Jump to content

Nyetablerte bondespirer


Guest

Recommended Posts

Vi er et ungt par som har tatt over et forholdsvis stort ( i lokal målestokk) gårdsbruk og som egentlig sitter med 1000 spørsmål om både det ene og andre. Ser at det er mulig å få fornuftige tips og råd her inne såfremt man ikke roter seg oppi en "min traktor er bedre enn din"-diskusjon...:-)

Vi har bodd her ca et år nå og det første året har egentlig gått med til adm. oppgaver og vedlikehold. Det er opprinnelig et melkebruk, men det har ikke vært produksjon eller dyr her siden høsten 2006. Vi har begge lyst til å drive produksjon på gården, men ikke melkeproduksjon, da dette vil medføre for store innvesteringer for oss. Vi har sondert litt i kjøttproduksjonsmarkedet og sett på mulighetene for å ha ammekyr. I den forbindelse lurer vi egentlig på hvor stort må vi drive for at vi skal sitte igjenn med et aldri så lite overskudd? Vi ser at vi har forholdsvis store utgifter på eiendommen i utgangspunktet og kunne tenkt oss å fått dekt inn noe av dette med produksjonen. Vi har lest og forhørt oss mange plasser og jeg må si at jeg har fått svar i begge endene av skalaen. På sikt har vi som et mål at gården skal bli en fulltids arbeidsplass for en av oss, da med kjøttproduksjon i bunn med andre tilleggsnæringer. Vi vil uansett starte i det små og bygge oss fornuftig opp og har laget oss en tidslinjal der vi egentlig ikke har noen særlige inntekter på produksjonen før etter 5 år. Er dette ralistisk? Vi er i disse dager i ferd med å melde oss inn i den lokale forsøksringen og er allerede medlemmer i Nortura, for å søke råd der, men frykter kanskje at Nortura´s rådgivere er litt farget av at de driver med kjøttproduksjon og er i overkant positive på samme måte som Tine er det på melkesiden. Er det kanskje best å hendvende seg til den lokale forsøksringen for råd?

 

Jeg kan kanskje nevne at gårdseiendommen er på ca. 2000 daa, hvorav ca. 200 daa er dyrka mark. Vi har også ca. 800 daa produktiv skog og en del utmarksbeite. Fjøset (fra 1980) har en grunnflate på 340 kv.m med møkkakjeller, det er sammenbygd med en forsentral på ca lik grunnflate med full garasje under. Det er plass til 22 melkekyr på bås på den ene langsiden av fjøset, mens den andre siden er brukt til ungdyr og okser. Vi har en melkekvote på ca. 110 t som vi skal prøve å få solgt hvis vi når frem hos byråkratgjengen hos SLF for å gjøre en lang historie kort...

 

Håper noen kan komme med synspunkter, tips, råd eller tilbakemeldinger. Regner med jeg får de beste svarene når jeg går rett til kilden...:-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Gretsch_1

Vi er et ungt par som har tatt over et forholdsvis stort ( i lokal målestokk) gårdsbruk og som egentlig sitter med 1000 spørsmål om både det ene og andre. Ser at det er mulig å få fornuftige tips og råd her inne såfremt man ikke roter seg oppi en \&quot\;min traktor er bedre enn din\&quot\;-diskusjon...:-)

Vi har bodd her ca et år nå og det første året har egentlig gått med til adm. oppgaver og vedlikehold. Det er opprinnelig et melkebruk, men det har ikke vært produksjon eller dyr her siden høsten 2006. Vi har begge lyst til å drive produksjon på gården, men ikke melkeproduksjon, da dette vil medføre for store innvesteringer for oss. Vi har sondert litt i kjøttproduksjonsmarkedet og sett på mulighetene for å ha ammekyr. I den forbindelse lurer vi egentlig på hvor stort må vi drive for at vi skal sitte igjenn med et aldri så lite overskudd? Vi ser at vi har forholdsvis store utgifter på eiendommen i utgangspunktet og kunne tenkt oss å fått dekt inn noe av dette med produksjonen. Vi har lest og forhørt oss mange plasser og jeg må si at jeg har fått svar i begge endene av skalaen. På sikt har vi som et mål at gården skal bli en fulltids arbeidsplass for en av oss, da med kjøttproduksjon i bunn med andre tilleggsnæringer. Vi vil uansett starte i det små og bygge oss fornuftig opp og har laget oss en tidslinjal der vi egentlig ikke har noen særlige inntekter på produksjonen før etter 5 år. Er dette ralistisk? Vi er i disse dager i ferd med å melde oss inn i den lokale forsøksringen og er allerede medlemmer i Nortura, for å søke råd der, men frykter kanskje at Nortura´s rådgivere er litt farget av at de driver med kjøttproduksjon og er i overkant positive på samme måte som Tine er det på melkesiden. Er det kanskje best å hendvende seg til den lokale forsøksringen for råd?

