Jump to content

Kostnad makeskifte


Guest

Recommended Posts

Er det noen som har erfaring med hva det koster i administrative utgifter til kommunen å få gjennomført et makeskifte på en liten skogteig? Jeg har en "hale" på en skogeiendom som er lang og smal og stort sett i veien, som jeg kunne tenke meg å bytte med en tilgrensende nabo slik at jeg får bedret arronderingen på en annen kantete eiendom. Det er ikke mer enn omtrent 10 dekar hver vei. Bonitet og slikt skulle være noen lunde den samme på de to eiendommene. Det tjener mange gode formål å få gjennomført et slikt bytte, men jeg synes ikke det er verdt prisen hvis jeg må ut med mange titusen bare for at kommunen skal tegne noen nye grenser.
Link to comment
Share on other sites

Jeg hadde en lignende sak med en nabo for noen år siden. Det vi gjorde var først å skrive en avtale der vi sa at jeg skulle ha slik og slik areal av han, og han skulle ha areal på angitt sted av meg til tilsvarende verdi. Verdien av stående skog ble også hensyntatt. Når jordskifteretten hadde avgjort hvor grensene skulle gå så sendte de ut en oppmålingsingeniør til å måle inn grensene og sette ned grensemerker. Når jordskiftetetten har avgjort saken er det ingen utenforstående som kan klage eller legge seg oppi saken. Hele prosessen var veldig ryddig, og vi slapp å ta diskusjonen oss imellom på de vanskelige områdene. Jeg husker ikke hva kostnaden var, men at det var den billigste måten å gjøre dette på, samtidig var det veldig ryddig. Kostnadene får du opplyst ved å ringe jordskifteretten.
Link to comment
Share on other sites

Kan du si omtrent hvor billig? Stemmer det som Q-jo skriver? Og har det noe å si for totalkostnaden om det eventuelt er flere naboer som også skal justere noen grenser omtrent samme sted?
Link to comment
Share on other sites

Makeskiftet med en nabo for to år siden, begge eide inn til den andres hjemmeteig samtidig som han eide mellom to teiger av oss. Resultat: større teiger hos begge parter. Vi byttet 40 da dyrket og fikk 22 dyrket og 20 udyrket tilbake. Noe bedre jord en de 40 vi byttet bort, men strategisk føler vi vi tjente på det. Vi tok hele kostnaden og den ble ca 7400,-.

 

Kun jordskifte var involvert, hadde en dialog med jordbrukssjefen samtidig og hun sa også at det var om å gjøre å kun bruke jorsdkifte hvis mulig. Blir det snakk om en delingssak i kommunen blir kostnadene fort mye høyere.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...