Jump to content

Samkjøp av stort gårdsbruk


Guest

Recommended Posts

Har mulighet for og kjøpe en stor landbrukseiendom i midt norge.

Mye dyrkamark stor kvote betydelig bygningsmasse,godt egna for rasjonell stordrift på melk og kjøttproduskjon.Våningshus med to boenheter.

Et eventuelt kjøp vil trenge mye kapital til gårdkjøpet og besetning/maskiner. Noen som kunne vært interisert i ett samkjøp/samdrift?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Har mulighet for og kjøpe en stor landbrukseiendom i midt norge.

Mye dyrkamark stor kvote betydelig bygningsmasse,godt egna for rasjonell stordrift på melk og kjøttproduskjon.Våningshus med to boenheter.

Et eventuelt kjøp vil trenge mye kapital til gårdkjøpet og besetning/maskiner. Noen som kunne vært interisert i ett samkjøp/samdrift?

Link to comment
Share on other sites

Guest Stig_1
Ja det kunne vært interesant å diskutere denne type eierskap både mellom ukjente og slekt (brødre/søskenbarn). Men er gården så stor at man vil kunne leve 2 familier eller om ektemake vil måtte ha jobb utenom?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Gården er i årsverk stor nok til 4 arbeidsplasser. Men når man skal tenke realistisk iforhold til økonomi vil 2 \&quot\;brukere\&quot\; være det ideelle. 220 tonn, rom for 250 storfe med stort og smått.Stort siloanlegg.400 dyrka,god jord med bra arondering.Mye mark egna for oppdyrkning.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...