 

Jeg kan kanskje nevne at gårdseiendommen er på ca. 2000 daa, hvorav ca. 200 daa er dyrka mark. Vi har også ca. 800 daa produktiv skog og en del utmarksbeite. Fjøset (fra 1980) har en grunnflate på 340 kv.m med møkkakjeller, det er sammenbygd med en forsentral på ca lik grunnflate med full garasje under. Det er plass til 22 melkekyr på bås på den ene langsiden av fjøset, mens den andre siden er brukt til ungdyr og okser. Vi har en melkekvote på ca. 110 t som vi skal prøve å få solgt hvis vi når frem hos byråkratgjengen hos SLF for å gjøre en lang historie kort...

 

Håper noen kan komme med synspunkter, tips, råd eller tilbakemeldinger. Regner med jeg får de beste svarene når jeg går rett til kilden...:-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Brage_1

Først vil jeg jo gratulere med den kjempe fine eiendommen dere har overtatt. Ut i fra hva du skriver så har dere jo alle muligheter til å få en bra arbeidsplass for en av dere.

 

Hvor nøye er det vurdert å ta opp igjen melke produksjonen? Er jo det første som slår meg at med såpass solid kvote å et fjøs som ikke høres så verst ut burde det jo ligge godt til rette for å produsere melk. Særlig vis dere ikke får solgt kvoten så er det jo mye penger der som bare forsvinner.

Innenfor tradisjonelt landbruk så er det nok ikke tvil om at melkeproduksjon er noe av det som kaster best av seg.

Ammeku/kjøtt produksjon er jo dårligere betalt men gir jo en helt annen arbeids situasjon. Driver sjøl blant annet med amme ku og syns det er veldig moro. Trivelige dyr. Bør selvfølgelig være hvite dissa amme kuene!\;-)

 

Ellers så trur jeg nok du kan stole på talla som rådgiveren i Nortura kommer med, men er selvfølgelig viktig at du får utarbeida en fullstendig driftsplan der dere ser på helheten av alt dere har lyst til å drive med.

Da har dere gode muligheter til å få satt de forskjellige alternativene opp mot hverandre og får best forutsetninger for å ta en avgjørelse.

Både forsøksringen, Nortura, Tine og enkelte landbruks kontor utarbeider driftsplaner så det burde være nok av muligheter.

Lykke til !!

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Grattis (på etterskudd) med gården! Nå sier Brage at ammekuene må være hvite, og det er jo selvsagt feil \;) - de må ha rødbrun kropp og hvitt hode. Hehe, neida, dette er vel i og for seg en min \'\'\'\'traktor er bedre enn din\'\'\'\'-diskusjon, men hvis dere tenker å nytte utmarksbeitene så vil en ekstensiv (fortrinnsvis britisk) rase være best.

 

Angående hvor det er best å henvende seg\; jeg ville nok lent meg på forsøksringen, hvis det er folk der med peiling. Har et konkrét tilfelle der tallene fra Nortura ikke stemte i praksis. Ikke fordi brukeren ikke oppnådde resultatene som var gitt i forutsetningene i kalkylen, bare for å ha sagt det. Det kan nok være lurt med litt sunn skepsis, for de er tross alt inhabile på en måte.

 

Med 200 dekar å dyrke eng på, så har du forgrunnlag til 40 kuer med ungdyr. To slåtter, og høstbeite på den delen som allikevel skal fornyes.

Som det er idag så vil 40 kuer gi en ganske bra fortjeneste, og representere en godt brukbar inntekt for en person. Med et så nøkternt syn på det som dere har med 5-års planen, så vil dere i allefall ikke bli skuffa.

 

PS - Gretsch er beste gitar\'\'\'\'n!

Link to comment
Share on other sites

Guest geitbonden_ole-m_1
som du skriver om at det ikke har vært produksjon der siden 2006 så oppfyller dere ikke kravet om salg av kvoten , skal være levert et minimum 2 av di 3 sisste årene , men for meg synes det ut som alt ligger til rette å vidreføre melkeproduksjonen
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hvis du ønsker å være heltids bonde og ikke er arbeidssky så bør du regne på hva du sitter igjen med hvis du starter opp igjen melkeproduksjonen.

Med 200 dekar dyrka pluss beite så kan du leige/kjøpe mer kvote,

kommer du opp mot 200000 liter så får du en brukbar økonomi.

