Jump to content

Avslutte felleseie på gårdsbruk


Guest

Recommended Posts

Dette med odelslov og felleseie virker vanskelig å forstå seg på. Håper noen her kan gi noen råd.

 

Vi er to søsken som eier en gård i sameige. Gården ble gitt oss av vår far som kjøpte ut søsknene sine. Forige eier var altså et sameige mellom vår fars søsken. Hverken jeg eller broren min har drevet gården og jorda har vært bortleid.

Nå ønsker jeg å kjøpe ut broren min for å ta opp igjen drifta på gården. Fortsatt sameige der gården bare fungere som hytte er lite atraktivt syns jeg. Det blir for mye vedlikeholdsarbeid bare for å ha det som hytte. Og på toppen av dette kommer et stadig økende konfliktnivå mellom oss to.

 

Men broren min vil ha fortsatt sameige, han vil ikke selge. Det er mulig han vil kjøpe hvis jeg begjærer oppløsning av sameiget. Han er etpar år eldre enn meg. Gården har størrelse som tilsier odel. Hvilke muligheter har jeg for å få kjøpt ut broren min? Hvis jeg begjærer oppløsning av sameiget mister jeg da odelsrett til å kjøpe gården? Vil broren min ha høyere odel enn meg fordi han er eldre?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Du mister ikke odelsretten, men du får (har) prioritet etter din eldre bror, som i bunn og grunn blir like ille for deg akkurat nå. :( (med mindre bror vil kjøpe bare for å selge videre\; da har du fortsatt odelsretten på din side.)
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg skal ikke uttale meg om man kan kjøpe ut noen med tvang. Det kjenner jeg ikke til.

 

Men odelsreglene er klare. Det er alltid én som har best odel til gården, og da mener jeg HELE gården. Den gangen du og din eldre bror overtok sammen, så sa din eldre bror fra seg odelen på den halvdelen som du fikk kjøpe. Men du sa ikke fra deg odelen på den halvdelen som din bror fikk kjøpt. Dermed er det du som har best odel på gården :-)

 

Dvs at den dagen bror din vil selge, så har du (eller dine barn) best odelsrett. Men om du kan &quot\;kaste ham ut&quot\; vet jeg ikke. Kanskje du klarer å kjøpe ham ut hvis du gir et bra nok tilbud \;-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg tror ikke det er gitt at du får prioritet etter din eldre bror, som Inge R skriver, for din eldre bror har allerede frasagt seg odelsretten på halve gården. Men jeg er fanden ikke sikker, for kanskje det har betydning at det er du som vil oppløse sameiet, så nå er jeg spent på hva slags svar du får videre nedover i tråden. Det er takket være slike som dere at advokatene lever fett \;-)
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Er det fortsatt odel når en inngår sameie? Odelsretten er tross alt personlig, det er ikke et sameie.
Link to comment
Share on other sites

Guest 2b_1

Takket for alle innspill. Ja kan det faktisk være slik at ingen har odel på gården lenger, selv ikke vi som overtok den på sameige i 1974? Siste eneeier med odel var en onkel som var barnløs og før der igjen vår bestefar. Det er ingen som er barn av tidligere eneeier med odel og det er ingen som har besteforelder som var siste eneeier med odel. Fordi onkel overtok etter bestefar.

Eierrekkefølgen var altså: bestefar som eneeier, onkel som eneeier, fars søsken i sameige og fra 1974 jeg og min bror i sameige.

 

Kan jo i tilfelle være like greit, så slipper vi å tenke på odel. Da blir vel pristaket antagelig bestemt av konsesjonsreglene og vi ender opp med å slå kron og mynt hos sorenskriveren om gården hvis begge vil kjøpe? Er det slik det fungerer?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Pristaket blir bestemt av konsesjonsreglene uansett. Odelsretten vil ikke påvirke prisen. Odelsretten er bare en rett til å overta. Det er ikke en rett til å overta billig slik mange feilaktig tror.

 

Siden dere overtok på odel så eier dere gården med odel. Spørsmålet er hvem som har best odelsrett til HELE gården.

 

Mener å huske at jeg leste om en rettssak en gang der lillebror fikk medhold i at han hadde best odel på gården fordi storebror hadde fraskrevet seg odelsretten på halve gården da han overtok sammen med lillebror. Men det er mulig jeg husker feil.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Odelskretsen - hvem har odelsrett

 

1) Odler

Den som eier gården når odelshevdstiden på 20 år er ute, blir odler. Normalt er det samme person som har eid gården i alle 20 årene, men det kan også legges sammen tid når eiendommen går fra foreldre til barn i generasjonsskifte. Odleren får odelsrett til eiendommen.

 

2) Andre odelsberettigede

Odleren etterkommere får også odelsrett til gården, men de må ha en viss nærhet til eierne av gården.

Du har odelsrett hvis du er:

- Barn av en som eier eller har eid hele eiendommen med odel, eller

- Barnebarn av den som eier hele eiendommen med odel i dag.

 

https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/odel#odelskretsen---hvem-har-odelsrett

 

Dvs at nåværende eiere har odelsrett fordi de er odlere. Spørsmålet er som sagt, hvem av dere har best odel?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...