Jump to content

Tillegsproduksjoner til melk og gris


Guest

Recommended Posts

Jeg driver i dag en gård med 350 tonn melk, 90 purker og ca 1000 slaktegris i året. Går å tenker på tillegsproduksjoner som kan fortsette å gi både meg og kona samme arbeidsplassen som vi har i dag og hun slipper å ta seg annet arbeid den dagen vi skal bygge om eller bygge nytt løsdriftsfjøs og fornye grisefjøset.

Begge disse store og tunge innvesteringene er noe vi må ta innen 10-15 år.

 

Tenker litt på disse produksjonsalternativene.

 

Alt 1 - Ammekyr med full oppfôring av okser med tanke på at vi i dag har ca 350 da av totalarealet til korn som kan legges om til gressproduksjon, Eneste negative her er at det er dyrt å bygge og lite inntjening.

 

Alt 2 - Pelsproduksjon, mink. Har noe kjennskap til produksjonen via venner og kjente, reletivt små byggekostnader, i forhold til inntjening. Men verdensmarkedet bestemmer prisen.

 

Alt 3 - Dyrke 350 da poteter, Ingen byggekostnad, men store makininnvesteringer.

Link to comment
Share on other sites

Jeg driver i dag en gård med 350 tonn melk, 90 purker og ca 1000 slaktegris i året. Går å tenker på tillegsproduksjoner som kan fortsette å gi både meg og kona samme arbeidsplassen som vi har i dag og hun slipper å ta seg annet arbeid den dagen vi skal bygge om eller bygge nytt løsdriftsfjøs og fornye grisefjøset.

Begge disse store og tunge innvesteringene er noe vi må ta innen 10-15 år.

 

Tenker litt på disse produksjonsalternativene.

 

Alt 1 - Ammekyr med full oppfôring av okser med tanke på at vi i dag har ca 350 da av totalarealet til korn som kan legges om til gressproduksjon, Eneste negative her er at det er dyrt å bygge og lite inntjening.

 

Alt 2 - Pelsproduksjon, mink. Har noe kjennskap til produksjonen via venner og kjente, reletivt små byggekostnader, i forhold til inntjening. Men verdensmarkedet bestemmer prisen.

 

Alt 3 - Dyrke 350 da poteter, Ingen byggekostnad, men store makininnvesteringer.

Link to comment
Share on other sites

Heisann. Hvis du har en sånn beliggenhet, at du har mulighet til å drive med potet ville jeg ha satset på det. Har selv drevet med ammeku, men så ingen framtid med det økonomisk, så nå er det kun vanli kjøttfedrift her inntil videre til det blir melkebruk igjen.

Har lært MYE om potetdrift, og det er virkelig noe du burde undersøke nærmere! Lykke til!:-)

Link to comment
Share on other sites

Potetproduksjon krever vel gjerne et potetlager med klimastyring? Eller kan du levere direkte?

 

Uansett: er imponert over at du har kapasitet til å øke utover en allerede svært omfattende produksjon. Husk bare på at ny produksjon krever mye ekstra tid mtp. kompetanse, papirarbeid etc. utover selve produksjonen, og om produksjonen isolert sett er lukrativ så kan det at den kommer på toppen av andre produksjoner gjøre at det må leies in mer arbeidskraft, man blir mer sårbar for sykdom etc.

 

Men dette vet du vel.

 

Det jeg stusser på er at produksjon i den skala du driver ikke genererer nok overskudd til å bygge nytt i et langt perspektiv uten å subsidiere med inntekt fra andre produksjoner/annet arbeid. Da er det ikke mange gårder i Norge som kan fornye produksjonsapparatet sitt uten at de driver på dugnad. Og da er landbruket i Norge dødsdømt.

Link to comment
Share on other sites

Et lager er jo noe som såklart må på plass, trenger ikke så alt for innviklet klimastyring, så fram til du finner et opplegg som holder fukt vekk. Deretter, så er lys vel så viktig, spesielt med settepoteter, som de fleste i Norge bruker pga. en ikke alt for lang vekst sesong.

