Jump to content

Gardskart


Guest

Recommended Posts

Ser i ei herverande avis , at gardskarta har redusert tilskotsberettiga jordbruksareal, med 3 til 4 prosent.

Konklusjonen var at bønder er uærlege og svindlarar.

Eg er ikkje så sikker på det.

På mine nye kart er alt tun, bygningar, vegar ( driftsvegar ) trekroneskugge, og liknande teke ut av jordbruksarealet.

Det vert omlag den omtala prosent.

Eg lurer på kva slags jordbruksproduksjon her hadde vore uten driftsbygningar. Sameleis korleis her hadde sett ut utan driftsvegar.

Er det Statens Landbruksforvalting som forsyner avisene med slike pressemeldingar??

Kva slags informasjon har De andre fått, som har gått meg forbi, og som gjev nokon rett til å kalle meg svindlar?

Link to comment
Share on other sites

Guest spelarjakob_1

Ser i ei herverande avis , at gardskarta har redusert tilskotsberettiga jordbruksareal, med 3 til 4 prosent.

Konklusjonen var at bønder er uærlege og svindlarar.

Eg er ikkje så sikker på det.

På mine nye kart er alt tun, bygningar, vegar ( driftsvegar ) trekroneskugge, og liknande teke ut av jordbruksarealet.

Det vert omlag den omtala prosent.

Eg lurer på kva slags jordbruksproduksjon her hadde vore uten driftsbygningar. Sameleis korleis her hadde sett ut utan driftsvegar.

Er det Statens Landbruksforvalting som forsyner avisene med slike pressemeldingar??

Kva slags informasjon har De andre fått, som har gått meg forbi, og som gjev nokon rett til å kalle meg svindlar?

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1

Det er vel areralet som dyrkes du skal ha tilskudd for, og ikke tunet og veiene?

Det med trekroneskygge i en åkerkant er jo feilaktig, hvis det trekkes fra, men jeg mener det er korrekt at det er faktiske antall kvadratmeter åker som skal telles med.

(Men så er jeg heller ikke bonde, da. Eier kun en villa på tomt som er festet på slektsgårdens grunn!)

Link to comment
Share on other sites

Er enig at tun og driftsbygninger ikke er jordbruksland. Men ser av egen kart at lange ettermiddagsskygger fra skogkanten har blitt til jordkant, noe som ikke er tilfelle.

Samtidig bygget de gamel karta på det som tidligere har vært målt opp manuelt og vært godkjent av den enkelte kommune. Når vi nå har fått et digitalt verktøy som kommer til en ganske margial endring som i tillegg slett ikke er feilfri og som måler arealet horisontalt i motsetning til gamle kart som målte arealet etter faktisk profil, er det ikke rart at det er noe avvik. Så lite avviket tross alt er, gir det en helt klar indikasjon på at søknadene ikke har vært basert på forsøk på å jukse, men på de faktiske opplysningene man har hatt tilgjengelig.

Samtidig må vi innrømme at noe mindre areal har forsvunnet fordi yttergrenser har blitt rettet noe ut pga større maskiner og lignende.

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
Jeg husker en som kranglet med landbrukskontoret for flere år siden, for han mente at arealtelleren på såmaskinen skulle være dokumentasjon god nok....
Link to comment
Share on other sites

Guest spelarjakob_1

Det var kanskje litt adrenalin inne i bildet då eg skreiv førre innlegg, men eg likar dårleg å verte framstillt som svindlar.

I samband med gardsovertaking her for 40 år sidan, vart alt areal oppmålt av jordstyreteknikar og meg. Seinare har det kome til tilleggsareal og oppdyrking, som andre har målt opp.

At det for dei nye flykarta er andre arealvurderingar, kan eg begripe, til ei viss grad.

Eg er for gamal til å tru at noko er tilfeldig. Er målet å få landets jordbruksareal redusert? Kva skal det brukast til? Motargument mot den halslause nedbygginga av dyrka jord? Neppe.

Nei , her har ein syndebukkar! Det er det som er INN.

Det ser ut til at barnelærdommens : Du skal ikkje føre falsk vitnesbyrd mot din neste --, manglar blankpussing i dei fleste avisredaksjonar.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arion_1
Velig bra innlegg spelarjakob! Media skriver jo stort sett bare dritt om folk, så dette er vel ikke noe unntak. At vi bønder får gjennomgå er heller ikke noe nytt. Ang. gardskart så er de ubrukelige der det er bratt areal. Da vil det reele arealet være større enn det gardskartet viser. Når vi sår og gjødsler er det reelt areal som teller. Som P L S skriver så tar ikke de nye kartene hensyn til dette, ei heller trekroneskygger m.m. Derfor mener jeg denne saken minner om storm i et vannglass. Men media må jo ha noen å henge ut...
Link to comment
Share on other sites

Guest camaro_1

\&quot\;Jukset til seg arealtilskudd\&quot\;. \&quot\;Norske bønder avslørt etter flyfotografering\&quot\; Dette skriver Nationen den 23.09.10 på første side.

Når bøndenes egen avis skriver dette så tror jo de fleste at dette er riktig med medieoppslag bla. i NRK.

Stadig er det sterke krefter, særlig fra hovedstaden, for å svekke bønders omdømme, selv i Nationen.

Link to comment
Share on other sites

No har det seg slik at hjå oss er det kommunen sine folk som har målt opp arealet på garden.

Då er det vel dei som er svindlara då?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Bruk haude.

 

Dersom jordbruksarealet har ei helling på 45 grader, blir det feil å ta bilde rett frå lufta. De blir klart fleire meter om arealet ligg i ei stigning.

 

En anna ting. Kva har dette håplause prosjekte og beskyldningane kosta, og kor har dei henta midlar til å gjennomføre det?

 

Kommunen har målt opp areala for mange år sidan. Skyld ikkje på \&quot\;røvar-bondestanden\&quot\;

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...