 

Kvoten din på 110000 vil sansynligvis gå tapt hvis du ikke startet opp igjen!!!!

Link to comment
Share on other sites

Guest Apple_farmer_1

Enig med de som sier at dere bør vurdere å starte opp med mjølkeproduksjon igjen. Skal du være fulltids bonde på en gård på 200 da er det den mest realistiske produksjonen. Ikke noe vondt sagt om ammeku, men husk at der må du fore kua et helt år, og får igjen en kalv. Med mjølkeku må du mjølke den 10 av 12 måneder i tillegg til å fore, men så får du også 6000-9000 liter mjølk i tillegg til kalven. Hvis du satser på ammeku og annen jobb utenom, og ikke er tilstede når kua kalver og kalven dør så sitter du igjen med stort minus på kua det året. Dør kalven hos mjølkekua vil den fremdeles produsere mjølk og du har bare mistet en kalv.

 

Et fjøs fra 1980 bør kunne være fullt brukbart, det er mye billig brukt utstyr å få tak i for oppgradering slik at du ikke trenger å slite deg ut fysisk. Er det båsfjøs bør du ha forutlegger, skinnebane for mjølkeanlegget og helst automatisk tildeling av kraftfor, og for all del, kjøp en mjølkekrakk med hydraulisk demping på Felleskjøpet før du begynner å mjølke, og venn deg til å alltid bruke denne så holder knærne dine til du blir 90.

 

I tillegg bør du sjekke om det er noen avløserringer i nærheten som du evt. kan komme med i slik at du har fast avløser, på den måten er det mulig å planlegge litt ferie og fritid.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gretsch_1

Takk for tilbakemeldingene! Synes det er veldig interessant å høre andre folks meninger og erfaringer.

 

For å ta det med melkeproduksjon og melkekvote først. Vi kjøpte gården som et dødsbo på en tvangsauksjon. Samboeren min hadde odel på den, men det var ikke lønnt for oss å overta den pga. av gjelden på gården. Det var en ganske komplisert sak og tok forholdsvis lang tid. Da vi formelt hadde tatt over gården var fristen for kvotesalg utgått. Vi søkte om å få selge på særskilt grunnlag, da vi ikke hadde råderett over hverken eiendommen eller kvoten da fristen gikk ut, men fikk i første omgang avslag. Synes mildt sagt dette er firkantet av SLF og kan ikke skjønne hva de skal tjene på at vi skal sitte med denne kvoten.

Når det gjelder melkeproduksjon så er vi litt skeptiske til det både på grunn av investeringer og at vi blir ganske \&quot\;fastlåst\&quot\;. Pr.dags dato er begge i full jobb utenom gården og vi tror det kan bli vanskelig å kombinere det samtidig som vi starter opp melkeproduksjon såfremt ikke en av oss slutter i jobben og er 100% på gården. Det er også enkler e for oss å få hjelp av familie og å få avløsere i en kjøttprodukajon kontra melk. Jeg jobber turnus og er borte en hel helg i ny og ned. Vi synes også det virker veldig spennende med kjøttproduksjonen og mulighetene der. Sammen med de andre planene vi har på gården tror vi det blir en veldig bra kombinasjon med kjøtt.

Alternativene vi ser for oss med kvoten, er å enten inngå en samdrift med et nabobruk evt. utleie (om vi får disp), på den måten holder vi den aktiv for evt. salg eller vi finner ut at vi vil starte med melk.

 

Jeg driver faktisk å setter opp en ressursoversikt nå, som \&quot\;Bonden\&quot\; nevnte, og skal idag lever innmeldingspapirene til forsøksringen. Har fått tak i en bok fra NILF, \&quot\;Håndbok i driftsplanlegging\&quot\;, som jeg prøver å forstå....:-)

 

Når det gjelder rase så kikker vi både på de franske hvite og de britiske rødbrune med hvitt hode...:-) Har lest litt info på nett, avlsplaner og snakket med andre bønder om hvilke raser som er aktuelle. Vi er iallefall opptatt av lynne, beiteegenskaper, kalveproblematikk og tilvekst. Vi vil ha dyr som er enkle å håndtere og som vi kan \&quot\;stole på\&quot\;, da det er en del barn innom gården. Lynne er vel vanskelig å tallfeste i arvesammenheng og går vel kanskje like mye på hvor mye tid man tilbringer med dyra og hvordan de blir stelt og behandlet eller?

Vi er også litt usikker på hvordan fjøset evt. skal se ut innvendig i forhold til bås, binge, spaltegulv etc. Vi har møkkatrekk på begge sider med rister over. Innredningen blir vel kanskje litt låst etter hvor møkkatrekket er. Halm tror vi er ganske uaktuellt da det er vanskelig å oppdrive i nærområdet. Hva vil dere anbefale i forhold til fjøsinnredninger?

