Jump to content

lovlig VEDSALG, luke ut &quot\;svart-selgere&quot\;


Guest

Recommended Posts

min store hobby har no blitt meg so kjær, at eg vil gjer alvor utav det, nemlig å produsere/selge ved.

 

har no i år begynt å skrive regning på veden, men det er vanskeli å få tatt med mva på veden, sidan en del andre her i området selger veden sin svart.

og da for at ei ska ver konkurranse dyktig me tanke på pris so må ei selge veden billigere for å få totalprisen lik totalprisen til konkurrentene.

 

noken som har tips til korleis enn kan få "myndighetene" til å få meir fokus på svart-salg av ved?

 

på sikt so har eg ein plan om ein "ved-sentral" der eg kan kjøpe inn all veden som blir produsert i kommuna, for så å selge den ut igjen til kunde. dette for å slippe konkurransen blandt selgerene, og få holdt prisen nogenlunde oppe.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest MacJoJo

Det er ett vanlig problem, slik jeg har forstått det.

 

Her jeg bor har vi i tillegg kommunens vedsentral som selger ved til dumpingpriser. Er ikke lett å konkurere med deres priser når de tar 565 kr per kubikk ren bjørkeved, og det er inklusive mva.

 

Heldigvis går de tomme for tørr ved i god tid før jul, så da blir det åpning for oss som selger noen vedskier inkusive mva og fører det i regnskap.

 

Men en får stadig høre hvor dyr en er på veden da! Selv syns jeg ikke 750 kroner kubikken for bjørk er noen upris, men det virker ofte som at jeg er ganske alene om å mene det...

 

Du får ha lykke til med bekjempelse av svart-ved-selgerne.

Link to comment
Share on other sites

Guest MXU135_1

eg har snakka med komunens &quot\;salg-sentral&quot\; om di ville kjøpe veden min, for så å selge den videre, men d var di ikkje intresserte i, so da må eg bare kjøre mitt løp, og har lagt meg ei krone under dems pris.

Dei er selvfølgelig lovlige, og tar med mva ved kjøp, men det er alle dei andre bøndene, og &quot\;spreke&quot\; pensjonister som ligger å presser prisene ned.

 

men om en som KJØPER ved, er bevist på at veden er &quot\;svart&quot\;, er det da straffbart, eller er d bare straffbart å SELGE svart?

for da går d kansje ann å gjer mine kunder bevist på at salg ifra meg er lovlig, og svart-kjøp av ved er ulovlig, også er jungeltelegrafen igang...??

 

har litt lyst å ta en prat me ligningskontoret på mandag, for å høre ka di syns om saken...

Link to comment
Share on other sites

Må bare spørre hvor i landet dere bor, som selger ved så billig.

Her jeg bor går 60L sekker for 70-80kr, 1m3 sekk 1150,- + 150,- i frakt.

 

Tar selv 75,- for 60L sekker og 1050,- for 1m3 sekk +100,- i frakt.

Link to comment
Share on other sites

Synes det tilhører temaet at man kan tjene opptil 50 000 i hobbyinntekt i året, før man trenger å skatte og momse av det.

I tillegg tror jeg å mene at det er noken spesielle regler for fritak av moms og skatt av selvproduserte &quot\;varer&quot\; på hobbybasis, herunder f.eks håndarbeid og eller produksjon som &quot\;aldri&quot\; kan bli kommersiell. Her kan man selvsagt definere i vei alt man orker, uten at jeg helt vet om selvprodusert ved kommer under den kategorien. Men uansett har man 666(!) sekker med 60 l bjørkeved til 75 kr, så kommer enn akkurat under grensen på 50000. Den dagen jeg har tid til å produsere, pakke og selge 660 sekker med ved, så skal jeg flire hele veien til ligningskontoret. Da har jeg nemlig brukt så mye Tid(lønnsavregning), diesel og utstyr til at jeg sannsynligvis kommer på minus - og igjen... da får igjen på skatten istedet fordi jeg har brukt mer penger enn jeg har tjent. Jeg ønsker ligningskontoret velkommen til min lille småproduksjon av Ved til frosne bekjente.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristan

Dere må huske på at vi som har ved som hobby ikke får igjen momsen på varer vi trenger for å produsere ved. derfor er det ikke mere lønnsomt å drive med hobbyvirksomhet. Vi som driver hobby har ikke råd til å kjøpe det mest effektive utstyret og så har vi heller ikke tid til å utnytte utstyret fullt ut.

