Jump to content

Kjøpe eller luftslott?


Guest

Recommended Posts

Hei alle sammen. Gjennom en årekke har jeg drømt om å kjøpe et småbruk. Vi er et par i 45-50 årene med solide utdannelser og yrkeserfaring fra helsesektoren, og dermed relativ grei inntekt.

Bruket det er snakk om er på ca 200 daa hvor ca 50 er skog og totalt ca 35 dyrkbar mark. Det er i dag ingen driftsbygning eller hus, men konsesjonsplikt. I dag er marka utleid som tilleggsjord. Det er også godkjent bygging av hus på området. Eiendommen har fantastisk beliggenhet med lang strandlinje og stort naust.

En av oss fortsetter i nåværende jobb og jeg ønsker å kunne trappe ned og utvikle bruket. Bare for å si det så har jeg relativt god peiling på snekring og gravemaskinkjøring og har en teknisk utdannelse i bunn...så jeg er ikke skyggeredd ;-)

Ser for meg eggproduksjon og villsau. Luftslott eller realiserbart? Håper dere har innspill :-)

Link to comment
Share on other sites

Guest joppe44_1

Hei alle sammen. Gjennom en årekke har jeg drømt om å kjøpe et småbruk. Vi er et par i 45-50 årene med solide utdannelser og yrkeserfaring fra helsesektoren, og dermed relativ grei inntekt.

Bruket det er snakk om er på ca 200 daa hvor ca 50 er skog og totalt ca 35 dyrkbar mark. Det er i dag ingen driftsbygning eller hus, men konsesjonsplikt. I dag er marka utleid som tilleggsjord. Det er også godkjent bygging av hus på området. Eiendommen har fantastisk beliggenhet med lang strandlinje og stort naust.

En av oss fortsetter i nåværende jobb og jeg ønsker å kunne trappe ned og utvikle bruket. Bare for å si det så har jeg relativt god peiling på snekring og gravemaskinkjøring og har en teknisk utdannelse i bunn...så jeg er ikke skyggeredd \;-)

Ser for meg eggproduksjon og villsau. Luftslott eller realiserbart? Håper dere har innspill :-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Luftslott og luftslott!

Detta er vel ikke noe å leva ta, men en hobby med gode inntektsmuligheter på sikt kan det jo fort bli. Som du sier så har dere bra økonomi og et godt grunnlag. Du kan søke innovasjon Norge om støtte til driftsbygning pluss at det er noe tilskuddsordninger å søke om. Så så kan du jo selge litt ved eller gjerne laftetømmer hvis du har grov nok skog til det ved siden av.

 

Det gjelder å se mulighetene og samtidig følge drømmen sin, men en bør en jo ikke male seg inne i en krok. Er dere eneste interessenter på bruket kan det bli vanskelig å få solgt det igjen senere hvis dere ikke skulle trives eller av andre årsaker ikke ønsker å fortsette. Kjekt å vite at man har en retrettvei i bakhånd når man går på usikker grunn.

 

 

Lykke til \;o)

 

 

Line

Link to comment
Share on other sites

Guest Ola_Mjølkebonde_1

Det kommer an på forventningene dine. Det kan nok hende du blir skuffet når inntekter minus utgifter på slutten av året ligger langt fra de 450-600 tusen du kanskje tjener i dag.

 

Men dersom dere er forberedt på at dere skal klare dere på en inntekt, og alt over det er bonus så kan dere få det riktig fint på småbruket. For villsau og høner tilpasset det arealgrunnlaget og spredearealet du snakker om er ikke noe å lage seg en årslønn av.

 

Hva består forresten de resterende 115 målene av?

 

Sper du på med ved som nevnt her, juletrær eller annet så kan det bli noen tusenlapper i året, men dere må regne med at det er den enes jobb som skal subsidiere drifta.

 

 

Med dette så mener jeg ikke at dere ikke skal kjøpe, jeg tror mange familier kan klare seg på ei inntekt og få et rikere liv ved å tilpasse forbruk til inntekt istedenfor omvendt, men ikke ha forventninger om inntekt fra bruket.

Link to comment
Share on other sites

Guest joppe44_1

Takk for konstruktive innspill.

Hele prosjektet handler om å skape en ny hverdag. Hvis eggproduksjon , ved og sau/geitehold kan gå i null eller med et moderat overskudd, er vi fornøyd. Veldig interessert i å komme i kontakt med noen som får dette til. Hilsen Johnny

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Enig i det Idefox skriver. Driver selv med egg i noe mindre skala i tillegg til div. annen produksjon.

Som dere kanskje kjenner til har det trådt i kraft nye regler vedr. hønseinnredning fra 1/1-12. Det betyr at nesten alle nå har nye hus med ny innredning og at ingen kommer til å gi seg med det første. Mange av dem som hadde ulovlig innredning fra nyttår og eldre hus har sluttet. Eggmarkedet er ikke helt i balanse for tiden, men etterspørselen er god og befolkningen vokser. Et nytt hus til konsesjonsbesetning koster ca. 5 mill. alt inkludert. Det er mulig å lage et enkelt opplegg med færre høns der de går fritt på gulvet med verpekasser og det som trengs av for- og vannanlegg. Det er ikke framtidsrettet og moderne, men lovlig. Selge egg i mindre skala i nærmiljøet sammen med villsaukjøtt og ved?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...