Jump to content

Kapasiteten til landbrukstraktor og tømmerhenger


Guest

Recommended Posts

Vurderer å kjøpe tømmerhenger (9-10tonn) med kran. Den skal brukes sammen med landbrukstraktor i egen skog til sluttavvirkning (ca 400m3 pr år) og litt vedhogst.

Kan dere som har erfaring med traktor og tømmerhenger si noe om arbeidskapasiteten til en slik ekvipasje?

Hvor lang tid bruker man på å lesse og losse et lass?

Hvor mange kubikk klarer man å kjøre i timen eller i løp av en dag? (selvfølgelig veldig avhengig av terreng, kjørelengde, osv).

Det er jo mange variabler å ta hensyn til, men det hadde vært interessant å høre andres erfaring av hva kapasiteten er i praktisk bruk.

Link to comment
Share on other sites

Guest BEHaugen_1

Vurderer å kjøpe tømmerhenger (9-10tonn) med kran. Den skal brukes sammen med landbrukstraktor i egen skog til sluttavvirkning (ca 400m3 pr år) og litt vedhogst.

Kan dere som har erfaring med traktor og tømmerhenger si noe om arbeidskapasiteten til en slik ekvipasje?

Hvor lang tid bruker man på å lesse og losse et lass?

Hvor mange kubikk klarer man å kjøre i timen eller i løp av en dag? (selvfølgelig veldig avhengig av terreng, kjørelengde, osv).

Det er jo mange variabler å ta hensyn til, men det hadde vært interessant å høre andres erfaring av hva kapasiteten er i praktisk bruk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Her er det mange variabler ja, hvordan gjør du det i dag ? Hvis du hugger manuelt så tar det lengre tid å laste, drar du det litt sammen med vinsj så kan du fort spare litt tid. Er dere to så kan det bli veldig effektivt. Avstand og terreng har jo masse å si. Du vil normalt få med deg 5-6m3 i vendinga, det er jo fort gjort å lesse av med litt trening og ved rasjonelt avlegg. Du sparer masse tid på god planlegging. Med greie forhold, litt trening og med en passe rask kran så kan du lesse på en halvtime og losse på 10-15 min, men dette er bare tall for å prøve å antyde et svar på det du spør om. En dag kan du kjøre fint 7-8 lass, neste dag sliter du med 2-3. Jeg mener det har pågått noen diskusjoner om lignende temaer tidligere her.
Link to comment
Share on other sites

Guest BEHaugen_1

Mange takk for svar!!

Jeg prøver å regne hjem et opplegg med kvisteaggregat og tømmerhenger. Og da er det fint å få input fra noen som kjenner redskapen. Det er lett for å bli for optimistisk i kalkuleringen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
Jeg synes 400 m3 pr år høres ALT for lite ut til å forsvare investering i kvisteaggregat. Jeg skal gå med på en tømmerhenger, hvis du skal håndtere endel ved i tillegg. En brukt, enkel henger behøver ikke koste allverden. Men kvisteaggregat, nei, det er jeg MEGET skeptisk til. Hva ligger entreprenørprisen på hogging evt hogging og kjøring på i det aktuelle området? Da er du garantert å få jobben utført til den prisen. Ingen havarier og dyre reparasjoner. Og tro ikke at du kan kviste så mye ved med et kvisteaggregat. Det meste av vedskog er kronglete stammer med mye grov kvist på, og de går ikke gjennom aggregatet. De må kvistes med motorsag uansett. Da må du i så fall ta slipen fra tynningsdrifter, den er rett og fin. Mange kapper opp all gran og furuslipen til ved, da det er bedre betalt enn å selge til industrien. Får du ikke solgt gran og furuved på bygda, så fyrer du den opp selv og selger all løv-veden.
Link to comment
Share on other sites

