Jump to content

konsesjonsgrensene (på f.eks slaktegris) - når kom de?


Guest

Recommended Posts

...jeg spør, for tydeligvis er det jo bygd endel store grisefjøs før konsesjonsgrensene kom. Veit jo om bønder som produserer rundt 3000 slaktegris i året, i fjøs jeg tipper er bygd/ominnredet på 50-60 tallet. Jeg antar at disse da dro igang før konsesjonsgrensene kom, og at de (naturlig nok) ble uberørt og fikk lov til å fortsette i samme skala.

Når grensene kom var det vel 1400 slaktegris, og for en håndfull år siden (var det 2003?) ble de økt til det doble, var det ikke det? Eller var det med 50%, til 2100?

 

En annen ting, det må jo ha vært de som "ga F" i disse grensene og tydeligvis fikk klarsignal også, for jeg kjenner jo til grisefjøs i Rogaland, bygd midt på 80-tallet, med 800 slaktegrisplasser. Med tre innsett er man jo da på 2400.....

 

Men spørsmålet var altså, når kom konsesjonsgrensene? (var det bare gris og fjærfe som ble berørt?)

Link to comment
Share on other sites

Guest Bullseye_1

...jeg spør, for tydeligvis er det jo bygd endel store grisefjøs før konsesjonsgrensene kom. Veit jo om bønder som produserer rundt 3000 slaktegris i året, i fjøs jeg tipper er bygd/ominnredet på 50-60 tallet. Jeg antar at disse da dro igang før konsesjonsgrensene kom, og at de (naturlig nok) ble uberørt og fikk lov til å fortsette i samme skala.

Når grensene kom var det vel 1400 slaktegris, og for en håndfull år siden (var det 2003?) ble de økt til det doble, var det ikke det? Eller var det med 50%, til 2100?

 

En annen ting, det må jo ha vært de som \&quot\;ga F\&quot\; i disse grensene og tydeligvis fikk klarsignal også, for jeg kjenner jo til grisefjøs i Rogaland, bygd midt på 80-tallet, med 800 slaktegrisplasser. Med tre innsett er man jo da på 2400.....

 

Men spørsmålet var altså, når kom konsesjonsgrensene? (var det bare gris og fjærfe som ble berørt?)

Link to comment
Share on other sites

Guest J.A.N_1

Er ikke sikker på når slaktegriskonsesjonsgrensene kom, men tror ikke det var konsesjonsgrenser på purker før slutten av åtti-tallet. Det stemmer nok det at de som hadde en større produksjon enn konsesjonsgrensa tillsa når denne kom fikk fortsette som før.

 

Litt på siden av tråden kanskje men, en hører jo fra tid til annen om stor kreativitet når det gjelder å utnytte dette regelverket. Har ikke sansen for å undergrave det systemet, slik jeg ser det er konsesjonsregelverket til fordel for produsentene, men det er nå min mening.

Link to comment
Share on other sites

Guest svein.loeken

Lov om ervervsmessig husdyrhold tror jeg kom i 1975. Mulig det da var en konsesjonsgrense på 700 slaktegris.Men jeg lurer på om den de første årene kun ble håndhevet ved nyetableringer.

Grensa økte til 1400 i 1995, tror jeg, og til 2100 i 2004. Kanskje var det en økning i mellom 1975 og 1995, men det husker jeg ikke.

Enig med J.A.N om hans betraktninger om undergraving av systemet og at grensene er til produsentenes beste.

Link to comment
Share on other sites

Guest bolgebah_1
Jeg tror grensa lå på 750 på tidlig 90-tall, i hvert fall, vi hadde 250 slaktegris og tre innsett. Det stemmer nok at økninga kom rundt 1995, det var fra da av fattern bestemte seg for gradvis nedtrapping - det vile vel blitt litt i overkant, med full jobb ved siden av.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...