Jump to content

komplisert overtakelse av gård


Guest

Recommended Posts

hei!

 

jeg er gift med en mann som har odel på en gård med sauer.de er 4 søsken.gården består av 3 eldre gårder som er slått sammen,med totalt 3 våninghus.det en huset bor driver(eier av gården-mine svigerforeldre,det andre besteforeldre og i det tredje bor vi.

driftsbygningene er gamle og slitte,og det drives smått med sau.det går såvidt i pluss.

for 8 år siden,så flyttet vi inn i det ene våningshuset,som eies av min svigerfar. dette var ei rønne fra 1800-tallet,som vi har restaurert for ca 1 million..uten noen papirer på at vi eier det...har hintet frempå i åresvis at vi skulle ha prøvd og skilt ut det huset,så vi ihvertfall har det i orden,men det har blitt avslått fra min mann og svigerfar med at det er unødvendig,siden vi allikevel skal ta over gården når den tid kommer...de mener at det er dyr og vanskelig papirmølle,med store utgifter forbundet med å skille ut huset.

det jeg er redd for er når vi skal ta over om noen år...kan søskene kreve at vi må kjøpe gården etter takst?(landbrukstakst?) for da vil jo våningshuset som vi bor i bli taksert mye høyere enn det ville ha blitt hvis vi ikke hadde pusset opp..så da må vi betale ekstra,fordi vi har lagt mye penger og arbeid i å pusse opp?eller? vi har også lagt masse penger i drenering og ordning av tunet rundt våningshuset vi bor i.synes hele greia virker helt håpløs,for vi er jo nødt til å ta over,hvis vi skla beholde huset vårt! det som jeg virkelig er redd for,er at det skal skje noe med svigerfar,sånn at det blir et arveoppgjør istedet.i verste fall kan vi vel risikere og miste huset?

 

er ikke så veldig inne i all jusen,så jeg håper noen har gode (og riktige) svar på lover og regler rundt sånne ting.noen som vet ca pris for og skille ut et våningshus? er det vanskelig og få det godkjent? hvor begynner man?hvem kan man kontakte og prate med? setter stor pris på svar.

 

MVH Marianne

Link to comment
Share on other sites

hei!

 

jeg er gift med en mann som har odel på en gård med sauer.de er 4 søsken.gården består av 3 eldre gårder som er slått sammen,med totalt 3 våninghus.det en huset bor driver(eier av gården-mine svigerforeldre,det andre besteforeldre og i det tredje bor vi.

driftsbygningene er gamle og slitte,og det drives smått med sau.det går såvidt i pluss.

for 8 år siden,så flyttet vi inn i det ene våningshuset,som eies av min svigerfar. dette var ei rønne fra 1800-tallet,som vi har restaurert for ca 1 million..uten noen papirer på at vi eier det...har hintet frempå i åresvis at vi skulle ha prøvd og skilt ut det huset,så vi ihvertfall har det i orden,men det har blitt avslått fra min mann og svigerfar med at det er unødvendig,siden vi allikevel skal ta over gården når den tid kommer...de mener at det er dyr og vanskelig papirmølle,med store utgifter forbundet med å skille ut huset.

det jeg er redd for er når vi skal ta over om noen år...kan søskene kreve at vi må kjøpe gården etter takst?(landbrukstakst?) for da vil jo våningshuset som vi bor i bli taksert mye høyere enn det ville ha blitt hvis vi ikke hadde pusset opp..så da må vi betale ekstra,fordi vi har lagt mye penger og arbeid i å pusse opp?eller? vi har også lagt masse penger i drenering og ordning av tunet rundt våningshuset vi bor i.synes hele greia virker helt håpløs,for vi er jo nødt til å ta over,hvis vi skla beholde huset vårt! det som jeg virkelig er redd for,er at det skal skje noe med svigerfar,sånn at det blir et arveoppgjør istedet.i verste fall kan vi vel risikere og miste huset?

 

er ikke så veldig inne i all jusen,så jeg håper noen har gode (og riktige) svar på lover og regler rundt sånne ting.noen som vet ca pris for og skille ut et våningshus? er det vanskelig og få det godkjent? hvor begynner man?hvem kan man kontakte og prate med? setter stor pris på svar.

 

MVH Marianne

Link to comment
Share on other sites

hei

 

da eg overtok garden i 2007 blei eg og far enige om en pris. i min kontrakt sette vi opp kva garden er \&quot\;vert\&quot\; og prisen eg skulle betale.

 

verdien av garden er i grunn bare trekt ut av lufta. det reinskapsføreren sa til oss var at vi måtte passe på å betale noko i arveavgift ellers kunne vi risikere at vi fekk ettertakst, og da kunne summen bli noko heilt annet viss dei mainta at avgifta blei for liten. men eg er yngst så eg har ingen så har blanda seg i det pga av min eldre bror ikkje ville ha an. kva regler så gjeld når du har odel vett eg ikkje, men det kan ein gardsrekneskapsfører sikkeret svare deg på.

