Jump to content

Ta gård på odel


Guest

Recommended Posts

Hva er fremgangsmåten for å ta igjen gård på odel? Oppdaget at tinglysning av gård var gjort uten at familien hadde informert om dette, etter seks mnd. var gått. Ingen andre informerte heller, før jeg forstod dette på politiet etter anmeldelse av straffbar handling. I forbindelse med dette mistet jeg min daglige inntekt. Skulle drifte tilleggsnæring fra en dato, men kunne ikke signere på avtale som var foreslått. Blant annet at jeg som har odel skulle leie attåtnæringen av yngre søsken med lavere odelsprioritet på livstid. Klare begrensninger i bruk av grunn til utvidelse og vedlikehold, og gi overskuddet av bedrift til ny eier av gård. Har heller ikke fått tilbud omøkonomisk kompensasjon. Det som er verre er at det er vanskelig å få advokat til å ta saken.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det var ikke helt enkelt å forstå hvordan odelsrekkefølgen er og hvem som har overtatt gården og når det skjedde ut fra det du skriver. Men framgangsmåten er enkel: Engasjer en advokat, og la ham gjøre jobben.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Om argumentasjonen er at han ikke har blitt informert om at eiendommen var tinglyst på nye eier før 6 månedersfristen var utløpt, så kommer han uansett ingen vei med det, med eller uten advokat. Når noe er tinglyst, så er det også regnet som offentlig kjent fra tinglysingsdato. Det er det som er mesteparten av poenget med tinglysing...

 

Med andre ord, så har man selv hele ansvaret for å følge med.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...