Jump to content

Starte opp med Spæl


Guest

Recommended Posts

Heihei! Jeg er helt ny her, så her kommer det nok noen dumme spørsmål, men bær over med meg. :)

 

Jeg har veldig lyst til å starte opp med sau, hovedsakelig for hobby og håper kanskje jeg kan finansiere hobby med drift, altså at det går i null. Jeg har sett på et småbruk på 56 daa som består hovedsakelig av skog med kanskje 5 mål beite. Tanken er å hogge ned hele eller deler av skogen slik at det vokser opp beite der. Driftsbygningen er liten og gammel, så regner egentlig ikke med å ha noe nytte av den annet enn til ev lagring. Spæl kan jo gå på utegang, og i tillegg tenker jeg å sette opp en enkel bygning med støpt såle som de kan søke ly i. Vinterfôr må jeg kjøpe. Det følger ikke med utmark/beiterett, men det er kanskje mulig å gjøre noe med? Hvordan bør jeg starte opp? Hvor mange dyr? Må man søke Mattilsynet for å starte opp? Hvordan er det ev med tilskudd for å få ting til å gå rundt? Tenker å kunne levere noen lam hvert år til slakt, antall vil jo avhenge av hvor mange dyr jeg kan ha.

 

Setter veldig stor pris på hvis noen vil ta seg tid til å svare :)

Link to comment
Share on other sites

Det første jeg vil anbefale deg er å melde deg inn i gruppene &quot\;sauefolk&quot\; og &quot\;norske saueraser&quot\; på facebook. Så vil jeg be deg kjøpe boka &quot\;Helse og velferd hos sau&quot\;. Så til det mer praktiske, du må ha ly til dem, og da er det greit at du bygger med tanke på lamming, snyltebehandling, veiing osv. Du trenger egentlig ikke støpt såle, hvis du har drenerende gruslag og talle/halm på toppen så vil det være lettere å få varmgang i tallen enn hvis det er støpt. 5 mål beite er forsvinnende lite. Passer kanskje til en par sauer med lam. Får du til 56 mål med beite så tåler det vel i området 20-30 sau alt etter kvalitet. Du må vel ha omsetning på minimum 20 000,- for å være tilskuddsverettiget. Det vil si at du må levere 20-25 lam hvert år. Og har du f.eks 20 sauer er jo det grei skuring. Men hvis du tenker å starte opp nå, med kun 5 mål beite så vil jeg fraråde deg det. Skaff deg beitegrunnlag først. Og kjøp skikkelige dyr som er registrert i sauekontrollen. De tusenlappene du tror du sparer på livdyrkjøp taper du igjen med en gang når lammene skal leveres. Slakteriene opererer vel med dekningsbidrag på 1500,- - 2000,- pr sau. Du som er helt fersk i gamet bør kanskje ikke forvente å sitte igjen med mer enn 1000,- pr sau. Med 20 sauer ender du vel opp en plass mellom 20-40 000. En annen ting er jordbruksfradraget som også hjelper til, skattemessig. Men start i riktig ende først, beitegrunnlag og sikker tilgang på vinterfor. Tror jeg ville startet med 10-15 påsettlam som jeg hadde kjøpt om høsten, så høy indeks som mulig. Så har du en passe stor flokk å starte læringa med. Og husk, de pengene du legger inn i sauen får du som regel tilbake i andre enden + litt til.
Link to comment
Share on other sites

Hei,

Jeg er selv i startfasen med spæl. Jeg bygger en gapa huk med grusgolv til disse.

Jeg starter opp med 5 lammesøyer. Jeg har en skog på ca 2000 mål. med ca 200 mål som er hogstfelt, 2 år. Tenker å gjøre disse om til beitemark.

Jeg har noen spørsmål som jeg ikke finner hverken på google eller bondelaget:

1: Er det slik at man må søke om disp for å ikke dyrke opp skog igjen, mtp beitemark. Leser dette i skogloven.

2: Jeg skal ha ca 16 da til disse. Har funnet en fin leverandør av gjerder, veshovda. Virker som disse har peiling til overkommelige gjerdepriser. Noen som har noen tanker om minimum høyde til Spæl som skal være på beitet hele året (elektrisk gjerde)?

3: Jeg har ikke tilgang på dyrket mark til vinterfôr. Hva er gjengs pris for en rundball?

 

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
Du trenger ikkje å rydda beite før du handler inn noen dyr. Det er berre fordel å ha dyr på med ein gong det er ryddet, viss ikkje skyter det opp trær med ein gong. Å viss du ikkje har vadestøvler til sauene å deg sjølv, støyp såle i gapahuken.
Link to comment
Share on other sites

Guest 6170Turbo_1

Vera det er kommunen som gir konsesjon til sauedrifta di.

 

Kjøp 10 sauer og begynn med det.

 

Det reknast 2 mål beite pr sau. Hadde eg vore deg hadde eg rydda minst 20 mål og slept sauene på relativt fort. Rydd meir etterkvart som behovet melder seg. På den måten held sauene kratt og ugras vekke, og kultiveringa går fortare. Gjødsel, kalk og isåing med beitefrøblanding er eit must for å få godt beite.

 

Skog skall etter regelen fornyast innan 3 år men kan søkes disp på 2 år til, dvs 5 år i praksis. Når sauene har beita i 3 år, og kultiveringa er godt i gang, tar du kontakt med skogsjefen i kommunen og ber om omdisponering til innmarksbeite.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...