Jump to content

Hyttestrid, lov og regler?


Guest

Recommended Posts

Hei!

Har ett spørsmål som kanskje noen her inne kan svare på!

I 1976 ble det satt opp en hytte på ett fjell, hvor bygger bygde på tillatelse fra grunneier. Ingen skriftlig avtale ble gjort. Datidens grunneier er nå død, og sønnen har tatt over. Eierne av hytten er nå blitt gamle og ønsker og selge hytta, men å selge hytta uten tomt er jo ikke bare bare. Men ved konfrontasjon med nåværende grunneier nekter han og skille ut eller leie ut tomt til hytta. Finnes det noe lovverk som sier at hytta da må rives eller om grunneier MÅ finne en løsning ang. tomt?

 

Takker for alle svar!

Mvh Thomas

Link to comment
Share on other sites

Guest thomas_1

Hei!

Har ett spørsmål som kanskje noen her inne kan svare på!

I 1976 ble det satt opp en hytte på ett fjell, hvor bygger bygde på tillatelse fra grunneier. Ingen skriftlig avtale ble gjort. Datidens grunneier er nå død, og sønnen har tatt over. Eierne av hytten er nå blitt gamle og ønsker og selge hytta, men å selge hytta uten tomt er jo ikke bare bare. Men ved konfrontasjon med nåværende grunneier nekter han og skille ut eller leie ut tomt til hytta. Finnes det noe lovverk som sier at hytta da må rives eller om grunneier MÅ finne en løsning ang. tomt?

 

Takker for alle svar!

Mvh Thomas

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Administrasjonen i kommunen hvor hytta ligger kan svare deg på det. En eller annen avtale må det jo ha vært, siden hytta står der. Mulig tomtefesteloven kommer inn i bildet, blir fort et juridisk spørsmål og advokatmat av dette - lykke til.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Da jeg for noen år tilbake konsulterte advokat i forb. med en nabokonflikt, kom vi inn på temaet feste og festetomter. Det han sa var at feste oppstår av seg selv. Altså dersom du bygger hus på annen manns eiendom, oppstår det en festetomt, selv om det ikke inngås skriftlig avtale. Når hytta har vært benyttet siden 1976 kommer man vel også inn på spørsmål om hevd. Slik jeg forstår det, har ikke grunneier noen sterk sak i denne sammenhengen. Hytta står der, og det fins ikke tvil om hvem som har eid og brukt den i 35 år, så da skulle saken være grei. Men du må nok kontakte kommuneadministrasjonen for å få formalisert en festeavtale, jeg tror ikke grunneier har mulighet til å nekte deg det. Lykke til!
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Knut, du motsier deg selv. \&quot\;For at ein skal kunne hevde noko må det vera tydeleg at ein gjer noko ein ikkje har lov til, ein må vera i god tru og dette må skje i eit tidsrom på minimum 20 år. \&quot\;

 

Tydelig at en gjør noe en ikke har lov til, og samtidig i god tro, er vel litt vanskelig å få til...

 

Ref. Hevdslova 4, som sier:

§ 4. Den som veit at han ikkje eig tingen, hevdar ikkje. Det same gjeld den som ikkje veit det avdi han ikkje har vore så aktsam som han burde etter tilhøva.

 

Derimot at en gjør noe en har fått (eller noe en er i god tro om at en selv eller tidligere eier har fått) lov til (men imidlertid ikke nedskrevet og tinglyst) lenge nok (20 år), gjør at man hevder en varig rett til å fortsette med det.

 

Så er spørsmålet om hytteeieren \&quot\;bare\&quot\; har hevdet en evigvarende bruksrett til å bruke en del av eiendommen som hyttetomt, eller om han har krav på å få skilt ut tomt/punktfeste, det har jeg ikke kompetanse til å gå inn på...

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Litt enig med KnutØH ogjeg også stiller spørsmålet\; er den hytta lovlig oppsatt?

Hytta er bygd så sent som i 1976 og da var arbeiderpartistaten allerede godt utbygd med et stort byrokrati. Om det er gitt byggetilatelse til den hytta må det være gjort et meget slett arbeid fra kommunens side som ikke har krevd dokumentasjon på avtale om tomta.

Link to comment
Share on other sites

Guest thomas_1

Hei!

Har fått litt mere informasjon, og det finnes papirer hos kommunen som sier at eier av hytta faktisk ER eier av hytta. Det finnes også gårds,bruks og tomtenr på hytta.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...