 

ang utskilling av huset trur eg du kan snakke med landbrukskontoret i kommunen du bur i.

Link to comment
Share on other sites

Ingen av søskenene skal ha noe å si i forhold til pris. Et gårdsoppgjør er en sak mellom kjøper og selger.

 

Ved overtagelse fra foreldre til barn har man mulighet til å gi åseteavslag. Da gjelder det at differansen mellom taksten og (pris + åseteavslag) blir så stor at det vil kreves arveavgift. Husker ikke størrelsen på åseteavslaget i farten.

Link to comment
Share on other sites

Guest spelarjakob_1

De bør omgåande få frådelt huset De bor i og har brukt mykje pengar på.

Eller overta alt.

Om ikkje, vil De om nokre år sitte att med ein skokk med folk som skal feriere gratis, på tilnærma livstid, og så må De betale dei ut i tillegg.

Legg ikkje pengar og arbeid i det De ikkje eig. På oppgjersdagen vert det aldri forstått og teke nok omsyn til av dei øvrige.

Link to comment
Share on other sites

Det er som Åge skriver, at et gårdsoppgjør er en sak mellom kjøper og selger. Når gården taksteres kan takstmannen trekke fra det som dere har lagt ut i oppussing. Det er en helt normal måte å gjøre det på (ta vare på kvitteringer i tilfelle kemneren mener at dere prøver å unndra arveavgift). Men det ryddigste er såklart å skille ut først som sist. Da risikerer man ikke at søsken prøver å lage problemer, og da kan dere også selge huset når dere overtar gården og besteforeldrene er borte.
Link to comment
Share on other sites

Guest svein.loeken

Er nok lurt å gjøre noen avtaler på dette snarest ja. Er begge foreldre i live, så gjør de som de vil, og da har de mulighet til å styre overdragelsen. Søsken kan da ikke kreve noen ting. Verre når en eller begge av foreldrene går bort.

Kan være en mulighet å fradele huset, men står det inne på eiendommen, kan dette bli problematisk. Kommunen avgjør det.

Ikke så praktisk heller å eie et hus midt inne på annen eiendom,men hadde dere fått gjort det, var dere ihvertfall sikre i forhold til verdiene dere har lagt ned. Hvor mye det koster å fradele, varierer fra kommune til kommune. Jeg vil anta at det fort dreier seg om 20-30000 kroner. Enig i at det ikke er særlig lurt, da er det bedre å framskynde overdragelsen. Det er er en del som gjør noe slik som dere har gjort, men det er en uting. Bør være gardens eier som koster på store summer på hus. Et alternativ kan være at restaureringen går i eiers navn, men at \&quot\;ungfolket\&quot\; står for det praktiske og økonomiske, og at økonomiske utlegg blir ført som gjeld hos gardens eier, og krav hos de som har hatt utlegget. For dere kan det være en mulighet å skrive en avtale med foreldre/svigerforeldre, om at dere ved en framtidig overdragelse, skal ha godskrevet det dere har kostet på huset. Evt det samme om det ikke blir noen ovedragelse. Ikke sikker på hvor juridisk holdbar en slik avtale er. Om en tinglyser en panteobligasjon, der gardens eier erkjenner å skylde dere et beløp tilsvarende det dere har kostet på inntil overdragelse skjer, bør sikkerheten være god. Koster ca 1500 kr å tinglyse en slik obligasjon. En annen mulighet er å overta garden, og at den eldre generasjon forpakter drifta. Det har vært gjort i en del tilfeller, der de yngre skal koste på hus.Åge husket ikke hva åstesavslaget er. Det er 25 %.

Link to comment
Share on other sites

En ting dere skal væra obs på\; Hvis garden blir solgt for under åsetesfradrag, kan de få arveavgift på full takst (minus åsetesfradraget trur eg..) Og det er då så vidt eg hugsar 50%. Sure pengar, og lett å gløyme i farta.
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Guest NilsO_1

En annen ting å huske på eller ihvertfall sjekke ut om gjelder fortsatt er at det ikke skal betales dokumentavgift og arveavgift på det samme beløpet (tror det var noe i den duren) slik athvis det gis gaver ifbm med overtagelse av gården. Min søster måtte betale arveavgift på det men jeg \&quot\;slapp\&quot\; fordi jeg fikk dokumentavgifta istedet.

 

Det var rettsak mellom søsken på en gård i omegn, han som drev den hadde gjort akkurat som dere men en av søskenene ville ha medregnet nåverdi på huset i taksten, noe hun ikke kom noen vei med.

 

Lykke til

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
Det er som Nils O sier: Hvis det blir 200 000 i arveavgift, og staten skal ha 80 000 i dokumentavgift, så trekkes de 80 000 fra i arveavgiften. Dermed blir det \&quot\;bare\&quot\; 120 000 å betale i arveavgift.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...