendommen så går ikke det under \&quot\;drift\&quot\; i min bok, selvom det har en positiv virkning på avlingene, det går under \&quot\;skikk av gården\&quot\; og \&quot\;estetikk\&quot\; da jeg tror dens påvirkning på gårdens totale \&quot\;salgsverdi\&quot\; har mer å si, selvom det heller ikke er noe en kan hente ut i minibanken (-\;

 

Hva tenker du om denne: http://www.finn.no/finn/car/agri/object?finnkode=32943109 Den står 20min med lastebil fra meg....

Link to comment
Share on other sites

Tror du blander kortene her Rune med sertifikater/maskinførerbevis og dokumentert opplæring.

Det finnes ingen krav til sertifikat på feks vinkelsliper og motorsag, men derimot krav om dokumentert opplæring som arbeidsgiver er ansvarlig for. Denne opplæring må en ansatt ha dokument for på alle bedrifter det jobbes på og kan ikke tas med videre. Dette er innført for å holde arbeidsgiver ansvar for at ansatte er opplært på alt farlig verktøy/redskap. Hvordan dokumentert opplæring skal utføres er det ikke veldig enkle regler for, men det er bedriftene som er ansvarlig for den og ofte de som utfører denne. Selv drev jeg med opplæring der jeg var ansatt tidligere.

Enhver arbeidstaker over 18år kan på fritiden bruke alle disse maskinene på fritiden, ellers hadde det jo vært forbudt å drive på å leie ut feks minigravere som det gjøres nå.

 

Når du nevner det ikke er krav til maskinførerbevis for selvstendig næringsdrivende så mener jeg det er helt feil. Det jeg tror du blander sammen med er masseforflytningsmaskiner på under 15kw som havner inn under dokumentert opplæring sammen med feks motorsag, vinkelsliper, personløftere(!!!), gressklippere etc.

Har selv kjørt maskiner for firma som selvstendig næringsdrivende og der var det ihvertfall ingen tvil om at jeg måtte ha maskinførerbevis. Var jo rart hvis en stor bedrift leide inn selvstendig næringsdrivende til å kjøre store maskiner fordi at de ikke trengte maskinførerbevis i motsetning til egne ansatte?

 

Da jeg tok maskinførerbevis for fire år siden lærte vi at det kun var en gruppe som lovlig kunne kjøre masseforflytningsmaskiner over 15kw og det var sjåfører av lastebiler/semitraller etc som lastet av/på maskintrallene. Disse er de eneste som er fritatt krav om maskinførerbevis.

 

Ellers er jeg enig med Rune i å gå for en større maskin da en får mer for pengene og mye mer effektivitet med større rekkevidde. Når du i tillegg ikke har mehov for å flytte maskinen hadde jeg ikke vært i tvil. Med stor maskin skal det også mer til før dynamitt må brukes på større steiner/blokker.

 

Selv kjørte jeg egen maskin på gården i flere år før jeg tok maskinførerbeviset, og jeg er ikke sikker på at jeg hadde brydd meg hvis ikke det var at jeg begynte å grave for andre.

Link to comment
Share on other sites

Hassan:

Det spiller ingen rolle om man kjører på fritiden eller ikke, poenget er 15kW-grensa. Den gjelder når en privatmann leier maskin på samme måte som i landbruket, enter du leier deg ut til et firma eller graver hjemme.

Jeg har også selv kjørt uten bevis, men tok \&quot\;lappen\&quot\; for noen år siden sammen med naboen. Om jeg fikk så mye ut av det er en annen sak... Naboen fikk kjøreforbud da Arbeidstilsynet var på besøk.

 

Peter:

Ville sett litt mer på ditt alternativ 1, lagt i litt mer enn 29.000. Hvis denne ikke er brukt på 2-3 år er det stor sjanse for at du får problemer med lekkasjer på slanger og pakninger m.m. når du begynner å kjøre. Slitte kjeder kan også være plundrete.

På den annen side kan dette gå med en del egeninnsats og litt flaks og evt. brukte deler. Du må uansett ta en ordentlig titt og prøve den skikkelig. Du kan evt. sjekke med noen som hogger om det finnes slike maskiner stående

Link to comment
Share on other sites

Har du ledig tid og kapasitet og stor lyst til å gjøre jobben selv så ser det ut som det er relativt liten risiko å kjøpe maskin og bare få jobben gjort. Kanskje har du igjen litt for arbeidet også.

Går du for litt større og dyrere maskin minsker risikoen for havari, men den kan bli vanskeligere å selge igjen, slik at verditapet kan bli større enn med en 8-tonner.

Med leid maskin kan du dele jobben over flere år. (Medfører mer etablering/flyttekostnad) men kan utføres med flere maskiner, mer tillpasset jobben som skal gjøres. Det går kanskje med mindre timer enn du bruker selv. Slipper risiko for dyre havari og en monumental maskin stående på bruket(ref.Ø. Sunde) Og du kan benytte egen arbeidskraft til håndarbeid som rørlegging osv. Moderne gravemaskiner er effektive maskiner i kyndige hender så en får gjort mye arbeid pr.time og det er ikke avskrekkende timepriser. Du binder heller ikke kapital som du kanskje heller kan bruke på andre investeringer.

\&quot\;Koinnbon\&quot\; har forøvrig ett godt oppsett, og dette er jo vurderinger som må gjøres i mange, om ikke alle, sammenheger.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...