Jump to content

Endringer i førerkortforskriften i gang fra 01.09.2014


Guest

Recommended Posts

Førerkortforskriften er nå oppdatert med endringer for førerkortklasse T.

 

http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-08-26-1116

 

Noen som vet noe om hva som innebærer i tilleggsopplæringen som må tas for å utvide kode T/144 til 141 eller 148 ?

 

 

-----

 

 

I forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. gjøres følgende endringer:

 

§ 3-1 femte ledd nr. 3 og ny nr. 4, 5 og 6 skal lyde:

 

3. Klasse T - traktor, ubegrenset totalvekt - 21 år eller 2 års kjøreerfaring         i klasse T

 

4. Klasse T - kode 141, traktor og motorredskap, med konstruktiv         hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger, begrenset totalvekt - 18         år

 

5. Klasse T - kode 141, traktor og motorredskap, med konstruktiv         hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger, ubegrenset totalvekt -         21 år eller 2 års kjøreerfaring i klasse T

 

6. Klasse T - kode 148, traktor og motorredskap, med konstruktiv         hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger, med samlet maksimal         tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg - 18 år.

 

§ 3-18 nytt andre og tredje ledd skal lyde:

 

Førerett i klasse T kode 141 gjelder for kjøring i Norge med traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t med eller uten tilhenger. Frem til førerkortinnehaveren har to års erfaring eller fyller 21 år, er føreretten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med samlet maksimal tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg. Dette gjelder for personer som har tatt tilleggsopplæring etter erverv av klasse T.

 

Førerett i klasse T kode 148 gjelder for kjøring i Norge med traktor og motorredskap med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger, med maksimal tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg. Dette gjelder for personer som har tatt tilleggsopplæring etter erverv av klasse T kode 144.

 

§ 5-3 fjerde ledd skal lyde:

Førerett i klassene A1, B1, AM, S eller T kan utvides til klassene S, T, AM, A, A2, A1 eller B/BE. Førerett med begrensning kan utvides til førerett uten begrensning.

Førerett i klasse T eller klasse T kode 144 kan etter gjennomført tilleggsopplæring utvides til klasse T kode 141 eller klasse T kode 148.

 

I vedlegg 4 Førerkortkoder gjøres følgende endringer:

 

Ny nasjonal kode 141 skal lyde:

141 Rett til å kjøre traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger

 

Ny nasjonal kode 148 skal lyde:

148 Rett til å kjøre traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet 41–50 km/t, med eller uten tilhenger - med maksimal tillatt totalvekt ikke over 25 000 kg

II

Endringene trer i kraft 1. september 2014.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...