Jump to content

Krav om løsdrift


Guest

Recommended Posts

Fra 2011 er det krav om løsdrift for økologiske besetninger over 35 melkekuer.

Jeg ligger akkurat på grensa med 36 båsplasser.

 

Jeg har ikke fått dette helt klart for meg enda, men er det 35 årskuer det er snakk om eller er det 35 melkekuer pr. år?

Kan man ha så mange melkekuer man bare vil, hvis ikke det er mer enn 35 på bås? Kan man f.eks ha en løsdrift binge ved siden av båsfjøset?

 

 

xXx

Link to comment
Share on other sites

Fra 2011 er det krav om løsdrift for økologiske besetninger over 35 melkekuer.

Jeg ligger akkurat på grensa med 36 båsplasser.

 

Jeg har ikke fått dette helt klart for meg enda, men er det 35 årskuer det er snakk om eller er det 35 melkekuer pr. år?

Kan man ha så mange melkekuer man bare vil, hvis ikke det er mer enn 35 på bås? Kan man f.eks ha en løsdrift binge ved siden av båsfjøset?

 

 

xXx

Link to comment
Share on other sites

Guest villfrid_1

Jeg har bygd løsdrift for 18 mjølkekyr. Dyra har det mye bedre i løsdrift.

Hvordan løser du kravet om lufting? Må være mye arbeid. Ikke kom med at det er for kosbart. Det er snakk om prioritering.

Link to comment
Share on other sites

Til dere som driver økologisk. Reglene gjelder for dere også, blir så lut lei av å se at det dere bruker dagen til, er å prøve finne ut av ting i regelverket som dere prøver å sno dere unna. Har lest leserinnlegg flere ganger der hvor økologiske bønder virker mest opptatt av hva de slipper å gjøre hvis de gjør ditt eller datt.

 

Har hørt fra flere hold at hvis vi legger alle ekstraforurensinger til grunn, så er det å drive økologisk i Norge bare klinke tullet!! Bare tenk på alle de ekstra turene du må kjøre med traktor for hver produserte forenhet!! Skulle ikke hvert ett eneste øre i ekstratillskudd for å drive med dette tullet.

 

Kun byråkrater som er mest opptatt med å ha noe å gjøre som lever for dette!!

Link to comment
Share on other sites

Helt enig. La de som vil drive økologisk gjøre det, men noen ekstra midler må de ikke få for dette. Da skal det bli artig å se hvor miljøbevist de er!!

 

Jeg personlig tror faktisk at det å drive \&quot\;økologisk\&quot\; forurenser mere enn det å drive ikke økologisk!!

Link to comment
Share on other sites

Enig med villfrid. Løsdrift er meget bedre enn et båsfjøs for dyra.

En annen ting er at det forenkler hverdagen med tanke på lufting av dyra daglig nor det her e snakk om økologisk drift.

I landbrukssamenheng er det heller ikke lenge til 2024, slik som det ser ut til å bli i dag med krav med ombygging for de med båsfjøs bygd før 1994 og 2034 for de etter 1994.

 

på slutten vil jeg si at det tross alt er snakk om invisteringer i arbedsplassen og \&quot\;lommeboka\&quot\; å invistere i driftsbygninga, fremfor å \&quot\;spille\&quot\; bort pengene for eksempel på en ny traktor...

Link to comment
Share on other sites

Takk, Myrum for ordentlig svar.

 

Til de mindre seriøse svarene her vet jeg ikke helt om jeg gidder å svare på engang.

Men jeg vil si at jeg tror båsfjøs kan være bedre for dyra enn mange løsdriftsfjøs med minimumsmål på alt.

Hos meg er det kun melkeku som står på bås. Sinkuer og ungdyr har egne tallebinger.

Melkekuene blir sluppet ut to ganger i uka når vær og føre tilater det.

 

Du kan si hva du vil om øko, men vi har jaggu meg lært de konvensjonelle mye og.

Jeg kan være enig i at en mellomting kanskje hadde vært det beste.

Link to comment
Share on other sites

Jeg ferdes også mye ute blandt bønder rundt om i Midt-Norge. Sitter tilbake med en formening om at mange av disse økologiske bøndene driver veldig på kanten av regelverket, aller helst litt på den feile siden da de tror at dette er smart!!

Når det gjelder det å drive 100 prosent økologisk, tja hva skal jeg si om det?? Vet ikke om en eneste bonde som driver skikkelig økologisk. Alle har noen fritak på et eller annet sted for å klare seg som de sier!! Jeg personlig kjenner mange som lurer på det med kunstgjødsel, kraftfor, sprøyting og kjøp av ikkeøkologisk rundballer. Hva er poenget med å ha disse samfunnssnylterene da? INGENTING.

 

Hvis folk rundt om i dette landet tror de spiser økologisk mat, tar de skammelig feil. Er vel egentlig stikk motsatt.