Hvis du skal ta fri/ferie fra annen jobb for å utføre dette så er jeg enig med Oddbjørn. Hvis du er heltids (med husdyr) så er jeg ikke enig. Hvis 400m3 er bal.kvantum så har du ganske mye skog, og den føler du tydeligvis også noe for. Du har vel endel tynning, da er prosessoren fin å ha. Du sparer enormt med tid og helse på denne investeringen, samtidig som du selvfølgelig øker kapasiteten. Dessuten er det moro med ting som durer ! Kjører selv en Niab prosessor, den er ikke så rask men veldig solid og enkel, takler også litt grøvre dimensjoner + at den har 40m radiostyrt vinsj. Men for all del, ikke sammenlign dette med hogstmaskin og lassbærer.
Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
Ja, hvis du har skog i nærheten av gården og uansett er bundet av husdyrstell, da skal jeg se annerledes på det. Hvis du på grunn av husdyrene ikke kan ta deg jobb utenom gården, men kan drive i skogen 6 timer midt på dagen. Da kan en slik prosessor være en løsning. La oss si at du dermed kan få gjort endel tynning som ellers aldri hadde blitt utført. Da kan det være en investering for framtida. Men du må være forsiktig så du ikke investerer for mye penger i disse maskinene. Og ta ikke med bare prosessoren og tømmerhengeren i regnestykket. Men husk også på utstyr til traktorene, som bukbeskyttere, dekk, kjettinger mm. Skal du bruke den samme traktoren, og bytte mellom prosessor og tømmerhenger? Eller må du ha to traktorer tilgjengelig? Hvordan er det å starte TO kalde traktorer som står parkert i skogen uten tilgang på strøm? River du filler av ett dekk og ett stigtrinn, og knuser en bakskjerm og ett bakvindu, da tror jeg nettoen er borte for den vinteren. Da kunne du heller satt bort hele drifta og drevet hjemme og kappet ved.
Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn_1
Hehe, Lars, det er akkurat som du sier, at man lett kan regne seg fram til at det er bedre å sitte i sofaen. De fleste greier å regne seg fram til det svaret de vil ha. Politikerne har brukt den teknikken i mange år. Du setter opp det rette tallet i bunnen først, også fyller du på med flere faktorer oppover og justerer dem til regnestykket stemmer. Ligninger med tre-fire og fem ukjente, kalte Øystein Sunde det.
Link to comment
Share on other sites

Tømmerhengaren har ei kran som kan vere kjekk å bruke ved anna transportar enn tømmer. Kan du montere platt på hengaren, kan dette vere grei redskap til transport av tyngre kolli som skal løftast på og av. Dette kan f.eks. vere storsekkar eller rundballar som ikkje er for tunge.
Link to comment
Share on other sites

Guest BEHaugen_1

Takk skal dere ha alle sammen for gode vinklinger og tilbakemeldinger.

Det er helt klart mange måter å se på lønnsomheten i en investering på.

Det har blitt stilt endel spørsmål tilbake til meg så jeg kan fortelle litt mer om min situasjon.

Jeg skal overta gården til mine foreldre og har et ønske om å hente en så stor del som mulig av inntekten min fra eiendommen. Jeg kommer til å drive med sau som foreldrene mine, ca et årsverk tenker jeg. Fjøset er lettdrevet så i vinterhalvåret vil det være god tid til annen jobb. Jeg regner med å måtte jobbe utenom gården i tillegg, men er villig til å jenke på inntektskravet hvis jeg kan hente inntekten fra gården (selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser, kona, barna og banken skal jo ha sitt også...).

I fra mine ungdomsår og oppover har jeg og min far og foretatt mindre hogster med motorsag, traktor og vinsj, så jeg vet at jeg trivest med å jobbe i skogen. De større driftene har vi satt bort til skogeigerlaget.

Følelsene til skogen og eiendommen er absolutt sterke, og kanskje derfor bør jeg tenke ekstra igjennom investeringene som skal foretas.

I første omgang ønsker jeg å se litt på kapasiteten til redskapene for å kunne danne meg et bilde av hvilken inntekt investeringen kan gi. Som Oddbjørn skiver så kan man nok være litt skeptisk til hvor god den vil bli med 400m3 i året (det er balansekvantumet). Kapitalbindingen stjeler mye av overskuddet, og da må volumet opp.

Dersom lønnsomheten kan bli i nærheten av akseptabel så kan jeg jo legge til noen av variablene som kan få regnestykket til å se bedre ut :-). De jeg ser som mest aktuelle er:

-en traktor nr 2 blir vurdert skogsdrift eller ei (vurderer brukt valtra i 6000 serien som kan brukes i skogen på vinteren og til rundballepressing på sommeren + til annet tungt arbeid). Dersom skogsdrift blir det flere timer i året å dele kapitalbindingen på.

-et kvisteaggregat øker sannsynligheten for tynningshogst som ellers ikke blir noe av.

-en tømmerhenger vil også bli brukt til ved- og rundballekjøring (som GunnarF tipset om).

-en jobb man trivest med (viktig) selv om ikke lønna er på topp.