For meg virker det som avløser\\bonde\'\'\'\'n har ei dame med bra drivkraft, og når man er så heldig så er det klart at kapasiteten øker betraktelig med tanke på å slippe så mye innleid arbe! :-)

LYKKE TIL!

Link to comment
Share on other sites

Grunnen til en evt ny produksjon på gården for å i det hele tatt finnansiere nytt fjøs en gang er at vi betalte 9.5 mill for selve gårdsbruket + dyr og driftsløre, så totalt er vi oppe/nede i 11,5 mill igjen av gjelda. Vi overtok dyr og driftsløsøre for 7 år siden og gården for 2 år siden. Med tanke på at vi må ha løsdrift i orden innen 12 år og dette vil jo også koste en del mill så ser vi etter muligheten for å ha en produksjon til å holde oss på for at banken vil si ja til evt nye byggeprosjekt.

 

Vi har mulighet for å levere direkte til mottak og slipper dermed kostnaden til eget lager. Denne muligheten er kontrakt som evt blir overtatt fra en nabo som skal avvikle potetproduksjonen sin fordi han hadde problemer med å skaffe nok hjelp i innhøstinga.

 

Med tanke på mink og pelsproduksjon er det den produksjonen som er sikrest å starte opp i som nybegynner med enormt gode fadderordninger som pelsdyrlaget ordner og setter opp avtaler mellom produsentene. Vi er klar på det at vi må leie inn sessonghjelp i de mest hektiske periodene denne driften har uansett, siden parring som regel er midt i våronna.

 

Hovedgrunnen til at vi ønsker å satse mer på gården er at vi begge er interessert i og lyst til å jobbe sammen som et team, og ta de utfordringene som kommer sammen, samt skape en verdifull arbeidsplass til våre barn eller den som evt kjøper gården den dagen vi er pensjonister. Vi er begge agronom utdannet og jobbet som ladbruksvikarer før vi overtok driften her.

Link to comment
Share on other sites

Flott satsing!!!

Ka med juletrer siden du allerede har produksjon som krev tid til faste tider, juletrer er god inntekt til fornuftig innvestering viss du har areal som passer og beliggenhet. 2mnd før jul har ein somregel \&quot\;god\&quot\; tid på ein gård. Mink er heilt klart det med best inntjening slik som prisene er no, men eg vett ikkje om eg hadde hatt baller til å satse på den neringa slik som det er politisk.

Link to comment
Share on other sites

Juletre på 350 da flatt dyrka mark? Da må jeg jo leie spreieareal rundt i nabolaget, Har ca 600 da utmark, men kan ikke sa at jeg har noe særlig lyst til å kvitte meg med noe av den heller. Må jo ha beite til dyra også.

Når det gjelder mink og politikk er jeg ikke redd for at dem skal legge ned næringa på mange mange år enda. Pelsdyrproduksjonen tar unna alt av slakteavfall både fra fisk og kjøttindustrien i tilleg til at en del andre avfallsprodukter som ville blitt bahandlet som spesialaffall om næringa forsvann. Å bygge til 1000 minktisper i dag vil komme på mellom 2,5 og 4 mill alt etter hvor stor egeninsats og byggematerialer som velges. I mitt tilfelle kan jeg gjøre det meste selv og bygge i tre så da er vi nede på minimumsinnvestering. Livdyr får man på kreditt av pelsdyrlaget helt frem til pelsen er solgt. Nesten ingen bønder pelser selv lenger nå etter at det er komt opp 2 pelsingsentraler i fylket.

Link to comment
Share on other sites

Nei det var ikkje på dyrket mark, men viss du hadde utmark til overs.

det som kan ta en del av slakteavfall og fisk er viss det blir gang på biogass, da dette blir brukt til å få gang på prossesen. I år er det mange som har dekningsbidrag på 2000-2300 pr tispe så mink er god økonmi i dag det er det ingen tvil om. men pelsmarkede svinger og om 2-3år kan det vere det er rev som gir best avkasting...

