Jump to content

pynting av kjørespor etter hogst


Guest

Recommended Posts

Guest Anonym
Det avtales i &quot\;kjøpskontrakten&quot\; på tømmeret. Er vell mest vanlig at bonden ordner dette selv for egen regning.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Ansvaret for at det blir utført er skogeiers. Dette uten tvil.

Hvem som skal utføre og betale for det er iht kontrakt for avvirkning.

Link to comment
Share on other sites

Guest JRL_1

Dette er nok ikke vanlig å ha med i virkeskontrakten, nei. Det er en kontrakt man skriver med virkeskjøper som gjelder ant m3 av forskjellig sort som skal avvirkes og som virkeskjøper skal kjøpe. Virkeskjøper sender så inn et maskinlag som tar jobben med avvirking.

Kjørespor er som nevnt over skogeiers fulle ansvar og følges opp av kommunen på lik linje med opplanting av granflater osv. Kostnader forbundet med dette dekkes heller ikke av skogeiers skogfond, så her er det lurt å planlegge driftene godt. Er det bløtt, legg driften til vinteren. Mye penger å spare.

Selv om ikke virkeskjøper eller skogsentrepenør har ansvaret for dette, er det mange entrepenører som tilbyr dette. Som sagt blir dette fakturert for seg og blir det samme som å leie inn noen andre til å gjøre jobben.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Lasseham_1

Det er overraskande svar og råd som blir gitt på dette spørsmålet. Det tyder på ulik kultur og tradisjon rundt i landet. Skogeigar er naturlegvis ansvarleg for at kjøreskadar blir utbetra, men det er ikkje gitt at det er skogeigar som skal betala. Kjøreskadar oppstår ved hogst og transport av den som utfører hogsten. Ved godt planlagte val av kjørespor, utstyr og tid på året, kan kjøreskadane minimerast. Viss virkeskjøpar/entreprenør er utan ansvar for kjøreskadane, vil dei naturlegvis kunna bli vesentleg større enn nødvendig. Vi høyrer stadig om missnøgde skogeigarar som har fått skogsvegar øydelagde etter entreprenørdrift, store kjøreskadar som er i strid med sertifiseringsregelverket osb. og som må ta alle utbetringskostnadene sjølve.

I ei tid med skogsdrift året rundt og der alle kavar for eigne marginar, er det avgjerande viktig for skogeigar å få utbetring av kjøreskadar med i kontrakten. Små utgifter til utbetring av kjøreskadar er eit konkurransefortrinn og bør brukast av skogeigar for alt det er verdt.

 

Link to comment
Share on other sites

Så lenge det er skogeiers ansvar, og det er det, vil det alltid være skogeier som betaler. Har man det med i kontrakten vil entrepenør bare bake dette inn i driftskostnaden og da gjerne ta i litt for å være sikker. i Hedmark er vi nede i 90,- pr m3. for sluttavvirkning og da sier det seg selv at pynting av kjørespor ikke er inkl. Skogeier har selv ansvaret ift å planlegge sine egne drifter ut ifra bunnforhold og årstider. MÅ man hogge på bløte områder i sommerhalvåret kan man takke seg selv.

Hvis dere har enkelte entrepenører som lager unødvendig dype kjørespor grunnet manglende kunnskap/kjøremønster har skogeierne sin forbrukermakt til å velge en annen entrepenør. Useriøse aktører vil da fort forsvinne fra denne marginale bransjen.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...