Jump to content

Odel og sameie.


Guest

Recommended Posts

Hei godtfolk.

Sitter med en "case" som ikke er helt enkel. Vil bare rådføre meg med dere om noen har vært borti noe tilsvarende.

Jeg og mine 2 søsken sitter i et sameie som ble stiftet da faren vår døde i `74.

Min søster født i `58, bror født i `59 og jeg (sønn) født i `64. Vår farmor levde fram til 1980, mens vår farfar døde på 60-tallet.

Gårdene er på vel 80 da. dyrket mark (gress), noe utmark og lakserettigheter. Gården har ikke vært i drift siden 60-tallet.

Jorda var forpaktet bort til midten av 80-tallet. Jorda har stått ubrukt og boligmassen har delvis vært brukt som sommersted siden.

 

Etter hva jeg har lest (og tror jeg har forstått) blir odelsrekken brutt når en gård blir/har blitt omgjort til sameie. Søster har ikke odelsrett i.o.m. at hun er født før 1965.

I en "normal" odelsrekkefølge ville min eldre bror sitte med odelen, men etter hva jeg har lest om sameie vil ikke et evnt. krav om odel fra han være gjeldene.

Søster vil gjerne overta og bruke det som sommer sted, men skylder på min eldre bror som vil la det "råtne" på rot. De har aldri hatt særlig god evne til å kommunisere med hverandre.

Jeg har tidligere, grunnet yrke, ikke sett på meg som en "bonde".

Nå som jeg har blitt ufør kunne jeg tenkt å ha noe å gjøre og en liten bi-inntekt. Elsker natur, fysisk arbeid, fiske, m.m. Har noe erfaring om gressproduksjon fra eks-svigers.

 

Gården ligger i Vest-Finnmark og inngår under "sedvaner" om odel for samer Jfr. Odelsloven 6.6.3.$ 21 hvor yngste(mann) innehar odel.

 

Vi sitter nå i en årelang konflikt som ingen ende tar. Jeg har ved flere anledninger prøvd å finne en løsning på dette uten hell.

For over ti år siden fikk jeg innvilget Tvungen Gjeldsordning. Et av kriteriene for denne domfellelsen var at mine søsken skulle kjøpe ut min part (kunne ikke eie noe) i tråd med avtalen som ble inngått mellom oss og Namsmannen. Etter 5 år ble gjeldsordningen misligholdt grunnet brudd på denne avtalen. Dem betalte aldri.

Resultatet var at jeg fikk krav på kr. 750.000.- pluss renter m.m. i postkassa. Takk skal dere f..n meg ha.

 

Noen punkter jeg vil ha med;

- Søster har disponert inntekter fra utleie av elvegrunn siden `88. Sier at pengene går til forsikringer m.m. Har aldri sett regnskap eller kvitteringer.

- Bror har ikke vært der siden `75. I forhandlingene har han bare vært en "pain in the as".

- Jeg ryddet opp etter farmors bortgang, auksjon (krav fra tante), videre bortforpakting av jord, elverettigheter, m.m. Bra av en 16-åring.

- Var der oppe i sommer og ryddet det som hadde grodd til, reperasjoner på hus, m.m. Må legge nytt tak, men må betale det selv.

 

Hva mener dere? Hvis jeg ønsker å overta. Hvor stor er sjansen på at jeg vil få noe fortrinn?

Skal jeg bare melde meg ut av hele prosjektet og kjøpe et annet bruk? Ta saken til Tingretten med advokat for å tvangsoppløse sameiet?

Takker for svar. D.

Link to comment
Share on other sites

Dette er nok en juridisk nøtt, men jeg skal likevel prøve. Jeg presiserer at jeg ikke har juridisk bakgrunn, men jeg har overtatt eiendom hvor forrige eiere var 2 søsken. Og resultatet som vi alle var enige om (inkludert juridisk bistand) vil nok overraske.

 

Når sameiet ble opprettet hadde din bror beste odel, du 2. og din søster tredje odel (hun hadde odel, men i rekkefølge etter brødre.)

 

Da dere overtok lot følgelig din bror 2/3 av sin odelsrett gå vidre til sine søsken.

Du lot 1/3 av din odelsretten gå vide til din søster.

 

Følgelig sitter din søster med en ubeskåret odelsrett (og følgelig sterkeste), du med 2/3 odelsrett og din bror med 1/3 odelsrett.

Ut fra dette vil da odelsretten følge denne rekkefølgen.

 

Det som kan forstyrre dette er at jenta i mellomtiden har fått odel på linje med sine brødre. Hvordan da det skal tolkes aner ikke jeg. Enten har jenta beste odel ut fra skissert tankegang.

Eller så ser man bort ifra reglene som de var når sameiet ble opprettet og tar utgangspunkt i dagens lovtekst. I såfall har du beste odel som den som ikke fikk sin odel beskåret. (Denne problemstillingen slapp vi og jeg aner ikke utfallet av denne.)

Jeg presierer at jeg ikke vet om det har kommet andre endringer i odelsloven som kan forstyrre dette bildet ytterligere.

Da jeg overtok sa advokatene at det ikke fantes rettsavgjørelser som kunne bekrefte dette. Men juristene mente at resultatet var såpass sikkert at ingen hadde tatt risikoen med å teste det ut i rettsapparatet.

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

Dette har vi også vært borti, det er to forhold, sameie og odel.

Du kan se dem isolert i starten.

 

Dersom dere er 3 eiere i ett tinglyst eller erklært sameie kan hver av dere, du inkludert begjære tvangssalg og oppløsning av sameie.

 

Hvem som helst kan da kjøpe, dere som da har odel / evt er sameiepart har forkjøpsrett til å gå inn i høyeste bud.

 

Det finnes løsninger - men en dyktig juridisk rådgiver er nødvendig.

J

Link to comment
Share on other sites

Dette gleder mitt hjerte. Det var egentlig hva jeg trodde om sameie vs. odel. Men lovteksten er svært vag og jeg finner ingen rettskraftig dom med denne problemstillingen på lovdata (har tilgang som jurist). Uansett legger jeg noen penger og noe tid for å få eiendommen opp å gå.

Takk igjen for deres support og svar. Dag.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...