Jump to content

biltralle


Guest

Recommended Posts

någen som vett om d går an å ned registrere biltralle? bilen min kan dra 1800 som eg kan kjøre når eg får BE lappen. ser mange hengere som er reg fra 2-3000kg totalvekt
Link to comment
Share on other sites

någen som vett om d går an å ned registrere biltralle? bilen min kan dra 1800 som eg kan kjøre når eg får BE lappen. ser mange hengere som er reg fra 2-3000kg totalvekt
Link to comment
Share on other sites

ja men d er jo det som er problemet at max bilen kan dra er 1800, å då trudde eg ikkje eg konne kjøre me ei tralle me totalvekt på fek. 2000kg sjøl om u er tom????
Link to comment
Share on other sites

Mulig jeg ikke klarer å fange opp alle svarene, men det er åpenbart vanskelig å skaffe seg oversikt, og jeg har ikke hatt tid til å kryssjekke regelverket, men jeg skal prøve å forklare så langt jeg husker::

Det er FØRERKORTET som begrenser TILLATT TOTALVEKT.

Det er KJØRETØYET som begrenser TILLAT AKTUELL VEKT.

Har du ikke E (tilhenger) på førerkortet har man som prinsipp ikke lov til å kjøre større henger enn 750 kg. Men det er et unntakt: så lenge tillat totalvekt (bil + henger) ikke overstiger 3500 kg og så lenge trekkvognen er tyngre enn hengeren, kan man kjøre uten E (campingvognregelen).

 

Om man har E i førerkortet, kan man godt kjøre en henger med tillatt totalvekt på 3500 kg med en bil som max kan trekke 2000 kg. Men som på alle kjøretøyer: man har da ikke lov til å laste hengeren lenger enn opp til hva som er tillat for trekkvogna, altså i dette tilfellet til max 2000 kg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Apple_farmer_1
I følge Veivesenet er dette feil. Selv om du har BE kan du ikke trekke en henger som har høyere tillatt totalvekt enn det bilen lovlig kan trekke. Jeg ringte og sjekket i dag, da jeg selv har en bil som kan trekke 1800 kg og en henger som har maks totalvekt på 2000 kg. Jeg spurte eksplisitt om jeg da kunne laste den med 200 kg mindre enn maks nyttelast slik at den veide maks 1800 kg, men det gikk ikke var svaret. Dermed kan jeg ikke engang trekke med meg hengeren tom, selv om den da bare veier 455 kg. Nå har jeg selvfølgelig en bil til som kan trekke 3300 kg, så det er ikke noe stort problem, men det hadde vært praktisk om det hadde vært mulig å bruke V70en i stedet for den gamle Pajeroen på f.eks. lengre turer med lett lass.
Link to comment
Share on other sites

Guest Apple_farmer_1
Forsåvidt enig i at det er tullete, men det hjelper meg neppe så mye om jeg havner i kontroll å henvise til at Nilssen på forumet til BG sier at det er slik når Vv sier noe annet når man ringer 815 22 000 og spør. Hvis det er som du sier, så hadde det jo vært interessant å fått et skriftlig svar fra en navngitt person i Vv som man evt. kunne henvise til om man ble stoppet. Biltilsynet er forøvrig ganske så hissige med kontroller her oppe, vet om mange som er blitt tatt med firehjulstrekkere/pickuper og for tunge hengere med bare B på førerkortet. Det er mange av oss som derfor har vært innom trafikkskolen på Tynset de siste årene og tatt to obl. kjøretimer og deretter leid bil og henger for oppkjøring til BE \;-)
Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder tillatt hengervekt på BE, som ikke er nevnt i førerkortforskriften, så gjelder det som står i forskrift om bruk av kjøretøy §4-2, 4.ledd: \&quot\;Motorvogn må ikke brukes til å trekke tilhenger eller tilhengerredskap med aktuell totalvekt som er større enn den vektgrense for tilhenger som er fastsatt for motorvognen. Fastsatt vogntogvekt for motorvognen må ikke overskrides.\&quot\; Nøkkelordet er _AKTUELL_ totalvekt.
Link to comment
Share on other sites

Noen som vet hva slags henger en kan kjøre med når en har klasse B (med tillegg inntil 7,5t),og en bil som er reg.med totalvekt 3501kg(altså lett lastebil)?
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...