Jump to content

Landbruket.... høyt sjansespill!?


Guest

Recommended Posts

Etter at vi nå har hørt Høyre/Frp sin plattform så stiller jeg spørsmålet til dere? Hva tror dere egentlig om fremtiden for landbruket?

Jeg ser to muligheter for dagens heltidsbonde.... 1: Selge gård og grunn umiddelbart, mens gårdsbruk enda er noe verdt...2: eller satse videre og være med så lenge det går...

 

Det jeg tror er rimelig sikkert, er at vi vil nærme oss Sverige og Danmark. De med størst ressursgrunnlag har muligheter, jord under 20 daa blir ikke dyrket, bunnfradrag øker slik at hobbybruk mottar ikke tilskudd, bonden blir bedriftseier med ansatte og innleid hjelp. Familiebruk forsvinner og driften blir proffere.

 

Utfordringen for heltidsbonden er at kampen om inntjening og effektivisering vil aldri ta slutt.... den har aldri gjort det noe sted i verden! Spørsmålet er da... Tør vi å være med?! Om 10 år fra nå må vi drive dobbelt så stort (eller så effektivt) som i dag for å tjene det samme! Hvem klarer det? Hvor mange har ressursgrunnlaget i nærheten...

 

Jeg synes at debatten om dette i Bondelaget er fraværende... men det er realiteten!

 

Driver selv i dag ca 1700 dekar jord ++ og tjener penger. Jeg har investert mye og har selvsagt en del gjeld. Har nylig bygd ut og for min del vil jeg satse videre! Er 29 år og tar heldigvis over ett stort bruk, men må si at jeg er betenkt. Håper ikke at jeg angrer om 20 år! Men elsker jobben min og tenker at det er verdt å prøve... Dessverre er det ikke mange kollegaer på min alder igjen...

 

Jeg mener også at det er på høy tid at heltidsbønder/ og unge får ett talerør til landbruksdep og politikere!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Er ikke så veldig bekymret. Den blåblå regjeringen er en mindretallsregjering, så de må få sakene sine gjennom i stortinget. Klarer de det med landbruket så blir jeg imponert. Da må de få med noen over på sin side. Krf, venstre, sp utligner frp. Så er det opp til ap da. Så jeg er faktisk ikke så bekymra som noen. Har slett ikke noe stort bruk, men har så jeg klarer meg. De må nok innse at de kan ikke finne opp kruttet på nytt. Det som kommer av kutt kommer neste år, det siste året før valget vil de være forsiktige med sånne negative saker. Det vil vel neppe være lønnsomt for dem å rote i landbruket rett før valget. Kutter de i tilskuddene? Jepp. Spørsmålet er hvor tilskuddene kuttes. Om jeg får mer for å produsere bedre, så er det greit.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Vel.... Vi ante hva som ville komme. Det som bekymrer meg mest er de store endringene det loves her. Hvis denne suppegjengen opphever kvotene og konsesjonsgrensene vil de som har kapasitet utvide maksimalt, noe som fører til overproduksjon. Hvis de samtidig lar markedet styre prisutviklingen er det ikke vanskelig å se hva konsekvensene blir.

 

Det er også foreslått å frata samvirkene markedsreguleringen. Dette kan for så vidt være økonomisk gunstig for selskapene, siden mottaks- og leveringsplikt også vil opphøre. Dermed er det ingen som er forpliktet til å hente de få sauene eller melkeskvetten innerst i enhver fjord. Her får den enkelte gjøre seg opp en mening om hva som er mest riktig.

 

Mer kritisk er tilpasninger til WTO. Hvis tollen tas mye ned, eller fjernes, vil vi drukne i landbruksvarer fra utlandet til dumpingpriser. Og det er ikke varer fra fattige afrikanske bønder, som enkelte liker å hevde. EU ligger nærmest, og herfra vil importen komme. Den norske produksjonen vil ikke makte å konkurrere på pris, og selv om mange sier at de vil betale mer for maten for å bevare norsk landbruk, så er det prisen som teller for de aller fleste når alt kommer til alt.

Det hjelper ikke nødvendigvis å bli større, danske bønder har ekspandert enormt, og sitter med gjeld til over traktorhytta og grisehuset. I Nationen kunne vi lese at dansk slateribransje sliter tungt. De ansatte nektet å gå med på lønnskutt for å redusere utgiftene. Nå spøker det for hele næringen, siden det er mer å hente på å kjøre slaktedyrene til Tyskland.

I siste BG er det en artikkel om et kjempebruk i Tsjekkia med 300 melkekyr, 600 slakteokser, 22 000 daa jord, 50 000 slaktekyllinger, 2600 purker, mølle og entreprenørenhet som er avhengig av tilskudd for å gå i pluss. Riktignok er det mange ansatte, men det må det nesten være med så stor drift. Litt interessant er det at dette er et aksjeselskap der aksjonærene forventer/krever avkastning, noe som tilskuddene brukes til.

 

Jeg er for ethvert lands rett til å beskytte eget landbruk, men det blir fullstendig feil å utkonkurrere andre land for å kvitte seg med overproduksjonen som har oppstått pga. få eller ingen produksjonsbegrensinger. det er stygt å si det, men vi trenger en verdensomspennende matvarekrise som fører til at Norge ikke får importert mat for at enkelte skal våkne og forstå at vi, og alle andre for den del, bør og må ha egen matproduksjon. Det hjelper ikke hvor rike vi er hvis ingen har noe å selge oss. Vet ikke hvordan det er med politikerne, men jeg kan i hvertfall ikke spise penger.

Link to comment
Share on other sites

Enig med LAN, det skal til ei krise så begynner folk å hamstre, det blir matmangel, og matpriser går i været. Vi i Norge er ganske så skjerma mot epidemier og krig, men det skal likevel ikke så mye til av verdenskriser før norsk mat verdsettes atskillig mer. Verdens kornlagre ned mot null, India og Kina kjøper jordbruksjord i andre land for å dyrke egen mat. Jeg har tro på framtida som bonde her i landet også.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...