Jump to content

Utmelding fra Bondelaget nå!


Rune

Recommended Posts

Nå har Bondelaget som vi alle vet gjort situasjonen enda vanskeligere for oss bønder.

 

Den ene tingen er det faktum at Bondelaget ikke i det hele tatt engasjerte seg i arbeidet med nye sertifikatregler, noe som førte til at lastebilnæringen fikk gjennom sitt syn. Dette fører i praksis til at en bondesønn må vente til han er 18 og må ut med 50.000++ for å få trailersertifikat for å kunne kjøre gårdens 50Km traktor. Han må også vente til han er 18 år for å kjøre en 40 Km traktor, men kan kjøre denne på traktorsertifikat.

 

Det som er spikeren i kista for meg er denne brosjyren som bondelaget har vært med på å gi ut. Der går de god for en ikke eksisterende 5 kilometersgrense.

For meg betyr dette at jeg på ca halvparten av arealet må leie en lastebil med henger for å flytte:

* Harv.

* Husdyrgjødselvogn.

* Husdyrgjødsel.

* Såmaskin.

* Slåmaskin.

* Rundballepresse.

 

Dette betyr store ekstra kostnader og tidsbruk for meg, eventuelt må jeg stampe bort redskapen min og kjøpe nytt smått redskap, noe som igjen betyr kraftig økt tidsbruk.

 

Hvordan kan dere være medlemmer i en slik organisasjon som ikke i det hele tatt hører på grasroten?

En organisasjon som gjør slikt uten å ane hvordan dette vil slå ut for bønder rundt om i distriktene?

Har de i det hele tatt regnet på hvor mye dette vil koste bønder rundt om i landet?

Hvor mange bønder er det egentlig som IKKE har redskap som er over 2,55 bred? Hvor mange bønder har IKKE behov for å transportere disse over 5 Km?

 

Jeg har sittet og sett på at bondelaget er blitt mer og mer en organisasjon der ledelsen lever sitt eget liv og velger å ikke ta hensyn til egne lokallag eller medlemmer. De bare sitter der på kontoret sitt og tror at dette er sikkert lurt mens de roter det til for medlemmene sine.

 

Jeg har nå meldt meg ut av Bondelaget og er for tiden uten noe medlemsskap i det hele tatt.

Tenker på muligheten for å melde meg inn i LO, hvis mange nok gjør det kan det nok bli en mer seriøs behandling av oss bønder og det vil være en kraftig tankevekker for Bondelaget.

Link to comment
Share on other sites

Guest spelarjakob_1

Eg må berre seie at mange av dei tankane som kjem fram i siste del av innlegget til Rune, også er mine tankar.

Sjå på lesarinnleggsidene i Bondebladet. Eg går utifrå at fråveret av innlegg skuldast sensur.Dersom du ikkje er tilsett i nokon av organisasjonane skal du ikkje kome til orde.Det er heilt klart at avstanden mellom bøndene og Bondelaget har vorte for stor.

Eg stemde nei ved uravstemminga vedkomande landbruksoppgjeret. Eg såg forhandlingsresultatet som ei fortsetting av den utarmingsutviklinga vi har hatt dei siste 25 åra.

Link to comment
Share on other sites

Ingen er vel enig i alt en organisasjon gjør. Slik også med dette. Men hvem hjelper det at noen melder seg ut fordi en er uenig i en enkelt sak. Hvem trur at f.eks småbrukerlaget vil kjempe en bedre kamp. Regner med at skal vi som gårdbrukere være med i en organisajon så må det være en med forhandligsrett.
Link to comment
Share on other sites

Bruk nå hodet!!!! når dere melder dere ut registreres neppe grunnen for utmeldingen.

HUSK:Deres forhandler har også vært med på denne brosjyren... skal de også boikottes?????

