Jump to content

\&quot\; Styre og stell \&quot\;


Guest

Recommended Posts

Det er ikkje med min vilje at TINE har organisert seg som landsdekkande konsern.

Som eks mjølkeprodusent registrerer eg at magemålet ikkje er til stades når "De høye herrer " i nemnde bedrift, skal bevilge godtgjersle til seg sjølv.

Dette er som forventa når bakkekontakta er tapt.

Korleis skal den vanlege bonde som kjempar med at prisen på det han skal levere har gått ned, eller iallfall ikkje opp dei siste tredve år få forståing i samfunnet for at han også treng litt intekt, når dei som er mest synlege ber seg åt på denne måten?

Link to comment
Share on other sites

Guest spelarjakob_1

Det er ikkje med min vilje at TINE har organisert seg som landsdekkande konsern.

Som eks mjølkeprodusent registrerer eg at magemålet ikkje er til stades når \&quot\;De høye herrer \&quot\; i nemnde bedrift, skal bevilge godtgjersle til seg sjølv.

Dette er som forventa når bakkekontakta er tapt.

Korleis skal den vanlege bonde som kjempar med at prisen på det han skal levere har gått ned, eller iallfall ikkje opp dei siste tredve år få forståing i samfunnet for at han også treng litt intekt, når dei som er mest synlege ber seg åt på denne måten?

Link to comment
Share on other sites

Det virker på meg som om denne saka er \&quot\;planta\&quot\; i media. Styreleders honorar har stått i årsmeldingene i flere år og burde ikke være overraskende.

Styrehonorar på 500.000 for en bortimot heltidsjobb med stort ansvar kan ikke være all verden, og i tillegg 417.000 i andre godtgjørelser skal bl.a. dekke utgifter til leid hjelp. Eller skulle kanskje styreleder bruke inntekten fra jordbruket til å lønne leid hjelp? Styrelederen må jo ha bopel i Oslo.

Link to comment
Share on other sites

Guest Apple_farmer_1

Å være styreleder i Tine er en meget omfattende jobb som krever stor arbeidsinnsats og mye reisevirksomhet. Det er ikke urimelig at det er en god godtgjøring for en slik jobb. Godtgjøringen har blitt enstemmig vedtatt på de årsmøtene jeg har vært årsmøteutsending til, og har i alle år vært offentlig tilgjengelig i Tines årsmelding. Hvis du mener at mjølkeprisen har stått stille bør du kanskje sjekke litt i de gamle papirene dine, for det er ikke tilfelle. Du finner utviklingen i pris på side 55 i årsrapporten, og der kan du se at den har økt fra 3,91 til 4,74 fra 2008 til 2011.

Ellers vil jeg anbefale å stille til valg i ditt lokale produsentlag slik at du kan få større innsikt i hvordan en bedrift med 20 milliarder drives. Selv har jeg hatt stort utbytte og lært mye av å delta på regionmøter og noen årsmøter de siste 8 åra.

Link to comment
Share on other sites

Guest kjellp_1

Ein sak er størrelse på honorar til konsernstyret. Tykkjer det er verre at ein som er tillitsvald i tine skal motta 1900,- i fråværsgodtgjersle for møter over 4 timar( timetalet skal inkl reisetid). Vert atskilleg meir dette enn kva styreleiar får.

 

Er sjølv tillitsvald( valkomite i produsentlag) og spurde kvifor vi skulle ha so mykje for å møte, tykkjer dette er hinsides. Vi bør møte opp av eigeninteresse! Svaret var då at dersom tine ikkje betalte, møtte ingen.

 

Antal tillitsvalde bør kraftig reduserast!

Link to comment
Share on other sites

Det er rett at dei som gjer ein jobb for ALLE andre melkebønder får ei godtgjørdsle for dette. Men kan diskuteres om antall tilitsvalgte eller antall \&quot\;lokallag\&quot\; bør reduseres.Men at Rune øser seg for skarve 6000 kroner for en leder som har en del jobb med det, er bare smålig! Sånn ellers så er jeg ikke enig med Rune i at lønna til Reierstad er hinsides. Heller ikke at det skal føre til \&quot\;kameraderi\&quot\; med \&quot\;feks administrerende direktør. Det er ikke direktøren som har bestemt lønna til styrelederen....det er det melkebøndene selv som har bestemt! Og tror ikke det står folk i kø for å ta den jobben, selv om lønna kan være ok. For å leige inn folk med \&quot\;normal\&quot\; arbeidsuke på en gård med hans omfang, trengs mer en en ansatt...og det koster nok mer en gården gir i avkastning. Når det er sagt er det nok ikke alt bra i Tine konsernet, men for all del....dere som er de største kritikere, ta jobben til Reierstad og andre tilitsvalgte da vel. Og gjør det dere mener er best....og gjør det gratis for alle andre melkebønder.
Link to comment
Share on other sites

