Jump to content

starte med dyr.


Guest

Recommended Posts

Heisen. Har kjøpt meg et gårdsbruk og kunne tenkt meg og starte med dyr. På gården så er det et tomt stålbygg på 300 kvm men lite dyrket mark ca 25 mål og 150 innmarksbeite. I følge landbruk kontoret så er dette godkjent som spredning areal? Er noe utmark au. Noe tips hva jeg kan ha av dyr som passe til sånt gårdsbruk.
Link to comment
Share on other sites

Hei har du egnet husrom for ku anbefaler deg og starte med 6 ammekyr, vårkalving, utnytt beite du har om sommeren, selg kalvene på høsten. Du vil da få produksjonstilskudd på ca 8000kr pr. Ku inkl driftstilskudd og beitetilskudd. Salg av 6 kalver på høsten gir inntekt på fra 8000-16000 + mva pr kalv etter om det er okse eller kvige og tung eller lett rase. Får du til denne produksjonen har du en omsetning på 110-130000+ mva på bare 6 mordyr. Det er ikke dårlig på en interessant hobby. Arealtilskudd kommer i tillegg. Du må ha minimum 6 ammekyr for å få driftstilskudd noe som utgjør nesten 18000kr. Det er noe arbeid om du har bare noen få kyr også, men det bør være fullt overkommelig selv om du driver med noe annet i tillegg.
Link to comment
Share on other sites

Dyrehold kan drives på mange ulike måter. Se deg om og sjekk ut hva andre i nærheten har valgt å satse påeller valgt å slutte med. Oppsett av tall som skal si noe om lønnsomheten uten å vite hvor i landet og hvilke ressurser som finnes på gården har jeg liten tro på. Viktig at man har lyst til å drive med den produksjonen man starter med og at man har kompetansen som kreves. Ammekuproduksjon under for enkle forhold er det dessverre allerede for mye av. Alle dyr skal ha daglig tilsyn og godt stell. For å kunne ha dyr på beite må gjerder og grinder være på plass. En langsiktig plan for hvordan man skal utvikle driften må ligge som grunnlag for de investeringene man gjør.
Link to comment
Share on other sites

Inseminering er vel best!

Det må iværtfall være veldig enkelt.

Ammeku er framtida tror jeg, kjøtt må vi ha og produsjonen er ganske grei.

 

Link to comment
Share on other sites

Må si jeg er overrasket over at noen foreslår inseminering. Skal du inseminere må du finne brunst. Kan være vanskelig ,dyrt og tidkrevende. Med okse slipper du den og ferdig med det. Kjøper du en ungokse er kostnaden moderat og den vokser til du må slakte eller selge den. Velger du et individ med godt lynne og gir nok tilsyn stell og pass går det bra. Lykke til
Link to comment
Share on other sites

Guest Bråten

Hvorfor ikke starte med bier? Det krever nøyaktighet og man må klare å stå litt bøyd med ryggen på de varmeste dagene i juli:)

 

1 bikube gir minst 25-35 kg honning. I 2014 var det flere som hadde rundt 60 kg i snitt pr.kube. Pris ut til privatkunder rundt 140 kr pr kg. Tilskuddet er på rundt 400kr pr kube.

Det er ikke gratis å starte med bier, men ei rundballpresse koster peng den også...

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...