 

Hva med å utforme et PROTESTSKRIV som alle bønder kan laste ned, for så å sende til bondelagets hovedkontor, fylkeskontor samt sine maskinforhandlere som forhåpentlig er medlem i TLIF. Dersom de blir dynget ned av post, E post e.l., vil jeg tro at det har mye større effekt enn utmeldelse.

REDAKSJONEN UTFORDRES HERVED til å lage et protestskriv!!!!

Link to comment
Share on other sites

Guest kvegard

Rune: er ganske enig med deg. Er selv medlem av LO og mener det er en mye bedre organisasjon enn Bondelaget. Du får mye hjelp om du skulle virkelig trenge det i LO :)

 

Så det med kjørtetøy forskrifter. Man kan kjøre med en 40 km/h opp til 25000 til man er 18år eller har hatt 2 års erfaring, mener jeg å tro. Men etter 2 års erfaring kan du kjøre 40 km/h med ubegrenset hastighet. Og ja, som Rune sier det koster over 50.000 for CE (vogntog) setfikatet, som det kreves for å kjøre 50 km/h og ubegrenset totalvekt. Det er jo helt syke regler her i landet.Større traktorer på \&quot\;ekstra\&quot\; tilpasses for at de kan kjøres her til lands.

 

Man kan selvfølgelig skylde på lastebilnæringen, men det jo så mange entrepenører som har funnet ut at en JCB med stor henger i byene, ofte er bedre (mer fleksibelt) og lønner seg mer.

 

Jeg har bare 50km/h traktorer og i tiden som kommer må jeg vel starte og kjøpe 40 km/h for å klare å få ekstrahjelp. Det er fint med en 17-19 åring som kjører om sommeren for meg, men han får ikke lov lengre, og det er ikke alle 18åringer som tar lån på X antall tusen for å ta et sefikat man trenger for en sommer jobb. De finner like gjerne noe annet å gjøre. Og den 5km reglen gjelder ikke, da er det bare og gå til sak, enkelt og greit.

Link to comment
Share on other sites

Guest Robert_1

kv: 40 km/h med ubegrenset vekt mente du vel?

 

Kanskje litt utenfor temaet, men spør likevel når vi først er inne på det... Noen som vet hva konsekvensene av å kjøre en traktor over 40 km/h uten godkjent førerkort er? Bøter? Fullt erstatningsansvar ved en evt. påkjørsel, eller bare avkortet? Inndragelse av førerkort?

Og er det det samme å kjøre traktor med 50 km/h-kasse og feks unimog som gjør 80?

Link to comment
Share on other sites

kv: Er du medlem i LO som bonde? Kva ordnigar har dei eventuelt for bønder?

 

Det å hevda at ein skal kutta ut Bondelaget og heller alliera seg med LO synest eg er heilt urealistisk, på grensa til usakleg. Bønder er tross alt sjølvstendig næringsdrivande, og i dei fleste tilfeller arbeidsgjevar. Då blir det litt feil med LO som er ein arbeidstakar organisasjon.

Og så er det jo dette med forhandlingsretten om jordbruksavtalen. Korleis i himmelens navn skal ein kunna integrera den i ein arbeidstakar organisasjon? Bønder er tross alt ikkje statleg ansette.

Link to comment
Share on other sites

føler ofte at jordbruksoppgjøret er \&quot\;melkeoppgjør\&quot\;. synes ofte de strekker seg veldig langt for ku bøndene, mens prisen på grønnsakene jeg produserer har stått tilnærmet stille de 15åra jeg har drivi. er ikke medlem i bondelaget pga dette, og her i området er det mange som gjør på denne måten. de fleste av oss driver stort, men er alikevel medlem i småbrukerlaget
Link to comment
Share on other sites

Guest Magne_1

Til sdf:

Driver med melk og spesialisert ammekuproduksjon. Mener bevisst at dere har svært lite å klage over, selv om dere enkelte ganger taper store penger på avlingsskade.

Det kan faktisk vi også men knapt så store beløp.

I år har vi et avlingstap på ca 30% og med et total forforbruk på 1800m3 utgjør det et betydelig tap for oss.

