Jump to content

Begynne med slaktegris


Guest

Recommended Posts

Hei jeg er en gutt som kommer fra gård og vurderer å bygge om hønsehuset vårt og få inn griseinnredning på grunn av vi nå måtte slutte med høns pga nye burregler. Huset er ikke så stort men har fått en plantegning fra FK med 16 binger med plass til 10-11 griser i hver binge. Har noen på forumet her noen tanker om hvordan inntjeningen kan være i året? Jeg går på skole utenom og regner med å ha jobb ved siden av slaktegrisproduksjonen når jeg er ferdig på skolen. Jeg synes slaktegris virker som en veldig grei produksjon å drive med og jeg får også prøvd meg i hvordan det er å drive med dyr selv. Vil dette være en smart innvestering? Setter pris på svar.
Link to comment
Share on other sites

Guest Massey5455_1
Hei jeg er en gutt som kommer fra gård og vurderer å bygge om hønsehuset vårt og få inn griseinnredning på grunn av vi nå måtte slutte med høns pga nye burregler. Huset er ikke så stort men har fått en plantegning fra FK med 16 binger med plass til 10-11 griser i hver binge. Har noen på forumet her noen tanker om hvordan inntjeningen kan være i året? Jeg går på skole utenom og regner med å ha jobb ved siden av slaktegrisproduksjonen når jeg er ferdig på skolen. Jeg synes slaktegris virker som en veldig grei produksjon å drive med og jeg får også prøvd meg i hvordan det er å drive med dyr selv. Vil dette være en smart innvestering? Setter pris på svar.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Det er godt mulig at dette er en grei investering. Før du gjør det så vil jeg råde deg til å kontakte rådgivertjeneste, f.eks. hos den varemottaker du ønsker å benytte, ikke bare lytte til i-mek selgeren hos FK. Landbrukskontor og mattilsyn kan også være greit å få på banen. Det er noen spilleregler her også veit du. Hvis du kjenner noen som driver på så er jo det gull verdt, der får du \&quot\;innside information\&quot\;. Skal du låne penger så spør i minst to banker, økonomistyring er veldig viktig for å lykkes i denne produksjonen. Kjør i vei og lykke til ! Det er artig med yngre som er ivrige !
Link to comment
Share on other sites

Guest jon_inge_eidem_1
Hei, henger meg på denne tråden da jeg også vurderer å starte med gris. Tenker å bygge for full konsesjon slaktegrisproduksjon. Lurer på erfaringer fra andre som har startet opp/driver med dette. Det er spesielt innvesteringskostnadene jeg ønsker å få en pekepinn på, og ønsker erfaringer fra andre som har bygd grisehus i den siste tiden. Jeg har hørt litt forskjellig avhengig av hvem man snakker med ang. byggekostnader, noen sier 4-5 mill, andre antyder nærmere 6 mill. Hva slags \&quot\;type\&quot\; bygg er å anbefale. Har mest tro på betongelement fjøs selv, både for enkelt vedlikehold, enkelt renhold, og kort byggetid. Men bygger man i tre ser jeg for meg større egeninnsats med ev. bruk av egne materialer. Stål/sandwichelementer er vel også en mulighet. Ut fra dekningsbidragskalkyler jeg har tatt utgangspunkt i, så er det nok en fordel å bygge så rimelig som mulig, men hvor \&quot\;billig\&quot\; er det mulig å bygge? Og hvor går smertegrensa for hvor mye en kan innvestere i en slik produksjon? Hvis noen har erfaringer og synspunkter å dele er jeg meget takknemelig for det!
Link to comment
Share on other sites

Guest jon_inge_eidem_1
Takker for nyttige synspunkter. Ser for meg betongfjøs med tørrforing/våtforing, og så automatisert som mulig, da dette skal kombineres med annet arbeid/gårdsdrift. Må også ha en gjødselkum, og må føre fram strøm/vann til tomta da dette ev. må bygges noen hundre meter fra gården grunnet plassmangel og beliggenhet til øvrig bebyggelse. Så skjønner nok at 6 mill ryker det fort... Ser for meg å gjøre alt av graving og en del grunnarbeid selv, samt montasje av innredning. Er det for optmistisk å regne med 300 kr i dekningsbidrag pr. gris? har sett flere kalkyler, der alt ifra 250-300 har blitt brukt.. Dette vil selvsagt variere litt, og økonomien i dette er litt sårbar ved f.eks prisstigning på kraftfor, eller økt rente.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

300 i dekningsbidrag over tid er for høyt. 250 inkl tilskudd er nok mere realistisk. Da uten alternative formidler kun kraftfor.

Ikke så mye å spare på å bruke myse som før så våtforing blir et veldig fordyrende konsept! Sats på tørrforing og automater ved bingeskille meddrikkenippel dette er minst arbeid og minst kostnad. Girgod tilvekst og godt renhold i bingen.Dog kan kjøttprosenten bli noe lavere enn ved normforing.

 

Ta høydefor 7% rente. Toatalkostnadbør ikke overstige 5 mill for ikke å risikere negativt arbeidsvederlag ved evt overproduskjon eller skyhøye renter. Egen likviditets/egenkapitalsituasjon vilcogsåcvære viktig.Driftskredittrenta er skyhøy så det må tas i mente.cDet krever vel over 400 mål spredeareal på konsesjonen også. Bygg i tregjøralt sjøl, Bygg gjødselagune(namdalforsøksring hadde en beregning over kostnader ved gjødselkumbygging for ei tid siden,lagune var desidert biligst. Husk at allefaste kostnader spart kan brukees til og redusere pressetpå driftskredttkontoen og den renta er 5% nå og blir fort 8 om 3år. Dvs alt du sparerpå bygget gir en forenting = renta på driftskreditten. Fast motaker på smågris må også på plass (dyrt og ikke fylle fjøset). Ikke spar pengerpå foringsanlegg ventilasjon og bingeplass

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Dekningsbidraget kan ligge på alt fra 100-400 kr pr gris alt etter hvor flink du er med slaktetidspunktet og antall døde under tilvekst.

Går du feks på et gjennomsnitt på 73 kg slaktevekt kan DB være 200 kr.

Høyner du til 85 kg gjennomsnitt kan du ha DB opp mot 400 kr om ingen dør under tilvekst

 

Jeg ville aldri bygd nytt tradisjonellt om jeg skulle bygd i dag. (Satte opp et hus for 700 slaktegris for 5 år siden, skulle jeg gjort det samme i dag Hadde det uten tvil blitt V-stallen fra www.grisebilligbygg.no

Vet mange sier det komemr fugl inn, men det løses ved å sette opp nett over utegangen.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Anonym
hvor mange m2 må man rekne med pr slaktegris? har husdyrrom på ca 400 m2 som jeg er usikker på hva jeg skal gjøre med videre.
Link to comment
Share on other sites

Guest silo01_1
hiver meg på her med noen spørsmål.må man ha noen form for konsesjon på slaktegris og hva bestemmes den ut fra og hva kreves av sprede areal og går den på bekostning av spredeareal tl storfe
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...