Jump to content

Skille fra hus på gård.


Guest

Recommended Posts

Har en problemstilling der jeg vurderer mulighetene for å skille fra et hus på en gård. Gården er et småbruk på ca 100 da som blir drevet ved siden av fulltidsjobb. Driftsbygning kun egnet til planteproduksjon, ikke dyrehold. Det er 3 bolighus på gården, opprinnelig hovedhus + et lite kårhus. Ble bygget et nyere hus om tilegg på 80-tallet pga at kårhuset da var i meget dårlig stand. Kårhus er i senere tid pusset opp til ok standard.

Behovet for 3 bolighus er ikke tilstede lenger og er en stor utgiftspost for den som skal drive gården. Etter mitt syn er det ønskelig å fått skilt fra 80-tallshuset og solgt dette for å bedre totaløkonomien på gården.

Noen som har erfaringer fra slikt og hvordan kommunene vurderer slikt? Er her ikke snakk om å redusere jordbruksarealet på bruket, kun hus og en tomt det gjelder.

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1

På måten du skriver innlegget på, tyder eg at det ikkje er du som skal eige og drive dette bruket. Det at det er ein ekstra utgiftpost er omtrent så langt i fra sannheten som det går an å komme. Dette er jo ein kjempe inntekt skilde som utleige. Og er det marked for salg der dette ligg, er det og leigemarked. Det å skille ut et hus oppi eit tun og ellers på gården kan fort bli eit problem for den som skal drive gården med tanke på støy, traktorkjøring etter 23:00 og før 6:00. Lukt fra gjødsling, gjerding og ein nabo som du ellers kanskje ikkje likar.

Det er rett og slett ein uting at det er blitt gitt disp til å skille i frå hus på ein gard.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...