Link to comment
Share on other sites

Guest BEHaugen_1

Når det gjelder kvisteaggregat så tenkte jeg nettopp på NIAB (stegmating) som pellegutt skriver at han har. Terrenget i skogen varierer mellom furumoer der man kan kjøre overalt til bratte granlier der man må tenke seg om hvor man kjører. At NIAB har vinsj er viktig for å komme til der man ikke kan kjøre. Skogsbilveien ligger stortsett i dalbunn så jeg tror ikke det er nødvendig med drift på vogn, men jeg må ha kjetting og bremser, og en traktor med litt tyngde.

Siden jeg ikke har erfaring med bruk av tømmerhenger eller kvisteaggregat så er jeg interresert i tidsbruken på disse for å kunne beregne lønnsomheten.

 

@Pellegutt kan du eller andre si noen ord om hvordan kapasiteten på NIAB\'\'\'\'en oppleves? Hvor mange kubikk klarer du i snitt pr dag på en middels arbeidsdag(viktig at det ikke er en god dag man må jo ha både oppside og nedside i regnestykket \;-) )? Hvor mye tid pruker du anslagsvis på felling, vinsjing og kvisting? Kan du også fortelle litt hvordan du jobber med NIAB\'\'\'\'en i skogen?

 

@NIB: Hvilket kvisteaggregat har du?

 

Jeg ser for meg følgende arbeidsmåte: jeg hogger 5-6-7 trær av gangen, deretter vinsjer inn, kvister, kapper og legger i små ruller med NIAB\'\'\'\'en. Disse rullene blir tilnærmet kvistfrie slik at man slipper å rote i baret med med tømmerkloa når man skal laste tømmervogna(jeg har sett filmer på nett der folk bruker veldig lang tid på å laste pga mye kvist og bar rundt stokkene). Siden man allerede har kjørt med NIAB\'\'\'\'en vil man ha en slepe klar til man kommer med tømmervogna. Dermed blir lastingen og kjøringen effektiv. Arrester meg gjerne om mine antagelser er feil.

 

Ellers kan jeg si at jeg har søkt endel rundt på nett for å finne svar på mine spørsmål uten å lykkes. Jeg har også lest endel på skogforum.se og skaffet meg et visst inntrykk, men det er få eller ingen som skriver om tidsbruken til disse redskapene. Det er greit å finne maskinkostnadene pr kubikk på redskapene, men traktor og mann ønsker jeg å ha på timebasis for å kunne regne meg frem til en timelønn. Derfor er jeg veldig takknemmelig for de svar jeg har fått og de jeg forhåpentligvis får.

Jeg synes også at det er best å få førstehånds informasjon av folk som jobber og har erfaring med disse redskapene istedet for selgere.

Link to comment
Share on other sites

Ta kontakt med Olav Vaseljenn, I malvik litt nord forr Trondheim,hann har kjørt med henger å niab kvister i mange år.tru hann sa at 2 mann kjørte å hogg 1500m3 radi med slikt utstyr
Link to comment
Share on other sites

Jeg synes nesten det er umulig å svare greit på det du spør om. Hvis det er flott skog og gode forhold kan du sikkert gjøre opp over 30 kubikk om dagen, men terreng og planlegging er viktige faktorer. Hvis det er mye grov skog eller grov kvist så kan det lønne seg å kviste opp mye manuelt men likevel dra inn og aptere med prosessoren. Du samler jo alt tømmeret og det blir mye raskere å frakte ut. Hvis feltet egner seg så kan det også være greit å felle \&quot\;smale\&quot\; striper og rygge seg innover og ikke bruke vinsj i det hele tatt, det er raskest, så kan du kanskje kjøre i mellom og laste fra to sider hvis du ikke hugger for breit og har kran med litt lengde på armen. Start dagen med å felle f.eks.10-12 trær mens olja på prosessoren får opp varmen. Har du trær med grov kvist f.eks løv, så finner du fort ut at det er mye lettere å ta saga og kviste litt når stokken henger i NIABen, og alt tømmeret blir samla på ett sted.

Hvor i landet holder du til forresten ?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
Guest Anonym

Hei.

Godt spørsmål du stiller.

Har selv en 9 tonns henger og vanlig traktor.

Det varierer veldig hvor mye man klarer pr dag men selv regner jeg at hvis jeg skal både hugge og kjøre fram alene så er 2 lass pr dag noenlunde opp mot max.

Min henger tar ca 5 kubikk på lasset så 10 kubikk pr dag sier jeg meg fornøyd med.

Har du derimot noen som hugger sammen med deg evt at de hugger og du bare kjører øker det fort.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...