Jump to content

Fått tilbud om et småbruk fra en tante og lurer på konsesjon og om nabobruk kan kreve å oveta jorda?


Guest

Recommended Posts

Det ble en veldig lang overskrift på emnet mitt, men nå er det sånn at jeg akkurat har fååt tilbud om å overta et småbruk med 30 mål dyrket ark og 14 mål innmarksbeite. Bruket er totalt 630 dekar der resten er skog til ved og en og annen furu. Mener att når jeg var unge så snakket de alltid om at det ble slått 60 mål på denne eiendommen og det samsvarer jo ikke helt med tallen på skog og landskap. uansett så er jo dette ikke en størrelse å leve av og det er heller ikke målet selv om jeg vil prøve å utnytte resursene på gården best mulig. Synes det er mest riktig.

 

Usikkerheten som dukket opp nå (siden jeg kan reglene for dårlig) er om naboen som driver en stor gård og som leier jorda på småbruket "mitt" kan kreve å kjøpe jorda ved et salg til oss? Han har leier jorda på tiende sesongen og avtalen går ut nå. Han blir ikke tilbudt ny avtale siden han kun betalte jordleien det første året og dette er selvfølgelig veldig irriterende siden leien er satt til 1500,- pr år og burde være en rimelig leie. Nabo småbruket som er eid av en annen slekting sier også opp avtalen med gårdbrukeren i år grunnet ti år uten oppgjør for leie.

 

Så hvordan skal vi forholde oss? Er det bare å kjøpe gården og søke om konsesjon, eller kan bonden som leier sette en stopper? Har heller ikke utdannelsen i orden for å drive med gård og det kan vel også bli et problem?

 

Hvis vi går for en annen løsning der vi først leier gården overtar driften av jorda og skaffer oss en besetning for så å kjøpe den om et år eller to? Er dette en bedre løsning for å få konsesjon osv.

 

Kom gjerne med tips og innspill.

Link to comment
Share on other sites

Guest Henke_1

Har din tante barn? Isåfall har disse odel over deg og må skrive fra seg denne. Har hun ikke barn står du og dine søsken for tur. Dine eldre søsken må skrive fra seg odelsretten. Da er det din tur. Er det tilfelle at du har odel, får du konsesjon ene og alene av den grunn. Meld deg inn i Norges Bondelag, Norges småbrukarlag e.l. og bruk advokathjelp derfra. Tror det er rimelig, hvertfall i starten. Naboen trenger du ikke bekymre deg for, høres det ut som - hans avtale går jo i alle fall ut.

 

Lykke til.

Link to comment
Share on other sites

Guest galaksen_1

Ved en evt. odel på gården. Vil da eldre søskenbarn stå foran meg i &quot\;køen&quot\;?

 

Hvor får jeg sjekket opp om der er odel?

Link to comment
Share on other sites

Guest galaksen_1

Hei Rune Takker for konstruktiv innlegg. skal prøve å svare så godt jeg kan.

 

Vi har tenkt å bo på gården. Jeg ble første gang tilbudt denne når jeg var tolv år, men som du sikkert skjønner var det vanskelig for meg å overta den da.

 

Vi har tenkt å drive jorda og få så mye ut av gården som mulig. Det mener jeg er den rette tingen å gjøre. finnes nok av brakke småbruk rundt omkring. Har ikke sett leieavtalen med han som slår der i dag, men er vel naturlig at han hat tatt vare på jorden. Det har vel vært i hannes interesse. Det skal sies at der er vel blitt pløyd en gang disse ti årene og ellers har han spredd møkker og gjort slåtta. Dere er ikke gjort noe med veier- (er veldig lite vei da alt er konsentrert) ei heller med vedlikehold av beitene. Som nevnt i innlegg lengre opp så har han også kun betalt en av ti årsleier og det skulle vel tilsi at jorda ikke er så viktig for han? (Leie 1500,- pr år) konklusjonen min er vel det ikke er noe å betale han for.

 

Skal som det fremkommer ovenfor ikke bruke det til feriested, men bo og drive det i tilegg til annen jobb.

 

Foreløpig plan er å få ferdig budjsett på hvor mange sau vi kan ha på gården og bygge opp en slik besetning. Videre så må vi gå i gang med å tynne ut skogen som igjen gir salg av ved. Er klar over at dette ikke er noe særlig økonomi i, men penger er ikke alt. Livskvalitet er også et stikkord. Har også mange flere ideer, men det blir lengre fram i tid og ikke noe å tenke så mye på i første omgang.

 

Noen som vet hvordan jeg finner ut om odelen? Sønnen til tante og onkel sier nok fra seg odelen, men har sju-åtte eldre søskenbarn. Er det automatisk odel når gården har en viss størrelse?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Overtar du fra tante mener jeg det er konsesjonsfri overdragelse. Men vær kjapp, du er blandt de som mister odelsretten din med den foreslåtte endringen i odelsloven.

Jeg mener naboen din ikke kan kreve å overta jorda. Har han heller ikke betalt jordleia på ni år har han en serdeles dårlig sak.

