Jump to content

Tilskudd til rydding langs jorde


Guest

Recommended Posts

Hei

Jeg skal rydde noen trær og kratt langs et av jordene mine, for at det ikke skal gro igjen være til hinder når jeg slår jordet med traktor.

 

Er dette er noe jeg kan søke tilskudd til?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Rydding av &quot\;kantsone&quot\; mellom vei og jorde (dvs utenfor det vegvesenet kantklipper, men areal som ikke høstes og inngår i arealtilskuddet) kan være noe som inngår i regionalt miljøtilskudd-opplegget. Dette varierer fra fylke til fylke.

 

Eksempel for Troms:

 

http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTR/RMP-veileder%202014.pdf?epslanguage=nb

 

(Side 7, tiltak 1b)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det er nukk rett. Men vist en snakkar om vanlig rydding langs skogkant ol, so er dar ingenting. Men som nevnt ovanfor, om der er grøft eller vei, kan der vere nokre kroner.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...