 

Andre ting som gjelder spesielt for oss saom har melkeku, er våre arbeidstider.

Vi står opp kl 0600 og arbeider til morgenen til kl 1900 om kvelden. Er det kalving skal man også opp midt om natten.

Om sommeren kan man enkelt pluss på 3-6 timer i spissbelastninger.

 

Ferie og fri i helgene er svært vankeklig.

Har selv ca 5-6 dager ferie i året, i tilleg til fri enkelte søndags morgener om helgene, totalt ca 5-6 stk om året.

Disse søndagene klarer jeg å redusere antall timer til ca 7 stk.

Mine forledre som har drevet siden 75 vil jeg anslå totalt sett kun har hatt 2 mnd ferie.

 

Lønnen vi klarer å ta ut ligger

på ca 180-200.000, og det er vel ikke mye å skryte av da vi har 6 årsverk.

Resultatsmessig ligger vi svært høyt i forhold til landssnitt når det gjelder de reultater vi får til.

Det får vi tilbakemelding fra både rådgivere og forbipasserende som er veldig imponert av vår bedrift, men gir jo lite penger i kassen selv om det er svært hyggelig å høre.

 

Resultatet til neste år vil jeg helst ikke tenke på med tanke på gjødselpris, økte kraftforkostnader (de siste 12 mnd har bare kraftforprisene kostet oss ca 100.000 ekstra)

 

Men, mener at de små under 16 årskyr tjener/for mye i tillskudd i forhold til deres størrelse.

 

Å utmelde seg fra bondelaget tror jeg imidlertid er en dårlig idè, og da vi er arbeidsgivere har vi ingenting i LO å gjøre.

Burdse kanskje heller danne en paraplyorganisajon innen for Bondelaget. Mener at kornbøndene har noe slikt

 

mvh

Magne

Link to comment
Share on other sites

Guest Hans_Edvard_1
Som bondelagsmedlem må man gå på sin lokale fylkesleder, som igjen tar dette mot bondelaget sentralt. Evt sende et brev / mail til din fylkesleder.
Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1
Magne. med dine tall vil du gå i minus neste år, er det verdt å fortsette som bonde da? Bøndene blir lite verdsatt for den jobben de gjør for landet og klarer du ikke å tjene mer på 6 årsverk er det ikke moro å drive.
Link to comment
Share on other sites

Guest valtra_1

Det blir kunn tohjulstraktorer som blir tillatt, hehe.

Som det er sagt tidligere i denne debatten og andre, det finnes ingen lovhjemmel om 5 km.

Hvorfor bønder ikke får generell disp opp til tre meter veit jeg ikke, men 3,5 meters regelen var vel ment for å gjøre det lettere for landbruket ikke verre slik det er nå.

Link to comment
Share on other sites

Tilbake til det Rune startet med - alt det næringspolitiske får heller være til en annen debatt, la oss holde oss til trafikkbrosjyra nå.

 

Husk at også TLIF har skrevet under på det med fem kilometer, og som Bedre Gardsdrift påpeker, skriver at du må ha følgebil for å kjøre skurtrsker, enda det ikke kreves under 3,5 meter.

 

Hvis vi skal melde oss ut av bondelaget, må vi også slutte å kjøpe redskaper. Kanskje er det vel så effektivt for å få framdrift her, i og med at TLIF setter seg som en part i saken.

 

Hva om alle som har bestilt ny tresker ringer selgeren og setter handelen på vent fram til brosjyra blir trukket tilbake? Og at alle som har bestilt seg redskap breiere enn 2,55 meter kontakter selger og sier at handlen blir annulert dersom ikke TLIF gjør noe?

Det er jeg sikker på vil ha effekt. Money talks, heter det på engelsk.

 

I tillegg pågår årsmøtene til de lokale bondelagene for tida. Ta opp saka der også, for med massivt press fra lokallagene kan det hende at de inni Oslo forstår at de har driti seg ut.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...