Jeg regner med at når du sier svart er det sånne som har gårdsdrift som yrke og som ikke oppgir alt de selger. de får igjen på momsen og kan jukse seg til litt bedre økonomi. Men du må huske på at de også må oppgi litt for ellers så kan de ikke få frådrag for vedutstyret.

Link to comment
Share on other sites

DunkeOla skriver &quot\;at man kan tjene opptil 50 000 i hobbyinntekt i året, før man trenger å skatte og momse av det. &quot\;

 

Det stemmer at grensa for mva-registrering er på 50.000, men det eksisterer derimot ingen tilsvarende grense for skattefritak. Det kreves bare at næringen er &quot\;egnet til å gi overskudd over tid&quot\;.

 

Og du kan definitivt ikke hevde at næringen ikke gir overskudd, men faktisk underskudd, ved å trekke fra ikke-eksisterende &quot\;lønnsutgifter&quot\; til all arbeidstiden du legger ned i vedproduksjonen, uansett om du driver aldri så ineffektivt, og går med aldri så mye &quot\;underskudd&quot\; etter å ha beregnet deg selv tarifflønn (skattefri lønn, det da?!) -da må du i tilfelle drive et aksjeselskap og ansette deg selv i det, og da må jo du som _lønnsmottaker_ skatte av lønna.

 

Ellers syns jeg Kristian har et meget godt poeng når det gjelder manglende fradragsrett på inngående mva for de som faktisk driver under omsetningsgrensa, og er helt enig også i resten av innlegget hans...

 

MXU135: Det er jo ganske nylig kommet en regel om at dersom man betaler over 10.000 kontant for varer eller tjenester, så er kjøper medansvarlig for betaling av skatt og mva selgeren evt. måtte ha unndratt - _selv_ om du har fått en kvittering/kontantfaktura. Det er vel imidlertid få som kjøper ved for så mye i slengen...

Hvordan det derimot stiller seg om beløpet er under 10.000, men man ikke har hverken bedt om eller fått kvittering, er jeg ikke helt sikker på.

Link to comment
Share on other sites

Inge R. , OlaDunke har vel et poeng om hobbyinntekter? Det gjelder enmannsorkester o.l hobbyprosjekter. Om det også gjelder vedsalg skal ikke jeg mene noe om.

Men når det gjelder vedpriser så er det vel de store som setter prisnivået der som andre steder. Og de store er vel stort sett importører eller vernede bedrifter. Og da er det tøft å konkurere om du skal holde norsk tarifflønn osv. Men, om en ikke tjener penger på veden sin, hobby eller ikke, så er det da ingen plikt til å selge...

Link to comment
Share on other sites

Gratis??

Ved til eget bruk er vel alt annet enn gratis. Bare nevner Traktor, vinsj, motorsag mm, vedmaskin, tilhenger, lagerplass (hus), bensin/olje/diesel, samt en ikke helt ubetydelig arbeidsmengde selvfølgelig.

Virkesprisen på veden må også regnes med. Dette er jo virke som en ikke får salgsinntekt på. Bare dette er gjerne 350-400 kr/m3.

Link to comment
Share on other sites

Her må en trakke litt forsiktig i salaten. . .

 

Er etpar ting en skal være forsiktig med når det gjelder f.eks salg av ved..