 

Og det er godt mulig Gretsch er den beste gitar´n, \&quot\;Bullseye\&quot\;, men de er i allefall de beste trommene....\;-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Blåtass_1
Lykke til med gårdsdriften! Hvis ønsket er å drive gård i tillegg til full jobb, så er ikke melkeproduksjon i den størrelsen noe å satse på nei, men ammekyr høres jo umiddelbart fornuftig ut ut fra de ressursene dere sitter på. Når det gjelder kvoten tror jeg dere vil slite med å få solgt den, regelverket er firkanta i så måte. Men dersom du kjøper en gård med sovende melkekvote og det kreves store investeringer for å starte opp igjen med melk, så kan du søke statens landbruksforvaltning om dispensasjon til å gå rett inn i en samdrift. Har selv tatt opp ett nytt medlem i mi samdrift nettopp på dette grunnlaget. Det er en ting jeg ville vurdert for ikke å miste kvoten, hvis dere ikke vil drive med melk selv. Men det betinger jo at det finnes en samdrift i nærheten som har interesse for kvoten.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Jo, det er greit at kjøttfe krever mindre enn melkeproduksjon men skal en drive skikkelig og ta med seg marginene er det viktig å bruke mye tid med dyrene sånn at de er rolige osv osv.

 

Rasemessig er det garantert smak og behag men selv har jeg franske raser og mener at det er her framtiden ligger. Charolais og Limousine er dyr med temperament men jeg vil aldri bytte de ut med tråvokste brittiske raser. Både Limousine og Charolais klarer seg fint på utmarksbeite, kalver stort sett greit men uansett kjøp skikkelige okser som har genetikk som tilsier lav fødselsvekt, bra gemytt osv. Ett dårlig oksekjøp kan påvirke en besetning i mange år!. Leste ett sted at en stor kjøttprodusent kjørte rotasjonskryssing med Charolais, Simmental og Limousine. Det blir både nok melk og mye kjøtt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

Tar meg ikke nær asså, men visste du det, \&quot\;Charolais\&quot\;, at Hereford matcher eller stort sett slår Limousine tilvekstmessig på testingsstasjonen, med noe sånt som 60% av kraftformengden.

Det er også en Angusokse som har nest høyeste registrerte tilvekst på test i Danmark (2365g/d).

 

Men, det er ikke tilvekst som er eller skal være de britiske rasenes fortrinn, absolutt ikke, men å kalle dem \&quot\;tråvokste\&quot\; blir bare tull.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest Faile_1

Korleis er reglane for at du har starta oppatt med mjølkeproduksjon da? Holde det å berre ha levert noko melk i ei viss tid? Ei ku da, i ei periode, berre slik at dokke kan selje kvota, eller finner ut at de like mjølkeku.

Berre ein tanke:)

Link to comment
Share on other sites

Guest åja_1

hei

 

her på garden solte vi melkekvoten og startet med ammekyr nor eg overtok i 06. at vi solte melka anger eg bittert på. vi hadde det samme i kvote som dere. nå har eg garden med 20 ammekyr og eg bygde om alve fjøset til spaltebinger å selger ca 40 okser til slakt i året. det med å ha full jobb å gard ender med at garden kommer i annen rekke. Alt må gjerast etter arbeidstid å i helger. sakl dere begge gå i full jobb å ha ammekyr er du nesten avhenig av at dere kan gå frå jobb minst en gang om dagen i kalvingsperioden for å sjekke. Kan dere ikkje det så kan det fort koste dere nokre kalver å da er inntekta på dei dyra vekke. viss det er nokre foreldre eller nokon som går heime på garden er jo problemet løyst. beholler dere melka å kan ha en ammekubesetning i tillegg bør det vera rom for at en av dere kan gå heime på fulltid.

 

klare dere ta 2-3 slåtter på det som er dyrket så vil eg tru at dere kan ha 20 ammekyr i tilleg til melka.

 

Å strate frå bunn av med ammekyr er en treg prosses få du får inntekter.

 

det dre må ogsa ha i bakhode er at selger dere melka så er det sansynlig vis 50% skatt på salget å da er set ikkje så møje igjenn.

 

Det koster det samme å vedlikeholde å drive jorda om dere har melk eller ikkje.

 

dette er mitt synspunt på saken. Hadde eg visst det eg veit i dag hadde kvoten aldi blt solt. med melka har du enn inntekt kvar måne å ikkje ei av å til.

 

Lykke til med valget:)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...