Jump to content

sau


Guest

Recommended Posts

Hei! Er i tenkeboksen på å kjøpe en gård. Kommer fra en gård med melkeproduksjon. Men den gården jeg har sett på egner seg best til sau da det er lite med areal (ca.80). Høres det da realistisk ut med 80 sau ? Og hvor mye kan man regne med at man sitter igjen med pr. Søye i inntekt ? Har også tenkt tanken på å drive litt med gris ved siden av. For etter som jeg har skjønt har jeg nok spredeareal til mere dyr. Noen som har anbefalinger ?
Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Guest sauebonde

Hei,

Du bør nok regne ca 1 daa pr søye med tanke på vårbeite og høstbeite. Har du tenkt å ha dei på utmarksbeite på sommaren?

Det er jo avgjerande for kor mange dyr du kan ha.

Men hvis du tenker å ha slått og sommarbeite heime så begrenser det seg litt.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest bonde

Hei!

Driver ein gard med 150 vtf.

Har 330 daa dyrkamark samt noko beite (40daa)

Vurderer å utvide drifta slik att eg får utnytta arealet eg har tilgjengleg.

Har eitt ynskje om å få til ei drift som gjer att eg kan vera bonde på heiltid.

Nokon synspunk på kva eg bør gjera/ kva som er mest lønsamt.

Lønner det seg å auke med sau eller er det god økonomi i å ha ammeku i tillegg?

Tenkjer å beite på innmarka mi, sauene er på utmarksbeite om sommaren.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Hva har du mest lyst til selv?

Begge deler er jo fint, kombinasjon sau/ammeku. Du vil få en del tilskudd på ammeku, om du har mellom 6 og 25 stk. Samtidig kan det jo vara fint å bare øke sauetallet. Begge deler vil jo vara lønnsomt.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...