Jump to content

Digitale grøftekart


Guest

Recommended Posts

Jeg er student ved Hihm (Blæstad) og jobber med en oppgave hvor jeg ser på mulighetene for å kartlegge grøftesystemer digitalt med GPS.

 

På denne måten vil grøftekartene bli nøyakige og lettere tilgjenglig for landbrukskontoret, forpakter eller neste generason. Med nøyaktige gps-koordinater vil det også bli enklere å f.eks. grave på jordet uten å risikere å ødelegge grøfter.

 

Er det noen som har synspunkter rundt dette temaet?

Er bønder villige til å bruke penger på dette? (Når grøfteaktiviteten tar seg opp igjen...)

Link to comment
Share on other sites

Guest S.I.Å_1

Jeg er student ved Hihm (Blæstad) og jobber med en oppgave hvor jeg ser på mulighetene for å kartlegge grøftesystemer digitalt med GPS.

 

På denne måten vil grøftekartene bli nøyakige og lettere tilgjenglig for landbrukskontoret, forpakter eller neste generason. Med nøyaktige gps-koordinater vil det også bli enklere å f.eks. grave på jordet uten å risikere å ødelegge grøfter.

 

Er det noen som har synspunkter rundt dette temaet?

Er bønder villige til å bruke penger på dette? (Når grøfteaktiviteten tar seg opp igjen...)

Link to comment
Share on other sites

Har ingen tro på å omgjøre gamle grøftekart. Er det en unøyaktighet i det så blir jo ikke det noe bedre selv med gps.

Men å legge inn nygrøfting på gps blir noe helt annet. Likedan med reparasjoner og spylepunkter osv.

Gjelder bare å ha gode backuprutiner så en ikke mister de. Da blir det ikke mye hjelp for neste generasjon.

Link to comment
Share on other sites

Guest S.I.Å_1

Enig i at gamle grøftekart ikke alltid er til å stole på. Skal det være noe vits med kartlegging må det være kvalitet på dataene. Slik er det absolutt mest aktuellt for nygrøfting.

 

Når det gjelder lagring av kartene ser jeg på muligheten for at landbrukskontoret eller oppmålingstjenesten i kommunen får disse og eventuellt tegner de inn på et karlag i de kommunale kartene. Slik vil de være lett tilgjenlige hvis f.eks kommunen skal grave ned en stømkabel, eller naboen kjøper jorda.

 

Dette åpner også for å få grøftekart i Skifteplan og å se disse i sammenheng med avlingskart (når dette blir vanligere i Norge..)

Link to comment
Share on other sites

Dette høres interessant ut. Vi har et skifte som ble grøfta ihøst, er det noe du kunne bruke i ditt prosjekt for å prøve ut i praksis. Er interessert i hvordan en slik registrering blir utført.
Link to comment
Share on other sites

Guest S.I.Å_1

Takk for tilbudet! Jeg jobber parallelt med en i klassen. Han har fått låne en håndholdt gps av den proffe sorten, som han tester ut. Jeg tror han har det han trenger av forsøksfelt. Jeg ser på løsninger rundt kart.

 

Når det gjelder målinger kan disse som sagt gjøres med en håndholdt gps. Den vi har sett på har en nøyaktighet på 0,5m (ca 3m på en vanlig tur-gps). Den kan registrere punkter og linjer. Det finnes også gps utstyr for rådahlshjul og gravemaskin, men jeg veit ikke hvor vanlig det er..

 

Når målingene er gjort kan de overføres til dataprogram (f. eks autocad) og legges på et bakgrunnskart. Og kanskje på kommunens kart..

 

Da proffe gps\'\'\'\'er er dyre vil jeg se på muigheten for å tilby dette som en tjeneste fra landbrukskontoret.

Link to comment
Share on other sites

Guest S.I.Å_1

Det er interessant. Bra med litt konkurranse innen planleggingsverktøy! Det å legge inn grøftekart direkte in i Jordplan/Skifteplan er en løsning jeg vil se på.

 

Men jeg mener det beste må være om grøftekart legges inn i kommunen/landbrukskontorets kart, og derfra inn bondens planleggingsprogram (på samme måte som jordsmånnskart)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...