Jump to content

rådjivere..


Guest

Recommended Posts

i flere organsasjoner og bedrifter i landbruket som er tilknyttet bonden er det rådjivere. jeg har i hovedsak melk som produksjon . og stiller da dette spørsmålet. har vi behov for alle disse??? har det ikke vert mer rasjonelt og samlet foring, melk, kjøtt, bygning, hygiene, semin, teknik, gjødsel og mange andre fagfolk under samme firma, helt uavhengig av meierifirma, slakteri, kraftforprodusent mm ????
Link to comment
Share on other sites

Guest wold_landbruk_1
i flere organsasjoner og bedrifter i landbruket som er tilknyttet bonden er det rådjivere. jeg har i hovedsak melk som produksjon . og stiller da dette spørsmålet. har vi behov for alle disse??? har det ikke vert mer rasjonelt og samlet foring, melk, kjøtt, bygning, hygiene, semin, teknik, gjødsel og mange andre fagfolk under samme firma, helt uavhengig av meierifirma, slakteri, kraftforprodusent mm ????
Link to comment
Share on other sites

Guest kjellp_1

Desse BØR ut av samvirkeselskapa. Det heiter seg so fint no at desse tenestene skal vere brukarfinansierte, men det kan eg aldri tru kan stemme. Ein annan sak er jo kvaliteten på dei råda dei gjev. Ikkje spesielt fornøgd med dette nei.

 

Haurde eit rykte om at rådgjevingstenesta til TINE, belastar mjølkeprisen med 0,40 kr pr liter. Dvs at for min del, kostar dette meg kr 160.000,- pr år. Og dei 2 timane eg har besøk av tinerådgjevaren for året, vert då veldig dyre...

Link to comment
Share on other sites

Guest Harald_1
ja nu som man gjør all jobben(Innmelding, planlegging og avlsplan) sjøl, og skulle man være så uheldig å spørre om noe annet så koster det ekstra. Så min mening er at rådgiverne (snakker om Tine) må ut av samvirkesystemet og inn som rene betalingstenester.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Rådgivingsogranisasjonen er på plass allerede. Norsk Landbruksrådgivning,tidligere Forsøksringen. Forøvrig også en samvirkeorganisasjon. Så dere må bare møte på medlemsmøtene å komme med deres meninger eller påvirke \&quot\;de tillitsvalgte\&quot\; på annen måte.
Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Rådgiverne: rein sosialteneste. Etterkvart som talet på bønder går ned , må ein sysselsete folket med eitkvart.

Ein kan iallfall halde kurs for dei. ein kan slå ihel mykje tid med det.

Det vert noko langsamt å site på kantina å drikke kaffi og lese aviser.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...