Jump to content

Førerkort - Hvilke begrensninger har jeg?


Guest

Recommended Posts

Hei. Driver å vurderer å ta kurset som kommer nå snart med lov til å kjøre 50 km/t.

Lurer derfor på om det er nødvendig når jeg har klasse C og BE?

 

Var hos Statens Vegvesen i dag på Hamar hvor jeg ble fortalt at for å kjøre traktor med makshastighet 50km/t må en ta CE dersom en ikke nå tar det nye kurset som snart kommer. De sa også jeg ikke kunne kjøre traktor med makshastighet 50km/t med kun førerklasse C. Når de sier dette forstår jeg ikke hvorfor det på deres egne sider står følgende:

 

"Motorvogn i definisjonen av klasse C, har ingen øvre tillatt totalvekt for kjøretøyet. Klasse C omfatter ikke bare bil, men også traktor, høyhastighetstraktor (over 40 km/t) og motorredskap."

 

Slik jeg tolker det som står her har jeg lov til å kjøre høyhastighetstraktor, altså traktor som går i 50km/t.

 

Så kommer det andre. Hvor mye har jeg lov til å trekke? På sidene til Statens Vegvesen står det: " Skal du trekke henger med tillatt totalvekt over 750 kg etter høyhastighetstraktor, må du ha klasse BE, C1E eller CE.Tilsvarende gjelder for føring av motorredskap med konstruktiv hastighet over 40 km/t".

 

Slik jeg oppfatter det de skriver på sine sider kan jeg kjøre høyhastighetstraktor(50km/t) med tillatt totaltlast på totalt 25 tonn(traktor og henger).

 

Jeg lurer derfor på om det stemmer det damene på Statens Vegvesen sier, at jeg kun har lov til å kjøre i 40 km/t med en vektbegrensning på 25 tonn?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Du kan definitivt kjøre 50km/t traktor (med ubegrenset vekt på selve traktoren...) på klasse C, men du kan imidlertid _ikke_ henge på større henger enn 750kg uten å ha enten CE, eller dette nye kurset som gir utvidet klasse T.

 

Klasse BE gir deg førerrett for traktor og henger inntil 40km/t og 25 tonn (som damene sier), klasse C gir førerrett for traktor over 40km/t, men ikke med større henger enn 750kg.

 

Og alt dette forutsetter at førerkortet ditt (klasse B) er tatt senere enn 01/01/05\; er det eldre er det ingen begrensninger.

Link to comment
Share on other sites

Det med &quot\;Skal du trekke henger med tillatt totalvekt over 750 kg etter _høyhastighets_traktor&quot\; må nok tolkes slik:

 

Klasse BE gir førerrett for traktor over 40km/t inntil 3,5tonn pluss henger.

(I praksis finnes det vel ingen høyhastighetstraktorer under den vekta, med unntak av eldre traktorregistrerte ATV-er uten fartssperre...)

 

Tilsvarende gir C1E førerrett for traktor over 40km/t inntil 7,5tonn pluss henger.

 

Og til slutt, om traktoren er over 7,5 tonn, pluss henger, trenger man CE. (C uten henger)

Link to comment
Share on other sites

Når de skriver &quot\;henger&quot\; menes da hengerredskap eller bare henger?

I så fall er det jo bare registrerte hengere som omfattes av regelen. Ikke uregistrerte møkkervogner, lessevogner m.v.???

Link to comment
Share on other sites

&quot\;Tilhenger: Kjøretøy som definert i kjøretøyforskriften eller tidligere forskrifter om kjøretøy.

_I forhold til førerett beskrevet i kap. 3, regnes tilhengerredskap også som tilhenger._&quot\;

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298#%C2%A72-2

 

Hvordan det blir med eldre tilhengerredskap hvor det ikke finnes noe som helst slags skilt eller dokumentasjon på hvilken totalvekt de har/er konstruert for, kan jo bli interessant...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...