Jump to content

Hva skal jeg begynne med på den lille gården


Guest

Recommended Posts

Jeg har mulighet til å ta over en liten gård på 70mål dyrkamark og 700mål utmark/skog. Husene er gamle og dårlige, det har heller ikke vært dyr på gården på 50 år. Jorda har vært leid bort, leietaker har nå gitt seg, og leier ut si jord nå til andre. Jeg har hatt lyst til å finne på noe på gården, men vet ikke hva. Jeg har full jobb utenom, og rekner nok med at det må jeg fortsette med. Har vært inne på tanken å kjøpe gravemaskin og begynne nydyrking for få mer dyrkajord, men er usikker på hva jeg skal satse på. Har tenkt på å bare begynne å leie ut jorda, og produsere ved, men har liksom ikke helt lyst til å gi opp før jeg har prøvd noe heller.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg har mulighet til å ta over en liten gård på 70mål dyrkamark og 700mål utmark/skog. Husene er gamle og dårlige, det har heller ikke vært dyr på gården på 50 år. Jorda har vært leid bort, leietaker har nå gitt seg, og leier ut si jord nå til andre. Jeg har hatt lyst til å finne på noe på gården, men vet ikke hva. Jeg har full jobb utenom, og rekner nok med at det må jeg fortsette med. Har vært inne på tanken å kjøpe gravemaskin og begynne nydyrking for få mer dyrkajord, men er usikker på hva jeg skal satse på. Har tenkt på å bare begynne å leie ut jorda, og produsere ved, men har liksom ikke helt lyst til å gi opp før jeg har prøvd noe heller.
Link to comment
Share on other sites

Guest geitbonden_ole-m_1

har du tenkt å legge mye i dette eller blir det bare hobby

?

du har mark nok til å puske med ca 70-80 sauer hvist det kunne være noe for deg , men så har du jo lammingen å tenke på å hvordan du skal kombinere den og fulltids jobben er jo et problem som må løses

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg er åpen for både å satse for fullt, eller som hobby, kommer an på hva jeg bestemmer meg for.

 

Har tenkt på villsau, fjøset ble bygd på 60 tallet og kan sikker brukes til noe..

Link to comment
Share on other sites

Guest vemund_1
du kunne vel hatt en 30-50 fôringsokser,eller 15-20 ammekuer med den det arealgrunnlaget.kommer jo veldig an på hvor i landet gården ligger.en produksjon med fôringsdyr er i hvertfall grei å kombinere med full jobb utenom gården,bare du har lettvinne løsninger.700 mål med utmark / skog burde i hvertfall kunne brukes som beite til vesentlig flere dyr enn du kan lage fôr til på din egen dyrka mark.
Link to comment
Share on other sites

Guest geitbonden_ole-m_1
ja da sku det jo være muligheter for både små og stofe som utegangere , grenser fjøsen til utmarken hos deg eller ligger den på et lite gårstun ett stykke unna utmarkseiendommen ?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Ja fjøset ligger i tilknytning til utmarka, så det er ikke no problem. Er uteforing noe jeg kan vurdere? Eventuelt liggeplass i fjøset?
Link to comment
Share on other sites

Guest geitbonden_ole-m_1
ja uteforing er jo noe du kan vurder i høyeste grad med fri tillgang til fjøsen, men du kjenner jo best selv vinterforholdene hos deg , med ly og tørre forhold er det utrolig kor tillpassnings dyktig dyrene er . men det er større for forbruk på utegangere en det er på dyr som står inne pga at dem bruker en del energi til å holde seg varme om vinteren
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Vil en produksjon på dette nivå gi inntekter nok til å dekke utgiftene, eller vil det bli et tapsprosjekt i en så liten skala? (Jeg har noe utstyr fra før, traktor m.m.)Dessuten mangler det gulv, og innredning i fjøset, som også må ordnes. Det har nemlig aldri vært dyr i dette fjøset som ble bygget for 50 år siden..
Link to comment
Share on other sites

Guest vemund_1
tror du kan få til en grei økonomi i dette! syns du burde ta kontakt med den lokale forsøksringen og landbrukskontoret i din kommune,samt Nortura e.l. og se på mulighetene sammmen med dem
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

700 dekar utmark, kunne det være nok til noe hjort eller noe lignendne?

 

bygge fjøs ( hvis d gamle er ubrukelig) for ammeku tror jeg er dårlig business.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...