Jump to content

Beiting av kyr i lausdrift frå 2013


Guest

Recommended Posts

Guest Nils_Neteland_1

Er det nokon her på forumet som har eit syn på dette?

Har nokon gode løysingar,eller er det fleire som ikkje kjem til å fylgje opp dette påbodet?

Har de som har robot tenkt på dette?

Har nokon beite som kan takle over 50 kyr,utan at det vert heilt svart?

 

Sjølv ser eg kanskje for meg at me kan ha eit grøntområde dei kan lufta seg på når det er fint ver.har omlag 40 kyr som må på beite i mjølkeperioden,resten går på fjellbeite.

Men bryt me då lova?Skal dei ut på beite kvar dag?

Link to comment
Share on other sites

Er det nokon her på forumet som har eit syn på dette?

Har nokon gode løysingar,eller er det fleire som ikkje kjem til å fylgje opp dette påbodet?

Har de som har robot tenkt på dette?

Har nokon beite som kan takle over 50 kyr,utan at det vert heilt svart?

 

Sjølv ser eg kanskje for meg at me kan ha eit grøntområde dei kan lufta seg på når det er fint ver.har omlag 40 kyr som må på beite i mjølkeperioden,resten går på fjellbeite.

Men bryt me då lova?Skal dei ut på beite kvar dag?

Link to comment
Share on other sites

Har hørt overraskende lite om dette i fagbladene, med tanke på kravet gjelder fra neste år. Mange samdriftsfjøs er jo plasert uten tanke på beiting,og da må det bygges luftegarder med oppsamling av gjødsel....det blir ikkje billigt. Har sjølv byggd med tanke på beiting....eller i alle fall lufting på innmarksbeite. Her er det vel bare å prøve seg fram, men 60 kyr og en regnsommer til som i fjor, blir det ikkje lett. Får håpe mattilsynet bruker litt fornuft her.
Link to comment
Share on other sites

Guest Apple_farmer_1
Snakk med noen som driver økologisk i båsfjøs, der skal vel alle dyr luftes minst to ganger i uka året gjennom? Det er vel noe av det som utløser merprisen på mjølk og tilskudd?
Link to comment
Share on other sites

Det er vel til saman 8 veker i løpet av sommaren. Men er ingen ting som sier hvor lenge kver dag.... Dette har vel heller ingen ting med økologiske krav å gjere. Der skal også dyra ut minimum 8 veker på sommaren, men i tillegg må dei vel lufte dyra gjennom vinteren også. Det slepp en i konvensjonelt landbruk. Nye regler er altså at en sjølv om en har lausdrift på oppfølge kravet om 8 veker på beite for alle hodyr.
Link to comment
Share on other sites

\&quot\;Forskriften krever at alt storfe, med unntak av ukastrerte hanndyr over 6 mnd skal ha tilgang på fri bevegelse og mosjon i minimum åtte uker i løpet av sommerhalvåret. Beiteperioden skal være sammenhengende, og mosjonstiden på beite skal dokumenteres. Der forholdene ligger til rette for det, bør dyrene få være ute mer enn åtte uker.

? Det er gitt overgangstid for mosjonskravet til januar 2013 for: ? storfe som holdes i løsdrift ? ungdyr som oppstalles løse i binger.\&quot\;

 

Utifra forskriften kan jeg ikke skjønne annet enn at det også gjelder kalver.

 

http://www.felleskjopet.no/landbruk/Documents/Eksterne/Produktbeskrivelse/I-mek/Storfe/Innredning/Veileder%20til%20forskrift%20om%20hold%20av%20storfe.pdf

Link to comment
Share on other sites

http://www.nationen.no/2012/02/10/landbruk/oko/okologisk/melk/anne_viken/7247291/

