Jump to content

Tilskudd, for innmark/utmarksbeite


Guest

Recommended Posts

Jeg overfor familiegården for 8 år siden og i fjor slapp jeg Høylandsfe i de gamle kulturbeitene. Har ikke vært dyr der siden 2VK.

 

Jeg vet det i enkelte kommuner, blant annet min egen at det er mulighet for å gjøre om skogsbeite til innmarksbeite.

 

Og at det da blir betalt ut tilskudd pr mål som blir omgjort og pr time du jobber med beite for å gjøre det om til innmarksbeite.

Er det noen som kjenner til disse summene? Og hva kravene til innmarksbeite er.

 

Har gjerdet inne 100 mål med godt voksen furuskog, med mye grad innimellom. Vil gjerne få mer innmarksbeite, da det er ubegrenset med skogsbeite på gården.

 

Takk :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Anonym

Dette håndteres nok veldig forskjellig av ulike saksbehandlere, og det er saksbehandler i kommunen som skal gjøre vedtak uansett, så jeg anbefaler at du kontakter landbruksavdeling i kommunen.

 

Jeg har ryddet en del beiter her hjemme for noen år tilbake, og kravet som da ble stilt for å få tilskudd gjennom SMIL-ordninga, var at arealene skulle ha et visst &quot\;beitepreg&quot\;. Dvs jeg fikk ikke tilskudd til å rydde beiter der det var skog, men jeg fikk tilskudd til å rydde et areal der det var tydelig at det hadde vært oppvekst av orekratt og lignende (selv om dette var skikkelig grovvokst &quot\;vedskog&quot\;. Tilskuddet ble beregnet pr daa. I tillegg fikk jeg tilskudd til inngjerding av arealet med nettinggjerde/impr.påler.

 

Jeg har senere ryddet adskillig større arealer, men da med hogstmaskin på blanda gammelskog og noe yngre skog (mye kanter etter gamle hogster som stod igjen, med litt eldre plantefelt mellom ca 30-40 år gammelt). Dette fikk jeg ikke tilskudd til, men hogstmaskina la opp kvisten i haug så det var rimelig enkelt å få til.

 

Det vil sannsynligvis lønne seg å rydde til innmarksbeite uansett, du får tilskudd på arealet (er vel 60% av AK-tilskudd til gras) + evt RMP-midler for beiting av innmarksbeiter/kulturbeiter. Og i tillegg betydelig bedre beite til dyra.

 

Jeg rydda mye manuelt, men i ettertid ser jeg at det hadde vært veldig mye raskere med skikkelig utstyr, f.eks ei gravemaskin med klo, eller traktor med tømmerhenger og kran. Og mye diesel for å fyre opp...

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...