 

Se rundt dere om hvem som er økologiske bønder!! Mesteparten tar det STORE engangsbeløpet som du får ved å gå over til økologisk drift, hangler i 5 år som er tidsrommet du må drive for å beholde engangsbeløpet. Går så tilbake til vanlig drift igjen. Juks og fanteri spør dere meg.

Hvis noen skal få et beløp, skulle de minst ha forpliktet seg i 15 år, da hadde det ikke vært noen som har gjort dette stuntet.

Link to comment
Share on other sites

Trist å høre at du må gi deg, Rune.

 

Helt enig i at båsfjøs er på vei ut. For min egen del blir det kun en overgangsperiode med å prøve å få opp produksjonen før man skal bygge.

 

Jeg vil også si at i området mitt driver mange av de dyktigste melkeprodusentene økologisk.

Link to comment
Share on other sites

Guest jamos_1
Ser det er mange som er skeptiske til økologisk produksjon her. Jeg er langt på vei enig med xXx om at kanskje en mellomting mellom konvensjonell og økologisk drift kunne vært bra. Synes for min del at økologiske bønder driver for lite effektivt, og konvensjonelle driver jorda for hardt. Når det gjelder forurensing vil jeg si at internasjonale undersøkelser viser at økologisk drift forurenser mindre enn økologisk. Dette skyldes i stor grad at produksjon av kunstgjødsel er svært energikrevende. Fint om noen har en lenke til denne undersøkelsen da jeg ikke husker hvor jeg fant den. Jeg for min del vil være en konvensjonell bønde som tenker økologisk.
Link to comment
Share on other sites

Guest Ola_Mjølkebonde_1

Et godt løsdriftsfjøs er klart bra for dyrevelferden, men det medførr ikke dermed at et godt båsfjøs er dårlig for dyrevelferden. Dessuten, for mindre besetninger mener jeg at et godt båsfjøs mer effektivt å drive enn et løsdriftdfjøs. I tillegg til at det er rimeligere.

 

For Villfrid: jeg aner ikke hvor du får pengene fra, men det er nå engang slik at for å få til et godt løsdriftsfjøs må mange bygge helt nytt, og det koster. Mye. I tillegg til at det koster å rive ned eller ha stående et gammelt fjøs. Skal du tjene pengene på melkeproduksjon under 150 tonn så blir det ikke rom for mye annet, og samme hvor hardt du prioriterer så trenger du en traktor, ny eller gammel. Det koster å høste fôr, og ikke minst: du skal leve selv også.

Link to comment
Share on other sites

Båsfjøs er minst like bra som løsdrift.I alle fall mindre, trange løsdrifter fra 90 tallet. Mye mer klauvlidelser i løsdrift, og i mindre løsdrifter kan mobbing av lavt rangerte kyr gå på helsa laus. Løsdrift fungerer best i større fjøs med flere liggebåsrekker, der dyra meir kan \&quot\;gjemme\&quot\; seg vekk i flokken, og har mulighet til å komme seg vekk dersom den vil.
Link to comment
Share on other sites

Jeg vil beklage Generaliuseringen om datoer, men det har seg slik at jeg vet om melkebønder som har mistet eller står i fare for å miste KSL tilegget på melka si , for å nevne noen eksempler at de ikke har skikkelig oppstalling av kalvene og dyrlegesluse ikke er på plass. Men ellers så er driftsbygningene innenfor dagens \&quot\;krav\&quot\;. Går ut i fra at Disse områdene er i orden til deg xXx. Helt enig i at det å bygge etter minimumskrava til løsdrift er dårlig i forhold til et båsfjøs. Ser at du har tilgang til halm, Kunne det være en ide å bygge ei rein melkekuavdeling \&quot\;eks. talle\&quot\; og bruke nåværende bygg til resten av buskapen.

Uansett hva du lander på til slutt av eventuellt påbygg eller nybygg i framtida, vil jeg ønske deg lykke til xXx.

Link to comment
Share on other sites

Slutt å si at båsfjøs er så ille. Jeg kan være enig i at et velfungerende løsdriftfjøs er best, men et godt båsfjøs med f.eks. kortbåser, godt stell og ikke for mange dyr i fjøset synes jeg båsdrift kan være greit. Kombinert med lufting kan båsfjøs være veldig veldig bra for dyra.

Se http://www.nordvestnytt.no/content/view/1837/2/. Kyr på bås(?) som luftes daglig i masse flis. Flott!

Slutt å generaliser- båsfjøs, løsdrift, økologisk, konvensjonelt. Det viktigste er hvordan bonden hanterer, forer og steller dyrene sine, samt hvilke praktiske løsninger som er valgt.

Jeg har hørt at forbudet mot bås ikke vil gjelde for gammelrasekyr, noen som vet noe om dette?

Så en i Norsk Landbruk som hadde bygget nytt båsfjøs til sine 100 telemarkskyr.

Kanskje det kan bli redningen for gammelrasene:D

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...