Nok eit utspel frå Anne Viken. Ho har jo rett i att det må vera samsvar med kva som blir sagt og om kva som er verkelegheita. Er ikkje til å stikke under ein stol at også mangen båsfjoskyr må stå inne heile sommaren, og mangen mottar beitetilskot allikavel. Dei kan jo ikkje akkurat krysse av for at kyrne står ulovlieg inne...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Enig med Rune. Dette har vi vel vær klar over lenge. At det kan nyttes luftegård er vel greit nok, hovedsaken er vel at kyrne skal få muligheten til uteliv. Ang. hvor lenge kyrne må være ute hver dag, så vet jeg ikke egentlig.. I Sverige er dette satt til 6 timer så vidt jeg vet. Her er eneste problemet med beiting at det blir utrolig sølete ute der de går ut.. Grov flis har visst vært brukt med stort hell i luftegårder og plassr der det bli opptråkket. Noen som vet hvor man kan få tak i dette i store mengder?

 

Kom over denne artikkelen om Melkerobot for seterbruk:

http://www.norsklandbruk.no/gaardsdrift/2007/09/05/melkerobot-for-seterbruk.aspx

 

 

:D

Link to comment
Share on other sites

Til Cesilie.Nå vet jeg ikke hvor du befinner deg men snakk med nærmeste skogeierforening angående fliskjøp eller snakk med kommunens tekniske etat om hva som finnes av fjernvarmeanlegg som fyres med flis i området der du bor og hvor de kjøper flis fra.

 

Når det er snakk om flisbruk i luftegårder så hadde Bioforsk Nord ett prosjekt der de utprøvde egenprodusert grovflis hos ammekubønder og saubønder i Nord-Norge deriblant som underlag ute i en luftegård til en ammekubonde på Senja.Jeg var på besøk hos den ammekubonden for noen år siden og han sa at det fungerte bra da filisa var så grov at at gjødsla ble tråkket nedover i talla og dyrene holdt seg rene.Men flisa måttes skiftes ut når metningspunktet var nådd og kjøres i kompostdungen.Mener å huske at flisa var opptil 50-60mm grov.De hadde egen flishogger til produksjon og brukte skrapskog av lauv til flis.

 

Bioforsk Nord

Arktisk Landbruk

 

Bioforskrapport nr 118

Utgivelseår 2011

Tittel. Grov flistalle til storfe

Link to comment
Share on other sites

Bare hyggelig.Du hadde selv ett meget godt innlegg om foring av mellomkalv som ga meg noe å tenke på da jeg sliter med plassmangel i fjøsen.
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Faile_1

Synest dokke at det er heilt greitt å halde kyr inne i fjøset heile året rundt? Att etter dei byrjar å verte mjølka skal dei stå inne heile resten av livet? er dette eit dumt påbud frå mattilsynet? Eg tenkjer at her må bønder vere forsiktige... Det er eit ope forum, å skrive at det er mange kyr som har det slik motarbeidar kraftig merkevara dokke byggjer opp gjennom tine...

 

Kyrne mine vert jo så glade om dei får kome ut! Eg kunne aldri ha stengt dei inne heile året, då hadde eg funne meg noko anna å gjere. Kyrne er jo ikkje maskinelt produksjonsutstyr, dei må jo få nyte livet dei og...

 

Er vi sikkre på at ein luftegard kan tilfredstille kravet til mattilsynet? Det er jo ikkje akkurat fri mosjon og beite da, meir som køgang i frisk luft.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Tykker det er heit greit å sleppe kyr,kviger og kalv på beite 2-4 månader på sommaren det har dei godt av, og greit å ha fjøset tomt slik at ei får tatt ein skikkeleg nedvask/desinfisering....minuset er at vi som driv på denne måten ikkje får levert sommarmelk og blir straffa av Tine med trekk gjennom heile vinteren i tillegg til at vi ikkje når i sommarmelk tillegget,, dei som leverer sommarmelk kan og i teorien levere klassemelk heile sommaren og ha høgare utbetaling enn vi som leverer elitemelk heile resten av året. blir og stadig oppfordra av Tine produsentrådgiver om å produsere sommar melk, men då klarer eg ikkje å følgje krava til mattilsynet ang mosjon og beiting,,har til denne tid halde meg til krava men veit om eindel som ikkje gjer det pga at tillegget for sommarmelka er godt.

