Jump to content

omskrivning av odelsrekkefølge


Guest

Recommended Posts

Har spørsmål rundt omskrivning av odel rekkefølgen. Hvilke eventuelle juridiske dokumenter trenge jeg til en slik prosess ? Har noen vert borti dette temaet før ?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

&quot\;Omskrivning av odelsrekkefølge&quot\; var en måte å si det på jeg aldri har hørt før, men det det bunner ut i er at den/de eldre/best odelsberettigede må fraskrive seg enten odelsretten &quot\;i det heile&quot\;, eller retten til å kreve odelsløsning &quot\;andsynes einskilde&quot\; -fra en bestemt eier (og hans &quot\;linje&quot\;, altså direkte etterkommere) -det siste innebærer at odelsretten er i behold om den yngre ønsker å selge videre ut av slekta. Reglene om odelsfraskrivelse står i odelslovens §25. Det står egentlig ikke så mye konkrete formkrav, annet enn at det skal være skriftlig -ikke noe krav om bestemt skjema, vitner eller noe sånt...

 

§ 25. Odelsfråskriving

 

Ein odelsrettshavar kan ikkje overføre retten sin til ein annan. Men han kan skriftleg binde seg, anten andsynes einskilde eller i det heile, til ikkje å gjere den gjeldande.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...