Jump to content

kommunen vil regulere garden min til boligfelt!


Guest

Recommended Posts

Kommunen vil regulere store deler av garden min til kommunale boligtomter.

Dei har ikkje kontakta meg men når eg ringte så bekrefta dei saka og eg har sett oppmerking på kartet kva planar dei har.

Planane er godkjent e i formannskapet så vidt eg veit og skal ut på offentlig høyring.

Kva bør eg gjere og passe på i ein slik prosess?

Link to comment
Share on other sites

I bynære strøk er dette en stor utfordring. Nedbygging av matjord uten at grunneier har så mye han skulle ha sagt. I landlige områder er det mer å se på som et potensiale ved salg av tomter. Her har vel som regel grunneier siste ord så sant det ikke er kommunale boligfelt.
Link to comment
Share on other sites

Guest spelarjakob_1
Du kan i praksis ikkje gjere nokon ting. I dette fordømte kommunistlandet er Du fråteken alle demokratiske rettar i slike saker. Når kommuna har sagt kvar DEI vil ha byggefelt, vil ingen merknad frå deg verte realitetsbehandla, når det gjeld plassering. Du kan gjerne sende julekort til ordføraren , og takke for at Du er gjord rettslaus, og har tapt alle demokratiske rettar, men det er det einaste Du kan gjere. Slik er det. Send nokre venlege tankar til Ditt lokale kommunebyråkrati,som med dette har fått litt utløp for sitt bondehat og øydeleggingslyst.
Link to comment
Share on other sites

Hei! Fortvil ikke! Her er det flere tenkelige utfall. Hvis du nekter kan kommunen ekspropriere MEN det må være en del forutsetninger tilstede. Kommunen eier antakelig en del eiendom i kommunen som er egnet til utbygging. De må da ha meget tungtveiende grunner for å ta din eiendom først. De kan ikke bare ekspropriere for de de har lyst. Det må være ett reelt behov og ingen andre muligheter. Ekspropriasjon er også en dyr affære for kommunen. Men hvis de fortsatt går til de rettslige skritt og starter ekspropriasjon så kan DU varsle at du ønsker å bygge ut området selv. Da faller kommunens sak totalt sammen da ekspropriasjon ikke kan foretas hvis grunneier selv vil bygge/ selge til privat firma/ utbygger!
Link to comment
Share on other sites

Og hvis det er slik at dette er eneste utbyggingsområde og du blir nødt så vil jeg tro at tomtesalget vil gå greit. Det må ikke bygges ut i helhet med en gang hvis det ikke er marked.. Men ja arealet kan bli utbygd og gården mindre. Derfor tar du gevinsten og kjøper annen utmark. For utbyggingsområde med reguleringsplan og tegninger bør du kunne få en del mer utmark. Lykke til! Kjenner personlig til slik problemstilling og kommunen fikk aldri noe sak.
Link to comment
Share on other sites

Guest Jogeir M. Agjeld

Det første du bør gjere er å ta kontakt med kommunen og be om eit møte. Du treng ikkje legge skjul på at du er usamd i planene, men opptre sakleg og ryddig, og be om informasjon om prosessen som ventar. Kommunen som den sterke part har plikt til å rettleie deg og informere deg om rettane dine, og er det risiko for usemje meiner eg også at kommunen pliktar å betale utgifter til advokat om du ynskjer det. Det kan vere lurt. Ta også kontakt med bondelaget, som har ei juridisk avdeling som garantert har vore borti problemstillinga før.

Kamp kan det bli, men det er ikkje gitt at du taper!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...