Jump to content

Erstatning for plantefelt


Guest

Recommended Posts

Blir satt igang et stort veiprosjekt i området her i år, eller det startet vel for en par år siden. Det kommer til å ta en 10-15 daa av et plantefelt her, med god jord og trærne har vel blitt en 4-5 meter høye nå. Noen som har en anelse om hva man får i erstatning for noe sånn? Jepp, jeg kan ringe statens vegvesen og spørre, men spørsmålet dukket opp i hodet nå..
Link to comment
Share on other sites

Guest Jogeir M. Agjeld

Vegvesenet held på med ny veg forbi her, og oppgjer for skog og grunn har i stor grad gått ganske bra. Vi har etablert grunneigarlag og lagt fram nokre felles prinsipp, og det trur eg har vore ein styrke. Til dømes har vi kravd - og fått - oppgjort all skog etter taktst og NB: venteverdi, og ferdig med det. Tidlegare erfaringar med å overta virket etter at SVVs entreprenør har hogge skogen er heller skrale, så vi har overgitt alt på rot og fått pengar på konto. Som takstmann har vi brukt ein pensjonert skogbrukssjef som vi har tillit til og som SVV har godtatt, og han har fått melding om å avrunde oppover i staden for nedover, for å seie det enkelt.

Grunnen betaler dei knappar og glansbilete for, og der er det forferdeleg seigt å få til noko meir, men derimot har vi klart få til litt andre ting: Massedeponi som blir planert til landbruksjord, vegtilkomst til utmark osv.

Så lenge du kjem til ein avtale, dekkjer dei advokatkostnad. For eigen del har vi klart oss fint utan advokat, men grunneigarlag og aktiv dialog har vore til god hjelp.

Lukke til!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Kristan

Oppgradering av veg. SVV lover nye avkjørsler og tømmeret skal kvistes, sorteres og lunnes. sitkaskogen er 10-12m høy. Kan altså få litt ut av tømmeret men bare søppel i forhold til om skogen fikk stå ti år til. Blir tilbudt 3Kr for udyrka og 10Kr Kvm for dyrka jord.

Bare noen hundre meter herfra må folk betale hundre ganger så mye for å få seg en tomt å bygge hus på. Syns dere jeg burde være fornøyd?

Link to comment
Share on other sites

Guest Jogeir M. Agjeld

Du skal krevje erstatning for venteverdi på skogen, altså differansen mellom kva du får no og kva du ville fått om skogen hadde fått stå til den var ferdig.

Erfaringane her er dessutan at enkelte entreprenørar gjer ein fin og god jobb med skogen, mens andre kappar ein halv meter oppå stammen, lesser med gravemaskin med skitten skuffe og tippar så det ser ut som ein bever-demning, mens ein annan brukte skjæret på gravemaskina til mal når stokkane skulle kappast, så massevirket hadde stort sett 30-40 cm undermål. Låge anbod er ikkje støtt synonymt med høg IQ. Vi har difor konsekvent kravd oppgjer etter takst og forlanga at SVV overtar skogen på rot. Så slepp vi krangel.

Prisen for arealet kan eg ikkje svare på, men erfaringa er at areal er skammeleg dårleg betalt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Nei, du skal ikke være fornøyd. Vegvesenet er pliktig å betale kostnader for advokat til deg dersom dette går til skjønn, og som regel betaler de også kostnader for advokat i en tidligere fase.

 

Men det viktigste punktet - ikke skriv under på noe og ikke tillat at de begynner å gjøre noe før du har¨blitt enig med dem om erstatningsnivå. Hvis dere ikke blir enige vil de be om tiltredelse/arbeidstillatelse, dvs at de kan begynne arbeidet og bli enige om erstatninga senere. Dette er ditt eneste forhandlingskort, hvis du nekter tiltredelse koster det Vegvesenet mye mer at gravemaskinene står og venter på å sette i gang enn å doble erstatninga til deg.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...