Jump to content

Hjelp, helst fort om bredde og lengderegler


Guest

Recommended Posts

Kan noen fortelle meg reglene for bredde og lengde etter offentelig veg? helst litt fort. må kjøre i kvell. Vognen er ca 240-265 bred. har ikke målt. Og den er ganske lang
Link to comment
Share on other sites

Guest Valtrakjører_1
Kan noen fortelle meg reglene for bredde og lengde etter offentelig veg? helst litt fort. må kjøre i kvell. Vognen er ca 240-265 bred. har ikke målt. Og den er ganske lang
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Dersom redskapen er bredere en 2,60 meter skal det brukes roterende varselslamper. Bredde over 3 meter skal i tillegg merkes med ?Bred transport?, ved bredde større enn 3,5 meter skal man ha følgebil.

 

Videre så er bredde inntil 3.5 m er tillat ved korte forflytninger (max 5 km). Dersom bredden overstiger 3,5 meter eller transportetappen overstiger 5 km skal det søkes dispensasjon.

Link to comment
Share on other sites

Guest helmer_1
over 2.60 er det blunklampe. og ganske lang er relativt. men det skal ikke stikke mer enn 1.50 m ut bak og det må merkes med markør og evnt. lang last skilt.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Når det gjelder lengde kommer det ann på type vei men

Motorvogn med slepvogn kan være 19 eller 15 eller 12,4m står det i forskriften.

Når det gjelder bredder SÅ

opp til 2.55 er uten problem er du bonde som kjører for deg selv kan du kjøre i fra 2,55 til 3,5m uten dispensasjon

 

§ 5-4. Kjøring som er tillatt uten dispensasjon på offentlig veg

1. (Opphevet ved forskrift 27 juni 1997 nr. 892)

2. Følgende er også tillatt uten dispensasjon:

a) Transport av tømmer på bil og slepvogn med større vogntoglengde på spesielle veger som er angitt i veglister i henhold til § 5-2 nr. 2 bokstav a. Nærmere retningslinjer for slik transport er fastsatt i vedlegg 1.

b) Buss med reservehjul, sykkelstativ eller annet utstyr som rager inntil 0,60 m bakover i tillegg til største tillatte lengde. Utstyret må være plassert symmetrisk om bussens lengdeakse og ikke være bredere enn 1,60 m.

c) (Opphevet ved forskrift 27 juni 1997 nr. 892)

d) Forflytting av landbruksmaskin over kortere vegstrekning som ledd i vanlig bruk. Største bredde må ikke overstige 3,50 m. Aksellast, last fra akselkombinasjon eller lengde må ikke være større enn det som er tillatt etter vedlegg 1 og veglister i henhold til dette vedlegg.

0 Endret ved forskrift 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998).

 

kortere veststrekning er det som har blitt tolket til 5km men det er feil

det kommer nytt regelverk snart. det som gjelder nå er 34 km (2 x 17km samme som samdrift)

ifra 3,5m til 4,10 kan det settes ut tidsbegrenset dispensasjon

 

§5-6 pkt4 underpkt c

c) Landbruksmaskin med større bredde enn 3,50 m, men ikke mer enn 4,10 m, ved forflytning på kortere vegstrekninger som ledd i vanlig bruk av maskinen.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...