Jump to content

Foreldre og odel


Guest

Recommended Posts

Hei, Mine foreldre vil ikke la eldste bror min overta gården hjemme og heller la den gå til meg. Lurer på om det er noen som vet om dette kan gjøres lovlig på noe som helst vis, uten at det blir krangel mellom meg og min bror? Han har jo self lyst til å overta selv, men det vil ikke foreldrene våre at han skal. Kan jeg evt leie gården av mine foreldre med en avtale som sier at leien forlenges med feks 10 år ved et evt dødsfall hos mine foreldre og dersom min bror da overtar etter et dødsfall kan ikke leieavtalen sies opp viss den er tinglyst?

 

Ble mange spørsmål på en gang og håper noen kan svare på dem

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei, Mine foreldre vil ikke la eldste bror min overta gården hjemme og heller la den gå til meg. Lurer på om det er noen som vet om dette kan gjøres lovlig på noe som helst vis, uten at det blir krangel mellom meg og min bror? Han har jo self lyst til å overta selv, men det vil ikke foreldrene våre at han skal. Kan jeg evt leie gården av mine foreldre med en avtale som sier at leien forlenges med feks 10 år ved et evt dødsfall hos mine foreldre og dersom min bror da overtar etter et dødsfall kan ikke leieavtalen sies opp viss den er tinglyst?

 

Ble mange spørsmål på en gang og håper noen kan svare på dem

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Er det fra tinglysningsdagen eller er det fra overdragelsesdato de 6 mnd er ment å gjelde fra? La oss si at det går 8-10 mnd fra \&quot\;overdragelse\&quot\; til tinglysning, vil man da kunne holde hemmelig et evt salg, evt kan man la være å offentligjøre en tinglysning? Irriterer meg over alle lokalavisene som offentliggjør alle tinglysninger om overdragelser og salg.

 

Poenget med å ha en leieavtale som ikke kan sies opp ved eierskifte er jo at uansett om det er min far eller min bror som er eier er det jeg som driver gården.

 

Når det er sagt så er poenget til min far og hindre bror min i å lage byggefelt utav gården. Han har gått så langt at han har kontaktet flere utbyggere for å få tilbud på hva de vil gi for jorda til boligformål, samt vært på komunen og snakkt om omregulering av gården, som ikke engang er hans egen enda

Link to comment
Share on other sites

Guest Åge_1

6 mnd gjelder konsesjonssøknad.

 

Det vil uansett ikke være riktig av foreldrene dine å selge gården til din bror dersom han har planer om å selge ut gården til boligtomter. Etter mitt hode bør dine foreldre sette en høy pris på gården slik at de kan dele ut noe arv til deg. Det er jo ikke riktig at han skal få kjøpe gården billig av dine foreldre, og så selge unna eiendom.

 

 

Du og dine foreldre kan jo bli enig om en gunstig pris på gården. I en eventuell odelstvistesak bør det kjøres hardt på gårdens verdi i forhold til eiendomssalg. Forhåpentligvis vil da taksten bli så høy at din bror ikke har noen økonomisk gevinst på å gjennomføre kjøpet.

 

Dette virker som en fastlåst situasjon som viser odelslovens idioti. Uansett hvilket valg du tar vil det skape uenighet...

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1

Jeg TROR, gjentar, TROR ikke det hjelper deg å forsøke å holde salget \&quot\;hemmelig.\&quot\; Om gården overdras en dato og tinglyses på en annen dato så regnes innløsningsfristen på 6 mndr fra den seneste av de aktuelle dagene. Det går an å forhindre at eiendomsoverdragelsen står i lokalavisen, hvis man ber Statens Kartverk om det. Men den kommer uansett på en nettside og i Norsk Lysningsblad, for Staten plikter å opplyse om det for allmennheten.

Jeg har hørt at det skal være mulig for din far å tinglyse at gården er odelsfri. Deretter selger han gården til hvem han vil. Men jeg tror ikke det går an å gjøre det på denne måten overfor livsarvinger (altså sine barn.) Din far kan kanskje frata dine søskenbarn odelsretten på den måten, men ikke til sine egne barn.

 

Om dere forsøker å utsette overdragelsen så lenge som mulig ved at du forpakter gården i stedet for å kjøpe den så kan du risikere et problem den dagen dine foreldre går bort. Da blir det et rettslig arveoppgjør og det blir garantert dyrere for deg enn om dere hadde blitt enige om en pris som myndighetene godtar. Blant annet må du ut med mye mere arveavgift. Har du en gyldig forpaktningskontrakt ved dødsfallet så gjelder den fortsatt etter dødsfallet. Men er du interessert i å forpakte gården av en bror som du er uvenner med??? Han bor i våningshuset mens du bor i en villa en halv mil unna? Prøv å forestille deg det bråket, når du kliner jord utover gårdsvegen hans, eller du sprer grisemøkk så det stinker av klesvasken til din svigerinne??