ser ikkje ut som Tine bryr seg serleg om at krava ikkje blir haldne, berre dei får auka melkeinngong på sommaren, Likar ikkje heilt utviklinga frå Tine som er veldig strukturdrivande, bygningsplanleggarane i Tine satsar stort sett på storfjøs/samdrifter med muligheit for melke levering heile året, menst dei som ikkje har muligheit for sommarmelk blir nedprioriterte og må sponse sommarmelk tillegget i form av trekk på vinteren. Trur Tine Rådgiving må ta litt av skulda for at mosjons/beite krava ikkje blir haldne av alle

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Problemet er ikkje fjøsen (bygd på tidleg 80 talet) men at mange ikkje har beite rundt fjøset, for mitt vedkomande har eg berre fulldyrka leirjord som ikkje er egna for beiting(har vore prøvd) blir eit jørmehol etter nokre dagars beiting og skaden på marka blir enorm, må transportere alle dyr på beite i vogn ca 1 km opp i lia, og der er ikkje mulegheit for effektiv drift i kombinasjon med melking. Greit med tillegg for sommarmelka men den bør ikkje trekkast frå dei som ikkje har andre muligheiter enn å ha dyra på beite sommaren og levere tyngda av melk haust,vinter og vår og følgjer foreskrifta,,,, trekka utanom sommaren er no større enn elitemelk tillegget..
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Om ein trekker ifrå på prisen i vinterhalvåret eller om ein legg på prisen i sommarhalvåret går vel for det same? Prisen blir uansett høgare om sommaren, og slik må det vere visst vi skal holde ein nokonlunde jamn produksjon året rundt.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Diskusjonen her var vel i utgangspunktet korleis store beseteningar skal takle dette nye kravet.

Her har vel robotfjøs dei aller største utfordringane. Med robot er det lagt opp til at mjelkinga skal skje frivillgt gjennom heile døgnet. Med dette opplegget seier det vel seg sjølv at beitemarka må ligge kloss inntil driftsbygninga.

Trur og det kan bli store utfordringar med foring etter den nye forskrifta.

Når foringa er fullfor som fleire av dei store besetningane har byr det vel på problem at grøntfor brått skal erstatte mixen som dei er vane med.

Vil påstå at dei som utforma denne forskrifta ikkje såg langt nok fram i tid. Denne forskrifta er i beste fall tilpassa drifter der det vert mjølka morgon og kveld.

 

Her på Vestlandet som eg held til regnar det omlag 700 mm i gjennomsniit gjennom beitesesongen. Er vel knapt nokon bø som kan takle 60 kyr som skal ha minst halve døgnet ute og få hovedføden frå graset dei vassar i.

 

Er det noko TINE treng for å ikkje miste rykte så er det stabil sommar mjølk, noko dei snart 300 robotbruka bidrar sterkt til.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Denne forskrifta kjem aldri til å bli gjennomført i praksis, rett og slett fordi det ikkje er mulig. Dette har eg fått tydelige signal på frå det lokale mattilsynet.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Ingen tvil om at beiting lufting er bra for dyra det er jo det naturlige for dei. Hadde for noen år siden 40 kyr på beite dag og natt fra mai til oktober fra en gammel (betongbunkers fra 1937) driftsbygnining.

Dyra oste av trivsel når dei kom ut. Men her som mange andre plasser har utviklinga kommet videre nå med robot og løsdrift med flere kyr. Prøvde ifjor å beite kyrne men etter at me hadde jaga ut dyra 3 dager ga me opp. Det var regn og surt kver dag og dyra ville rett og slett ikkje ut. Men me prøver oss igjen iår og håper på bedre vær. Når det gjelder okser under 6mnd kommer eg aldri til å sleppe dei ut enten er dei for unge eller så passerer dei 6mnd iløpet av sommeren og då slepp dei å komme ut.Kviger og gjeldkyr skal sjølsagt ut.

Ellers når det gjeld forskrifta trur eg faglaga har blitt tatt på senga her.

