Jump to content

Hjemmeslakt og salg


Guest

Recommended Posts

Med utgangspunkt i at man kan slakte husdyr til eget bruk lurer jeg på følgende (et eksempel): Jeg har tre griser som skal slaktes. Per og Pål skal kjøpe en gris hver. Jeg skaffer en slakter. Per og Pål betaler meg for hver sin levende gris. Per, Pål og jeg betaler slakteren direkte hver for oss for at han slakter alle grisene, hjemme hos meg.

Er dette en brukandes teori?

Link to comment
Share on other sites

Guest hansor_1

Hvis hensikten er å få til en slags måte å selge hjemmeslakta kjøtt på, godkjent av Mattilsynet, er nok ikke teorien helt komplett. &quot\;Enhver som vil holde dyr, herunder svin, småfe, storfe, flere enn 10 hester, 200 eller flere høns og kalkun eller strutsefugl, skal på forhånd melde fra om dette til Mattilsynet der virksomheten skal finne sted&quot\; står det å lese på Mattilsynets sider. Derfor må kjøper i det minste melde fra til Mattilsynet. Hvis du ringer og spør om dette er greit, får du ganske sikkert nei som svar. Jeg tror allikevel det ikke er en søknadsprosess for dette, og Mattilsynet kan sikkert ikke nekte kjøper å kjøpe, men det kan jo tenkes at selger blir kontaktet hvis de får mange meldinger om kjøp fra samme produsent.

 

Etter hva jeg har forstått har reinnæringa fått gjennomslag for en ny forskrift der de kan slakte 10 rein for omsetning i &quot\;hjemmemarkedet&quot\;. Jeg syns dette burde vært mulig å utrede for andre dyrehold også, så lenge slaktingen foregår på en skikkelig måte.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...