Når det gjelder odel er det ikke alderen på søskenbarna som er avgjørende, men alderen på tantas, odlerens, søsken. Eldste søsken og dennes barn (eldste først) kommer først.

Så har du fått tilbudet så er det bare å slå til!

Link to comment
Share on other sites

Guest galaksen_1

Takker så mye for svar. skal vi se om jeg har forstått dette riktig:

 

Når min tante overtok denne på odel så må jo hennes eldre søsken sagt fra seg sin odelsrett. Har deres unger da krav på odel ved salg nå? Neste i odelsrekken blir min mor og jeg er eldst av mine søsken.

 

Dermed er der ingen som kan ta den på odel om vi kjøper den?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hvis du kjøper, så må de som evt har odel kjøpe den innen 6mnd.

Men hvis din mor er neste i rekken og du eldst av dine søsken så er det ikke noe tema, Hvis d var slik at din tantes barn ikke har int av bruke.. Så lykke til Stå på..

Link to comment
Share on other sites

Guest galaksen_1

Hmmm jeg bommet visst litt på rekkefølgen og der er en tante som er eldre enn min mor, men ho har sagt nei en gang før så det må vel gå bra.

 

Har også konkludert med at naboen som slår der i dag ikke er noe problem?

 

Da gjenstår det prisen. Siden der er drøyt 600 mål alt i alt og gården er kosesjonspliktig så blir prisen lavere enn om den hadde vært på det frie markedet? Hvordan blir en slik takst regnet ut?

 

Når tante og onkel overtok den for ti-tolv år siden var taksten rett under 200 000,- av dette var en hyttetomt som var satt til 50 000,- Altså 150 000,- uten tomten. Denne får vi ikke med og er dermed ute av verdivurderingen.

 

Boligen er pusset opp en del etter at de overtok, mens fjøsen som nok er godt over hundre år gammel er mest egnet til fjøspub og låvedans (hvis det legges nytt gulv på låven)

 

Ellers består eiendommen av: 30 mål fulldyrket mark, 15 innmarksbeite, ca 500 mål skog jevnt fordelt mellom middels, lav og uproduktiv skog.

 

Noen som vil tippe en pris????

Link to comment
Share on other sites

Guest svein.loeken
Du trenger ikke konsesjon hvis du skal bo på eiendommen. Bare fylle ut &quot\;egenerklæring om konsesjonsfrihet&quot\;. Så vidt jeg ser i farten, er det din tantes barn, og dernest din andre tante og hennes linje som har bedre odelsrett enn deg. Kan være greit å få de til å skrive i fra seg løsningsretten til fordel for deg. Når det gjelder prisen, er det av stor betydning hvor i landet bruket ligger, avstand til by/tettsted med arbeidsmuligheter m.m. Ved salg av konsesjonspliktige eiendommer, skal ikke myndighetene legge seg borti prisen om den er under 2,5 mill kr. Dvs at konsesjonsloven neppe er noen prisdemper i dette tilfelle?
Link to comment
Share on other sites

Guest galaksen_1

odel:

Det er da min tante som er mellom tanta som selger, og min mor som må kjøpe den direkte. Ikke min tantes barn for da kommer min mor foran i køen? Må vel bli sånn?

 

Jeg er nok redd for at prisen har økt 5-10 ganger siden den ble kjøpt av min tante som nå er selger.

Link to comment
Share on other sites

Guest svein.loeken

Så vidt jeg vet kommer din tantes barn foran din mor og deg i odelsrekkefølgene.

Dette står i odelsloven:

 

§ 12. Odelsrettshavarane sin prioritet

 

Av etterkomarane til odlaren går eldre sysken føre yngre med seg og si line, om ikkje anna går fram av eller blir fastsett med heimel i denne lova. Dette gjeld uansett kjønn og når etterkomarane er fødde.

 

Eldre søsken går foran yngre med &quot\;seg og sin line&quot\;.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest galaksen_1
Sånn som Svein skriver er slik jeg også har forstått det, men så var det en som sa til meg i dag at hvis min tantes barn skriver fra seg odelen så stopper det med odel der? altså at min mor eller andre tanter eller onkler har odel? Jeg trodde ikke det er sånn?
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hei.

Du kan stille desse spørsmåla 1000 gongar på eit slikt forum som dette, og du vil få ca. 1000 ulike svar. Det du bør gjere er å kontakte landbrukskontoret i kommunen, en rekneskapsførar som har erfaring med slike saker, og en advokat (gjerne gjennom Bondelaget). Desse er kompetente til å svare på alle dine spørsmål.

Link to comment
Share on other sites

Guest svein.loeken
Det er ikke slik som du har blitt fortalt. En kan ikke skrive i fra seg odel for andre enn seg sjøl. (og evt sine umyndige barn- med samtykke av overformynderiet) Ellers er det et godt råd gladlaksen ga. En advokat som kan odel, gir deg de rette svara med en gang.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...