Jump to content

Arv og odel


Guest

Recommended Posts

Min bestemor gikk bort for noen mnd siden og etterlot seg et småbruk med odel. Pappa sier ifra seg sin del av arven for småbruket og jeg overtar for han. Så jeg trenger bare å kjøpe ut onkelen min, men taksten ble ganske høy og mye må gjøres, både på huset, låven og garasjen. Men med et fratrekk på 25% på taksten så blir det overkommelig. Problemmet er at onkelen min hevder at det ikke er lov lenger/vanlig å trekke fra 25% av taksten og jeg finner ikke noe spesielt om det på nettet. Noen som har greie på det? På forhånd, takk for svar.

 

Mvh. Henning.

Link to comment
Share on other sites

Guest Beitebruker_1
Din onkel har rett. Taksten er prisen, og odelsretten fungerer mer som en forkjøpsrett. Desverre.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jeg var gjennom samme mølla for noen år siden. Da var min onkel først i rekka, men både han(som er uten barn) og min mor sa det fra seg. Så da takket vi ja.

Vi fikk ikke åsetetakst med den begrunnelse at dette kun gjalt hvis den som gir gården fra seg er i live.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Odelstakst er prisen som selger kan kreve, dersom overdrager ikke er død. Er det et dødsbo, har overtaker innen familien krav på å overta til åsetestakst (25% avslag i prisen). Er overdrager i live, har overtaker altså ikke noen slik rett til åsetestakst. MEN: Det er vanlig å overdra gårdsbruk innen familien til åsetestakst selv om overdrager er i live, fordi da er gevinsten av salget skattefri for overdrager. Dersom overdrager ikke vil inrømme overdragelse til åsetestakst, må han i stedet skatte for salget. Da er det som regel lønnsomt å gi en rimelig penge til den som skal overta i stedet for å måtte betale inn til statskassa.

Du vil vel kunne kreve åsetestakst da du er etterkommer etter din bestemor. Se for øvrig om åsetesretten i odelsloven §51 og utover

Link to comment
Share on other sites

Guest hansor_1

Det skulle sikkert være mulig å bli enig med onkelen din - han vil vel også at det drives videre, selv om han får litt mindre penger i arveoppgjøret? Man kan for eksempel se på andre verdier i boet som kan tilfalle han. Det er tross alt bedre om man klarer å komme til enighet om et beløp som er passelige for alle parter.

 

Gå kritisk igjennom alle postene i landbrukstaksten - skjønn vil alltid spille inn. Er det for eksempel mulig å leie ut jakt og fiskerettigheter til den verdien som er oppgitt, er skogen faktisk driveverdig, osv. Jeg tror du også i visse tilfeller kan få fradrag i taksten hvis mye må gjøres med våningshus og driftsbygninger.

 

Åsetefradraget er ikke heller alltid 25%, jeg tror det er bare maksimalbeløpet som er 25%.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Åsetetakst eller odelstakst skulle vel i så fall bli det samme for din onkelen vedkommende? Spørsmålet blir vel bare egentlig om din avdøde bestefar(dødsboet) skal skatte av salget (odelspris), eller selge billigere til deg (åsetepris)? Tanken er jo at det er gunstigere for direkte arving med åsetetakst, men for selger er nettoen etter salget i teorien den samme. Mulig jeg tar feil, men regner med det er skatt når selger har gått bort også.
Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
  • 1 year later...
Guest odelsgutt81_1

Åsetestaksten skal settes etter §56 i Odelsloven, og skal være &quot\;rimelig&quot\;. 25% er ikke nevnt noe sted.

 

Det folk sauser sammen her er regler for overtagelse på uegentlig åsete (der den som har gården fremdeles er i live). Da gir man ofte minst 25% avslag for å unngå skatt. Se bondelagets jusside om dette her: http://www.bondelaget.no/jus-i-landbruket/asetesbegrepet-article72129-3438.html

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...