Synes uansett det er flott at noen våger og satse.

Link to comment
Share on other sites

Guest Peter_Raugland_1

Nå vet jeg ingen ting om det du driver med. MEN.

 

Jeg ville med 11,5 mill i gjeld være UTROLIG forsiktig med å låne mer. Nå vet ikke jeg hva du kan få for gården om den \&quot\;tvangsselges\&quot\; i et scenarie der dere ikke klarer å betjene gjelden, eller om noe annet utenkelig skulle skje. F.eks. at din kone blir ufør og dere må i en laaaaaaaaaang kamp med forsikringsselskapet (landkreditt, som også finansierte gården????? skummelt..)

 

Du bærer med deg en del volatilitet med så mye gjeld, derfor ville jeg investert i ting du kan likvidere OM det skulle regne for deg. Hva er renten din på i dag? Hvor er renten om 5 år? Hva får du betalt for melk og bacon da?

 

Potetmaskin / potetkasser osv kan du lett likvidere, værre med hjemmelaga minkhus.. Men om du må låne penger for å kjøpe setteknoller til 350mål så ville jeg gjort meg noen tanker om det også.

 

Hva er mulighetene dine til å effektivisere driften dere har i dag? 305tonn melk, 90 purker og 1000 slaktegris. Hva er bruttofortjenesten på det? Hva kommer bruttofortjeneste til å være om 5 år? Og hva kan du gjøre for at effektiviteten av det du gjør vokser i takt med renta på lånet, slik at du i alle fall ikke \&quot\;sakker\&quot\; enda lengre bakut med lånet..?

 

Hva med å se på løsninger som å bygge hytter / etc for å gi en kapitalinnsprøytning, evt kutte noe av gjelden. For det er GJELDEN som er problemet her. Hadde du vært skyldfri så hadde du ikke spurt om hva du burde satse på av mink / ammekyr. og da tror jeg ikke MER gjeld er løsningen...

 

Dog, jeg er verken økonom eller agronom..

Jeg prøver ikke å disse her, jeg redegjør vel mer for hva mine frykter i mitt liv er (-\;

 

Stå på. Fler som dere!

 

pe.

Link to comment
Share on other sites

Eg synes det var vel mye gjeld til å ha gamle delvis utgåtte bygninger.

Hadde ikkje satsa på mink iallefall nå når prisene har vært på topp i

flere år kan en snart rekne med kollaps i markede og da sitter du skikkelig i klisteret med enda mer gjeld. Med den produksjonen du har er det nok bedre å spisse den og få best mulig resultat isteden for å øke enda mer. Har du stålkontroll på produksjonen idag og ledig tid og jorda er god er potetproduksjon nok det beste da du ikkje treng å invistere så mye. Lykke til me like folk så står på.

Link to comment
Share on other sites

Guest Peter_Raugland_1

Du må rett og slett alliere deg med en meget kompetent regnskapsfører. Mitt råd vil være å betale ned så mye som MULIG av lånet nå (1-6år) som renta er lav. Ta de 7 smale årene nå, se hvor hardt det tar på ekteskapet, osv. Da har dere muligheten til å \&quot\;trå på bremsen\&quot\; / ta en syden tur når lysten/behovet kommer.

 

Ang naboen med poteten. Allier deg med han. Det må være vinn-vinn situasjon? Du og din kone går 66% inn i produksjonen, dere øker arealet med 350daa dere 3 i mellom, bruker de samme maskinene som i dag og produserer mer poteter. Så kan du på sikt ta over hele produksjonen om du føler du har kapasitet, men da slipper du papirene og ansvaret.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Anonym
heisan å satse har med og tørre vil anbefale på det sterkeste og bli med på og satse på mink men kun forutsett att der e noen i området ditt som allerede driv med mink pga grunnen til att jærbuar blir rike på mink er att der e godt miljø for pels produksjon her .lykke til ny hall til 3 mill og med årets priser 2 -3 års nedbetaling.hilsen ein som satsa på mimnk for 5 år siden .
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...