Link to comment
Share on other sites

Guest Faile_1

Jage kyrne ut? Om du Bonde ikkje måtte flytte dei nokon plass, å beite var rett utfor døra, kvifor jage dei? Dei kan vel gå ut når dei føler for det?

 

Virkar som dei som har problem med å beite kyrne har det pga. For mange kyr i forhold til kva beitet er meint for. Då er jo feilen ein av to, feil plassert fjøs eller rett å slett for mange kyr for gardsbruket.

 

Når robot og fullforvogn kan resultere i mindre beiting, mindre foropptak frå beite og totalt sett mindre tid ute for kyrne , meinar eg at dei minsker dyrevelferda. Mindre dyrevelferd er motsett veg å gå enn kva forbrukar og regelverksutviklinga leggjer opp til.

 

Mi meining er at om tine reklamerer med kyr på beite, må dette vere fakta. Sida mjølka skal smake betre av dette, bør tine og kunne stje opp prisane på ferske produkt i sommarsesongen. Då kan tine oppnå att folk betaler villig meir, og kanskje kjøper meir grunna kvaliteten, eller kjøper mindre men betaler likevel meir per liter råstoff. Pristillegg og fokuset på kvalitet kan gjere det meir lønnsomt med stølsdrift, eller tilrettelagt mjølking på sommaren. Det kan jo hende det hadde lønt seg.

 

Om nokon registrerer at andre bryt regelverket slik med overlegg, håper eg dei raporterar det til mattilsynet. Dyrevelferd er det viktigaste kortet norske bønder har på handa, i forhold til import. Om vi vert for like, eller sagt annleis, like dårlege, som våre naboland, er vegen kort til import av billigare mjølk. Håper dokke tenkjer over kva mangel på beiting faktisk kan gjere med levebrødet vårt!

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Min påstand er at robot og fullfor ved rett bruk gjer betre dyrehelse minst 300 ++ dagar i året alt etter kva vær det er , ikkje for vått og ikkje for varmt.

Om det hadde vore nok å opne døra ut til beite i 8 veker hadde dette sikkert funka for mangen. Men etter det eg skjønar set forskrifta krav til \&quot\;doumentert logg\&quot\; for at kvart enkelt dyr har vore ute på beitet minst halve døgnet i 56 dagar til saman, samt at dei i denne perioden har beita på grønt gras.

 

Sikkert flott med seterdrift der det ligg tilrette for det. Om ein har investert i ei drift til mange millionar der forholda har teke sjumilssteg i rett retning både for folk og dyr, kan ikkje denne stå tom i 2 av 12 månader.

 

Forbrukarane går nok stort sett etter pris. Dette viser problema dei økologiske varene no har, når dei har gått litt av moten.

 

Vil og minne folk på at om de tek all reklame de kjem over for fakta må de slutte å kjøpe NORA hjemmelaged syltetøy.Dette er fabrikk sylt som alt ana syltetøy som er til salgs butikkar flest.

Tine gjer som alle andre og viser \&quot\;glansbilder\&quot\; av drfta si på reklamen sin.

Link to comment
Share on other sites

Guest Faile_1

Møkkamann: seriøst glad i jobben min, og som forbrukar hadde eg vald mjølk frå kyr som fekk gå ute så mykje så mulig. Regelverket er absolut minimum.

 

\&quot\;dokumentert logg\&quot\; betyr enkel og greit \&quot\;tilgjengeleg, nedskrive tidspunk\&quot\; dersom du har skrive opp at du opner fjøsdøra, slik at at alle kyrne har muligheit til å gå ut frå dato til dato, og omlag når denne døra er stengd om den vert det om natta, så må du ha dekt dette svært godt.

 

Robot og fullforautomat gjer ingenting med verken temperaturen eller fuktigheit innaørs. Om du er overbevist om at kyr trivast best innadørs uansett vær, så lat opp døra å sjå kva dei vel. Om dei ikkje går ut får du jo ingen problem med opptrakka beite. Men da trur eg du må ha nokre sære kyr, mine går i vertfall ut ein tur om dei får lov, om det så er snø.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...