Jump to content

taubanedrift


Guest

Recommended Posts

Er det noen som har erfaring med taubanedrift og økonomien i dette?

Funderer på drift i særs bratt tereng med lang fremkjøring.Middels bonitet og litt spredd tresetning. Noen som har regnet på lønnsomheten i slike drifter?

Link to comment
Share on other sites

Er det noen som har erfaring med taubanedrift og økonomien i dette?

Funderer på drift i særs bratt tereng med lang fremkjøring.Middels bonitet og litt spredd tresetning. Noen som har regnet på lønnsomheten i slike drifter?

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...
Guest Anonym
har erfaring med taubanedrift ja,kunnet skrevet flere sider med negative ting,men to ord samler d : GLEM DET
Link to comment
Share on other sites

Guest larsen_1
har fått hugget en del timmer med manuel hogging og taubane drift i vinter, det er skog som ikke ville vært hugget om jeg ikke fikk entrepenører til og dra det frem for meg. det som var et stort pluss for meg var at jeg har skogsbil veg som de dro det ned til. skog selskapet kjøpte det av meg jeg fikk en fast pris pr kubikk meter de hogg. så fikk de statstilskuddet.
Link to comment
Share on other sites

Guest jon_inge_eidem_1

driver selv som taubaneentreprenør, og mener selv at dette er liv laga dersom forholdene ligger til rette for det vel å merke..

Lang kjøring og dårlig skog som trådstarter her nevner er jeg meget skeptisk til. Får du drifta direkte til bilveg som larsen her nevner bedres fort økonomien betraktelig da man slipper unna lassbærertransporten.

Viktige faktorer ellers som har innvirkning på på både entreprenør og skogeiers lønnsomhet kan bl.a. nevnes:

-skogen bør være bra, d.v.s bør være minst 20 m3 pr. daa.

-tilgjengelighet(veibygging?)

-planlegging av standplasser/strekk, pilhøyde på disse+++

-loggistikk for videre håndtering av tømmeret( kvisting, transport m.m.)

-+++

 

I trøndelag som jeg driver mest, er tilskuddene nå meget bra, og det er i mange tilfeller ikke noe dårligere økonomi for skogeier med taubanedrift, enn med vanlig drift med hogstmaskin , som gjerne fører med seg mye gravemaskinarbeid når terrenget begynner å bli ulendt.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...