Jump to content

Skogbruk


Guest

Recommended Posts

Hei

 

Jeg bor på et småbruk som jeg etterhvert skal ta over. Jorda på gården blir leid ut til andre, driftsbygninger blir mer brukt som lagerplass. Har litt forskjellige ideer om hva jeg ska drive med når jeg tar over, men ska også ha en "vanlig jobb" som hovedinntekts kilde.

 

Men noe av det jeg har lurt på er i forhold til firma. Jeg har planer om ha ned ved å selge. Etter hva jeg har lest så er det en grense på 50.000 i omsettning for at man blir mva pliktig. Stemmer dette? Det er kun en gammel traktor på gården som trengs utskiftining, så etter hvert bør jeg kjøpe en nyere og bedre traktor. Om jeg da har en omsettning på la oss si 70.000, vil jeg da kunne utgiftsføre et kjøp av en traktor?

 

 

Håpe noen kan hjelpe meg med svar på dette :-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Gudsgutt_1

Hei

 

Jeg bor på et småbruk som jeg etterhvert skal ta over. Jorda på gården blir leid ut til andre, driftsbygninger blir mer brukt som lagerplass. Har litt forskjellige ideer om hva jeg ska drive med når jeg tar over, men ska også ha en \&quot\;vanlig jobb\&quot\; som hovedinntekts kilde.

 

Men noe av det jeg har lurt på er i forhold til firma. Jeg har planer om ha ned ved å selge. Etter hva jeg har lest så er det en grense på 50.000 i omsettning for at man blir mva pliktig. Stemmer dette? Det er kun en gammel traktor på gården som trengs utskiftining, så etter hvert bør jeg kjøpe en nyere og bedre traktor. Om jeg da har en omsettning på la oss si 70.000, vil jeg da kunne utgiftsføre et kjøp av en traktor?

 

 

Håpe noen kan hjelpe meg med svar på dette :-)

Link to comment
Share on other sites

Nei, du kan ikke direkte utgiftsføre en traktor. Med mindre du kjøper en til under 15000,- som er aktiveringsgrensa. Og da kan du vel like gjerne beholde den du har.
Link to comment
Share on other sites

Mer presist svar er JA, du kan utgiftsføre en traktor, men du må avskrive den over flere år om du kjøper den for mer enn 15.000. Du avskriver med inntil 20%. Kjøper du en traktor til 100.000 kan du altså avskrive inntil 20.000 det første året. Du står da igjen med en saldo på 80.000 som du året etter kan avskrive inntil 20% av osv.

Du får igjen momsen på hele beløpet så lenge du er mva.pliktig

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
Spørsmålet hans var vel om han kan få fradrag i regnskapet for traktorkjøp, med en begrenset omsetning på vedsalg..... Joda, du kan kjøpe deg en traktor og avskrive den over flere år, men hvor dyr traktor du kan kjøpe tror jeg ikke det er noe fasitsvar på. Tror du må undersøke med regnskapskontoret eller i verste fall skattekontoret først. Sørg i hvertfall for å få solgt så mye ved at du er blitt momspliktig før du kjøper inn noe som du ønsker å få igjen momsen på. Ellers må det søkes dispens og det er ikke sikkert det er så enkelt ialle tilfeller
Link to comment
Share on other sites

Al: \'\'\'\'

Mer presist fordi du ikke svarer helt på det som er spørsmålet. Det er utgiftsføring han spør om, ikke hva som er grensa for kjøp av traktor under aktiveringsgrensa. Derfor blir det feil av deg å svare nei

Link to comment
Share on other sites

Nei er et presist svar!. Det er forskjell på aktivering og direkte utgiftsføring. For det første\; Han har rett i at grensa for mva-registreing er omsetning over 50000. Og da blir han regnskapspliktig. Småredskaper ol til en kostpris under 15000 utgiftsføres direkte i regnskapet og reduserer inntekta hans direkte i regnskapsåret. Redskap og utstyr til en kostpris over 15000 aktiveres,altså føres i status i regnskapet, og han får kun avskriving (maks 20% av saldogruppa) som reduserer inntekta. Og dermed skatten. Det er ingen grense oppad for hvor kostbar redskap en kan kjøpe og AKTIVERE. Men derimot vedlikeholdet på traktoren blir utgiftsført. Om det så kommer på 100 000 kr. eller mer. Om han da kjøper en traktor til 70000 som er lik den stipulerte omsetninga hans så kommer han ikke ut på kr 0 i inntekt det året.
Link to comment
Share on other sites

Det siste innlegget ditt er akkurat det samme som det jeg har beskrevet ovenfor, bare med litt flere ord.

Du har ikke skjønt poenget mitt. I min verden er utgiftsføring også avskriving av driftsmidler, ikke bare det som utgiftsføres direkte. Forskjellen er at utgiftsføringen/avskrivningen skjer over flere år, som du helt riktig skriver. Trådstarter spør om han kan utgiftsføre en traktor. Svaret er JA, så lenge han oppfyller visse krav. Det er likegyldig i f.h.t. utgiftsføring om traktoren koster 15.000 eller 100.000, det er bare en annen måte å behandle det på i regnskapet. Din definisjon av utgiftsføring av driftsmidler er tydeligvis alt under kr. 15.000, det er det jeg synes ble for lite nyansert i ditt første innlegg.

 

Lykke til med traktorkjøp!

Link to comment
Share on other sites

Det jeg reagerer på er at jeg ikke kan se hvor jeg var upresis i svaret. Og det er ikke min definisjon av driftsutgift. Og jeg skrev \&quot\;direkte utgiftsføre\&quot\; og da mener jeg å ha dekning for mitt svar. Du får ingen regnskapsfører til å føre traktorKJØPET som en driftsutgift, såfremt det ikke er f.ex. en MF35 til 14999.
Link to comment
Share on other sites

Al, jeg fører regnskap og kan reglene. Det kan du også når jeg leser dine senere innlegg. Det er det første svaret ditt som blir for unyansert/lite informativt/feil. I det første svaret du gir mener du at han like gjerne kan beholde den gamle traktoren han har siden han ikke kan direkte utgiftsføre en \&quot\;ny\&quot\; traktor til over kr. 15.000. Du forleder han til å tro at han ikke kan utgiftsføre en traktor til høyere sum. Han kan jo det, men han må avskrive den over flere år fordi den må aktiveres. Årlig avskrivning på den nye traktoren blir jo utgiftsføringen/årlig kostnad. Det er ikke feil det du skriver i første innlegg, men det er bare halve sannheten, derfor kalte jeg det upresist, og det mener jeg fortsatt at det er. Mitt ønske var at trådstarter skulle vite om mer enn \&quot\;direkte utgiftsføring\&quot\;, at han kan kjøpe en dyrere traktor som han får utgiftsført i sin helhet over flere år.
Link to comment
Share on other sites

Men da er det ikke utgiftsføring. Avskriving er ingen utgift, men en kostnad som en slipper å betale skatt for. Det jeg mente med at han like gjerne kan beholde den traktoren han har er at jeg regner med den er bedre enn de han får for under 15000. Og jeg regner med han tenkte seg en nyere traktor enn det. Men jeg mener ikke at han ikke skal/lkan/bør skifte traktor om han har behov for det. Men det var svar på spørsmålet om han kunne utgiftsføre kjøpet av ny traktor, underforstått at han fikk fradrag for kjøpesummen i inntekta i kjøpsåret. Han skal jo basere seg på lønnsinntekt, så et solid skattefradrag med et traktorkjøp ville jo vært interessant.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...