Jump to content

Beregning av kårverdi


Guest

Recommended Posts

Jeg skal etter planen overta slektsgården innen 1 års tid (på tross av statusverdier og oppskrivingsmuligheter på løsøre som forsvant nå 1.1.2014) av min onkel, hvor de skal inn i kårbolig.

Jeg lurer litt på hvordan kår beregnes, da dette er en relativt stor kårbolig. I tillegg er det "forventet" at min fetter (som ikke ønsker å overta) skal bo i leilighet i kjelleren på kårboligen.

Oppkapitalisert verdi av kårbolig kommer til fratrekk på kjøpssum, men jeg skulle gjerne vite noe om satser, rentefot, min tante er ikke 60 enda, men regnes kåret etter hennes forventede levealder, da hun har krav på å kunne holde kåret ut sin tid? Hvordan kan man evt få satt en verdi på leie til min fetter, eller er en kårbolig en kårbolig, og deres disponering av denne er deres sak?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
En går ut ifra forventet levealder ja. Beregninger for fratrekk på kjøpesum vil variere fra distrikt til distrikt, så det vil regnskapskontor hjelpe deg med. Når det gjelder din nevø..... det kommer an på om din tante har kår på heile huset (mest sansynlig), så kan hun selvfølgelig gjøre hva hun vil med heile huset. Hun skal også vedlikeholde heile huset. Men om hun kun har kår på en leilighet, og en eventuel kjellerleilighet blir regnet som en egen boenhet, så bør jo du kunne ta leie for den. Men som sagt, det kommer jo an på hva tanten din ønsker. Om hun vil disponere heile huset eller om hun vil slippe ansvar for et stort hus, kun beholde kår på en leilighet.....
Link to comment
Share on other sites

Guest svenn_7840_1
Finn en av disse rådgiverne som hjelper til med gårdsoverdragelse før du gjør noe du kommer til å angre på resten av livet. Kår er ikke enkelt, og det er ofte en tinglyst borett til døyan dag, uavhengig av hvor man døyr. Jeg har opplevd kårboliger som står tomme i 20 år fordi boretten ikke faller bort selv om borettsinnehaver lander på institusjon. Det kan se forlokkende ut med oppskrevet prisreduksjon som følge av kår, men det blir vanskeligere for deg å selge med kårfolk på nisselasset dersom det skulle bli umulig for deg å drive videre.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...