 

Jeg tror du skal undersøke med en advokat, om det er mulig for din far å tinglyse at ingen av hans barn skal kunne omregulere eiendommen til boligformål. En slik tinglysing hjelper ikke hvis myndighetene bestemmer seg for å ekspropiere eiendommen til tomter, men det er mulig det gjør gården uinteressant for din bror. Men som sagt, jeg TROR bare dette, jeg er ikke advokat men bare mekaniker og anleggssjåfør......

Link to comment
Share on other sites

Guest OAA_1

Eg er heller ikkje advokat eller ekspert, men har nokre tankar ut frå det eg veit, eller trur eg veit.

 

Eit alternativ kan muligens vera å skriva noko i kjøpekontrakten om at evt framtidig utbygging av garden skal tilfalle selgar, altså dine foreldre. Slik eg forstår det er det i allefall mulig å legga slikt inn dersom det er ein anna verdifull ressurs som på sikt kan realiserast, t.d. masseuttak.

 

Det er altså slik at du og dine foreldre kan laga ein kjøpsavtale med ein slik klausul, og verta enige om ein pris. Då har din bror rett til å få kjøpa garden under same vilkår, men dersom hann ikkje svara innen to mnd, eller takkar nei, mister han sin betre odelsrett i forhold til deg.

 

Dersom utfallet vert rettsak, for det er det det vert dersom han prøver å løysa garden ut, vert odelstaksten bestemt av retten, og den er som regel høgaren enn konsesjonstakst. Og eit eventuelt utbyggings prosjekt kan nok då dra prisen opp.

 

Men dersom det skulle bli slik at bror din får garden til slutt og bygger ut, så står det heilt klart i loven at han må dela evt overskudd ved salg til andre odelsberettiga.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Takker for alle svar.

Vi er blitt litt klokere, men har funnet ut at vi skal gå innom en advokat og få han til å sette opp avtalene på fremtidig salg og andre heftelser som vil følge gården.

Et evt salg vil ikke skje før til nyåret, men likevel greit å være ute i god tid.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Er dette ein gard det går å drive rasjonelt og effektivt, eller er det eit lite hobbybruk? Kva retning har politikken i kommunen\; er det trong for fleire bustader eller står jordvernet sterkt? Om bror din vil lage byggefelt av jorda, er det vel ikkje sikkert kommunestyret vil la han gjere det dersom det er andre aktørar på banen som vil drive jorda. Dette kan kommunen styre vel så mykje som bror din gjennom forvalting av konsesjonlova. Dermed kan det vere strategisk å skaffe seg litt oversikt over kva kommunen meiner om utbygging vs. landbruk.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Gården er på ca 300 da dyrka og ca 150 da utmark og beite. Det er utmark og beite-delen som han planlegger til byggefelt og den dyrka jorda vil han mest sansynlig selge som tillegsjord til naboer. (etter hva jeg har hørt fra naboene rundt) Det finnes også melkekvote på ca 250 tonn i tillegg til smågrisproduksjon opp mot konsesjonsgrense.

 

Politikerene i kommunen vil nok la han bygge ut, da utmark grenser til byggefelt på 3 sider fra før. Så dersom han får det som han vil, er det nok ikke utenkelig at han vil få gjennomslag for å slakte ned hele slektsgården

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Er det behov for oppgraderinger av f.eks fjøs og du har planer om å gjøre dette etter overdragelse? Hvis du i tilfelle har lyst til å virkelig satse på gardsbruket da tror jeg det er mulighet for et litt halvdirty triks.

Hvis din far bygger nytt fjøs og investerer mye i \&quot\;ikke selgbare\&quot\; driftsmidler for melkeproduksjon, han han på en måte \&quot\;kidnappet\&quot\; gården for de neste 15 årene til melkeproduksjon. Gjeldsbyrden vil da bli såpass at en er nødt til å fortsette melkeproduksjon. Prisen på gården vil da bli en god del høyere, men hvis det er dette du ønsker å drive med så er det jo samme for deg om det er du eller din far som står for byggingen.

Spørs om bruket blir like interessant for din bror da.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Cowboy_82_1

Du har noe som heter urimelighetsregelen i odelsloven §21

Hvis det er beviselig at hans intensjoner er å ødelegge farsgården trur jeg det er plankekjøring.

 

Pluss

 

Hvis han tar over gården og selger tomter for å bli rik har du også krav på gevinsten her. Det er etteroppgjørsregelen i §57

 

Hvis han da selger jord men \&quot\;monaleg\&quot\; gevinst. kan du kreve etteroppgjør.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...