Ang melkepris som appel farmer henviser til må ein sjå på utbetalingspris på melkeopgjera , den har stått standby sidan 2010 , sone fjord fjell, snitt utbetaling jan 2010 kr 4,03 , jan 2012 kr 4,02 . ned 1 øre/litern,dette på tilnerma lik melkekvalitet, hjelper lite å få tilegg på basisprisen når dei er fordufta i div trekk før utbetaling, vart lova tillegg på 8 øre/literen for HK medlem og eigenregistrering, dei står på oppgjeret men har vist fordufta før utbetaling dei og....so eg er ikkje imponert over arbeidet som er gjort med melkeprisen,, ser kansje fint ut på papiret i årsrapporten men tek seg ikkje like bra ut i praksis på oppgjera til oss melkeprodusentar,, Tine har vore flink til å gje oss litt med eine handa og ta litt meir tilbake med den andre. eg rår alle til å studere oppgjera sine tilbake i tid så ser ein prisstagnasjonen på melka, utgiftene til drifta har jamt auka år for år. håpar noko blir gjort før avskalinga av melkebønder tek heilt av...
Link to comment
Share on other sites

Man må betale godt for og få dyktige ledere,og det har Tine fått.

og dei har ikke noe høyere lønn enn ledere i andre selskaper.

Så vill eg si att vi har ein ganske bra melkepris også,kunne riktig nok hatt mere men vi må jo se realistisk på det.

Så kan vi kritisere dei ang smørkrisa og det fortjener dei for å ikke være våken nok men i det heile så tror eg dei gjør ein god jobb.

Og du Rune er nå negativ til alt ,6000 kr til leder i produsentlaget er ikke mye viss du har ein leder som engasjerer seg.

Og viss ein synes melkeprisen er så dårlig og i tilegg ikke har tillit til styret for att dei jobber for eit godt resultat for oss eigere av Tine da skjønner ikke eg att du heller slutter eller leverer til andre aktører.

Link to comment
Share on other sites

snitt pris jan 2010 sone fjord og fjell kr 4,15. jan 2011 kr 4,03. jan 2012 kr 4,02.

snittpris desember 2011 kr 4.30., =større avik en 42 øre,, trur Rognmo tek det litt enkelt her,

enig i at der har vore eit løft i melkeprisen før 2010 men etter dette har auken i basisprisen stort sett blitt henta inn att med forandring i trekk og tillegg satsane. Og viss etterbetalinga er ein del av basisprisen hadde det vel vore like greit å betale den ut etter kvart,, eller kunne vi risikert å ikkje få etterbetalinga?,, sikkert mange bønder som har like stort behov for eigenkapital som Tine..

Link to comment
Share on other sites

Må bare si meg enig med Inge Rognmo. Det er for meg helt klart at dekning av avløserutgifter er å anse som lønn. Jeg syns det er greit at styreleder har bra honorar, men dette synes jeg er i overkant.
Link to comment
Share on other sites

OL: Er det hittil i år (dvs for hele 2011) for din prissone du ser på, eller for din egen gård? I sistnevnte tilfelle betyr det jo at du har litt mer/mindre i fett/protein-trekk/tillegg (eller andre kvalitetstrekk) enn landsgjennomsnittet. I førstnevnte tilfelle betyr det jo at sone \&quot\;Fjord &amp\; Fjell\&quot\; i snitt har oppnådd 2 øre lavere pri enn sone \&quot\;Landet\&quot\;, noe som høres litt tvilsomt ut, men det kan jo _også_ bunne ut i oppnådde kvalitetstillegg og trekk, selv om man skulle tro det burde jevne seg ut i gjennomsnitt over et stort antall gårder.

 

Hadde ikke hatt noe mot å få mer av etterbetalinga fra Tine Industri utbetalt som \&quot\;lån\&quot\;, men det kan jo i ytterste konsekvens medføre at vi faktisk må betale tilbake (bli trukket) noe av dette lånet om årsregnskapet blir dårligere enn forventet... Sånn sett er det betydelig bedre i mine øyne med en positiv enn en negativ overraskelse når resultatet er klart.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...