Jump to content

Rettigheter når gård på pakt skal selges(?)


Guest

Recommended Posts

I et forsøk på å hjelpe min svoger skriver jeg et innlegg her i håp om å få hjelp. Setter stor pris på hjelp.

Min svoger fikk gård på pakt for 6 - 7 år. Kontrakten som ble skrevet var en pakt på 5 år for så å gå over til årlig fornyelse.

I påsken fikk han en muntlig beskjed om oppsigelse. Min svoger skulle få drifte gård ut året.

 

Er veldig usikker på lover og regler rundt en gård som er forpaktet. Noen av spørsmålene som kommer.

 

Utleier har sagt han skal benytte gården selv. Derimot så mistenkes det at den skal legges ut for salg.

 

Har min svoger forkjøpsrett?

Hvordan vil eventuelt forkjøpsretten fungere i praksis?

Hvilke rettigheter har min svoger?

 

Mvh

Ådne

Link to comment
Share on other sites

Guest Aadj_1

I et forsøk på å hjelpe min svoger skriver jeg et innlegg her i håp om å få hjelp. Setter stor pris på hjelp.

Min svoger fikk gård på pakt for 6 - 7 år. Kontrakten som ble skrevet var en pakt på 5 år for så å gå over til årlig fornyelse.

I påsken fikk han en muntlig beskjed om oppsigelse. Min svoger skulle få drifte gård ut året.

 

Er veldig usikker på lover og regler rundt en gård som er forpaktet. Noen av spørsmålene som kommer.

 

Utleier har sagt han skal benytte gården selv. Derimot så mistenkes det at den skal legges ut for salg.

 

Har min svoger forkjøpsrett?

Hvordan vil eventuelt forkjøpsretten fungere i praksis?

Hvilke rettigheter har min svoger?

 

Mvh

Ådne

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Her er det mange forhold som kommer inn.

Er det odel på gården? Er det noen som er odelsinnehaver? Pakt er det ingenting som heter. Det heter forpaktningskontrakt. Er den tinglyst?

 

Dette er spørsmål som trenger svar før du kan si hvilke rettigheter har jeg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Er det odelsberettige går jo disse foran i en bestemt rekkefølge. Er det avtalt forkjøpsrett i forpaktningskontrakten? Hvis ikke kan jeg ikke skjønne at han har noen rettigheter, enten kontrakten er tinglyst eller ikke. Hva mener du, Astrid?

Har 5 år gått og han nå har en ett-årig avtale så har vel alt egentlig gått riktig for seg. Står det noe i kontrakten om hva som skjer ved oppsigelse?

Får håpe han kommer i dialog om et evt. kjøp.

 

Lykke til?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Har en paktet en gård i minst 10 år, og gården blir lagt ut for salg, har en en slags rett eller i det minste en klagerett i forbindelse med salg. Ellers har en ingen ting en skulle sagt. Men skal gården selges så er det jo bare å følge med på budrunden\;) Rart eieren ikke sa den skulle sleges i tilfelle?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei.

 

Forpaktningsloven §5 Faredag:

Om ikkje anna er avtala er faredag for tiltredning og fråtredning av forpakta eigendom den 14. april.

 

Det betyr at dersom det ikke er skriftelig avtalt i forpaktningskontrakten noe annet, kan din svoger ikke dra fra gården før 14. april 2013. Du skal også ha 14 dager før å forebu deg på.

 

Forkjøpsrett:

Det kommer ann på om det er andre som har odel i odelsrekkefølga. Den med best odel kommer alltid først. etter ny lov i 2009 er dette enda sterkere en tidligere i forhold til kjønn. Om ikke så har han forkjøpsrett, normalt sett. Kommer an på brukets størrelse og type drift.

 

Oppseiing § 8

Part som vil at forpaktninga skal slutte når forpaktningstida er ute, må gje den andre parten skriftelig oppseiing. Seinast eit år før faredag og tidligast to år før forpaktningstida er ute. ....

 

Dersom eier dør før dette skjer, så er en forpaktningskontrakt å betegne som et hefte på gården og kan sies opp dersom den er på mer en 5 år av ny eier.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...