 

Hva er målet ditt her..? Skal du overta hele markedet, for å få ett monopol på veden,og kan ta den prisen du vil til slutt? Å true med å gå til likningsmyndighetene skal en være forsiktig med, de fleste klarer å legge sammen to og to, hvis myndighetene tar en og en etterhvert, mens det er en igjen i området som selger &quot\;lovlig&quot\;. Dette vil bare slå tilbake på deg selv. De fleste som starter med ved, starter uten særlig med kunder, og selger svart for å sitte igjen med noe for arbeidet. Dette kan godt hende gjelder deg også. Nå vi du alså &quot\;skvise&quot\; ut de som prøver å ha igjen noen kroner for arbeidet sitt, og ikke er så glad i å jobbe dugnad, med å blande ligningsvesenet inn i saken. Har du satt deg opp en oversikt over hvor mye tid &amp\; utgifter du har v. vedproduksjonen? Mine egne erfaringer er at når timene er summert, og utgiftene og avskrivingen er trukket ifra, så har Lise på 17 år mer i timen, for en kassajobb på rema.... Og det uten kveldstillegg!!

 

Mine råd til deg, er å prøve så godt du kan med å konkurrere med de andre, men uten å dolke noen i ryggen. Ha fokus på kvalitet på veden, og det å klare å levere tørr ved til riktig tid, er det mange som setter stor pris på. Da kan Kåre sauebonde med 40 sauer i fjøset, og etpar sekker ekstra med tørr ved i uthuset, få noen ekstra kroner , så kanskje ungene for det de ønsker seg til jul... Så er jeg ganske sikker på at vedkommende kommer til å henvise til deg, når lageret er tomt, og januarkulda setter inn for alvor...

 

Bare etpar tips ifra en som har drevet litt med ved, men tok økonomiutdannelse på si...og etter fullførte studier, satte opp ett regnestykke over vedproduksjonen, og hogger nå bare til eget bruk....

Link to comment
Share on other sites

Al, grensa mot hobbyvirksomhet/fritidsaktivitet er helt riktig ikke så enkel, men det eksisterer i alle fall ingen konkret beløpsgrense på 50.000 før det blir skattepliktig virksomhet, slik det gjør for momsplikt.

 

Utsagnet mitt i forrige innlegg var hentet fra en noe unøyaktig hukommelse, men kommer opprinnelig fra Lignings-ABC. ( http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/V/?mainchapter=22869#x22869 )

 

punkt 3.5.1: &quot\;Det viktigste moment for grensen mellom virksomhet og ikke-økonomisk aktivitet som f.eks. fritidsaktivitet, sosialt arbeid mv., er kravet om at aktiviteten er egnet til å gi skattyter økonomiske fordeler. Det avgjørende er om aktiviteten objektivt sett er egnet til å gi overskudd når en ser aktiviteten over en passende tid.&quot\;

 

Så er det nevnt at disse hobby-huggerene ikke har fradragsrett for mva, og det stemmer jo (med mindre det er en som driver over 50.000 hvitt, og litt/mye svart på si...), og da bør strengt tatt utsalgsprisen disse tar (uten spesifisert mva) være noenlunde lik (i alle fall ikke _langt_ under) prisen inkludert mva hos den som driver hvitt...

Link to comment
Share on other sites

Hei Jens

 

Ka ein har igjen for å lage ein 60 l sekk ved kan vera så ymse. Men kva pris ein kan selje eit stort volum med ved er nok styrt av straumprisen og utetemperaturen.

Personleg trur eg vedprodusentane sin største konkurent er varmepumpene som no står i mange heimar.

Legg ved ein link her om økonomien i vedfyring. Så då er det berre å finne fram kalkulatoren å finne ut kor billig veden din skal vere før ein drar ut kontakten og fyrer i omnen.

http://www.enova.no/radgivning/privat/produktveiledning/oppvarmingsalternativ/vedovn/118/0

 

 

