Jump to content

Hogge? Evt. hvordan?


Guest

Recommended Posts

Hei,

 

Jeg er ny her og ny med gård.

 

Jeg skal bli eier av 30 da skog som jeg har lyst til å fjerne for å opparbeide beiteområder. Dette er gran som ble plantet tidlig på 70-tallet. Skogen står i helling og det er ikke vei, men jorde frem til skogen. Traktor tar seg helt fint frem.

 

Det første jeg lurer på er om det er dumt å hogge skogen så tidlig. Jeg er villig til å strekke meg langt for å fjerne trærne, så jeg lurer egentlig på om det er forsvarlig.

 

Hvordan er det best å gå frem? Er det mulig å anslå hva det vil koste å hogge ned det her?

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

Jeg er ny her og ny med gård.

 

Jeg skal bli eier av 30 da skog som jeg har lyst til å fjerne for å opparbeide beiteområder. Dette er gran som ble plantet tidlig på 70-tallet. Skogen står i helling og det er ikke vei, men jorde frem til skogen. Traktor tar seg helt fint frem.

 

Det første jeg lurer på er om det er dumt å hogge skogen så tidlig. Jeg er villig til å strekke meg langt for å fjerne trærne, så jeg lurer egentlig på om det er forsvarlig.

 

Hvordan er det best å gå frem? Er det mulig å anslå hva det vil koste å hogge ned det her?

Link to comment
Share on other sites

Vanskelig å si så mye om det da du ikke sier noe om bonitet, men det bør jo være en særs fin vinterakkort! Og hvis du er interessert har du en real vedhaug etterpå.

Prat med skogbrukssjefen din og få ei vurdering.

Link to comment
Share on other sites

Landbrukskontoret er rette instans, kan også ligge tilskudd her hvis det er gammel beitemark som skal tas opp igjen. Hvis du ikke skal hogge selv kan du bare ta kontakt med en entrepenør eller kjøper så får du kostnadsoverslag. Hva gjør du med alt hogstavfallet ? Kan ligge noen kroner og muligheter der også, særlig avhengig av hvor eiendommen ligger ( marked,etterspørsel osv ) Det kan forresten også være tilskudd til gjerding når den tida kommer - lykke til !
Link to comment
Share on other sites

Ja det er dumt å hogge 40 år gammelt plantefelt. Det er nå tilveksten kommer. men det nærmer seg tid for tynning. Jeg er også tvil om skogloven tillater avvirkning av et slikt bestand.

Om arealet utnyttes bedre økonomisk som beiteareal er en annen sak. (Du skal i hvertfall ikke få tilskudd for å fjerne plantefelt som det meget sannsynlig er utbetalt tilskudd for å anlegge. Da er det noe som er riv ruskende galt.)

Link to comment
Share on other sites

Er det ikke for grove dimensjoner kan du hogge det til ved......er mest sansynlig bedre betalt (forutsatt effektivt utstyr til å gjøre jobben), en å hogge til tømmer. I alle fall ved leie av entrepenør. Er dimensjonen liten er det i verste fall et nulloppgjør å hogge med entrepenør......
Link to comment
Share on other sites

Jeg tror ikke dagens skoglov forbyr hogst av ungskog så lenge man har en plan for utnytting av eiendommens ressurser.

 

Dette med tilskudd får jeg undersøke, men jeg ser poenget til AL, men dersom ikke tilskuddene bli gitt med vilkår i sin tid, tror jeg ikke det blir et stort problem.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...