Link to comment
Share on other sites

Her jeg bor selger enkelte 60ltr for 50 kr. Dette er da tørr Bjørke og Eikeved. Sier seg selv at en ikke tjener en krone hvis dette i tillegg skal gjøres hvitt. Argumentet om at en ikke får igjen momsen for de som ikke er momsregistrert holder ikke mål mener jeg i en målestokk som dette. Er selv eier av en gammal volvo 430 som drar i mitt tilfelle vedmaskinen, men den klarer selvagt fint å vedløyva da. Og da har en billigt utstyr til jobben. Jeg synes av alt skattemyndighetene gidder å sette inn støt på at ikke dette i større grad blir vurdert. Hvordan skal en klare å drive hvitt så sant en ikke skal selge til grossister, når en konkurerer mot 50 kr x 60 ltr ?
Link to comment
Share on other sites

TS kan være trygg på at skatteetaten er veldig klar over at ved selges svart, men skal de gidde og sette i gang ett fullt ettersyn så må det jo dreie seg om endel penger.

 

Folk som blir tatt er gjerne de som skal ha i begge ender, de skal selge alt svart og samtidig utgiftsføre samt ofte ha i igjen MVA på alle innkjøp.

 

Og de som driver stort i svartsalg må jo hugge i egen skog, innkjøpt virke er jo sporbart så da må man i så fall ha avtale med skogeiere og tømmerbileiere som driver svart på si.

 

Svarte penger høres jo fint ut for mange men blir de mange nok så er de vonde og bli kvitt uten og avsløre seg.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Interesang lesing dette... Er egentlig isamme situasjon, der man vurdere om man skal begynne å selge overskuddet av egenproduksjon... Spiller for meg liten rolle om jeg hugger 15kubikk eller 30 når man er i gang...

Slik jeg har forstått det kan man tjene intil 50000kr uten å bli mva pliktig, for og holde dette &quot\;hvit&quot\; er det jo ganske enkelt å kun føre opp fks. 30000,- i ekstra inntekt på ligningen... Nå man har egen skog er det ingen som kan kontrolere om du har solgt 100 sekker eller 500sekker, cluet må jo være å oppgi noe inntekt... Å registrere seg for så lite omsettning ser jeg på som rent tap og mye arbeid, man skal omsette for bra mange 10000 før det begynner å lønne seg...

Det store problemet jeg ser her er Asvo bedrifter som &quot\;gir&quot\; bort veden, og som har &quot\; gratis&quot\; arbeidskraft, det råeste utstyret og &quot\;gratis&quot\; råvarer vanskelig å konkurere mot slike...

Link to comment
Share on other sites

Guest Apple_farmer_1

Når det gjelder ASVO så ser jeg at de her oppe opererte med 70 kr. for 60 l bjørk i 2011, mulig de har gått opp litt nå. De kjøper såvidt jeg vet virke fra Glommen, så det er ikke gratis råvare.

 

Hvis det er snakk om å selge litt av det man har til overs, så kan man jo selge 700 sekker til den prisen før man er over 50k i omsetning. Det må selvfølgelig oppgis i selvangivelsen, men det blir da ikke noe moms. Problemet er at du da heller ikke får refunderte moms på alt utstyr og forbruksartikler du bruker i produksjonen. Så koster det jo ikke rent lite med regnskapsføring, som du også må ha om du skal drive med moms, så det blir en vurdering hva som lønner seg. Hvis det ikke er kombinert med annen gårdsdrift som er momspliktig så vil jeg nok tro at du enten må drive smått under 50k eller at du må opp i 200-300k for at det skal bli noe igjen.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...
Guest Anonym

Regner med at innlegget fra Litauen endret perspektivene for noen her.

 

Importert ved er pt. en trussel mot norske vedprodusenter – og større enn en og annen småskala hobbyprodusent her til lands, være seg bonde eller pensjonist.

 

Salg av importert ved gir videre en grei avanse, og hvor ENKELT er det ikke å kun selge varene, og slippe den arbeidsintensive vedproduksjonsfasen.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Synes ikke det der blir veldig billig.

24000kr i frakt for 24 tonn.

Hvor mange sekker får man på 24 tonn?

Blir fort en 500-600kr i frakt +240kr pr m3=740-840 p.rm3??

Så skal alt losses og lagres og så lastes og fraktes for 200-300pr m3??

Og hvordan er kvalitetn?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...