Jump to content

tilskudd sau


Guest

Recommended Posts

Hei!

Har startet opp så smått med sau på hjemgården.

Har ikke så mange enda på grunn av att jeg bare er 15 år og går skole i tillegg.

 

Har 4 vinterfora søyer av rasen Gammalnorsk Spælsau, dette er vell et underskudds-prosjekt men kan jeg få noe tilskudd for dette?

Link to comment
Share on other sites

Guest billy_the_kid_1
For og få tilskudd må du ha ei omsetning på 20000kr. Så du må nokk auke til 10 sau før du klarer d. Og da er du avhengig av livdyrsalg for å klare d. Men du kan jo selge litt ved for å klare dette. Kan og kjøpe ved for 20000kr og videreselge og vips du har krav på tilskudd....
Link to comment
Share on other sites

Guest Jogeir M. Agjeld

Joda, du kan nok få tilskot. Den nye regjeringa har forenkla og skal satse på dei store, og ein avgjerande del av denne forenklinga er at omsetningsgrensa er tatt bort samstundes som botnfrådraget er heva til 6000 kroner, noko som opnar for tilskot til drift av ditt omfang.

Tilskotssatsen pr. sau er justert til kr 1000 pr. dyr. Kombinert med areal- og kulturlandskapstilskot (du kan få for 2,2 dekar pr. vfs) og beitetilskot, er det godt mogeleg at du kan hente ut nokre statlege hundrelappar på desse dyra dine. Men først må du ha organisasjonsnummer, og det er lurt å ta ein prat med landbruksontoret, som bør kunne desse reglane litt betre. Sjekk også rettleiingsheftet til slf:

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/dokumentarkiv/publikasjoner/_attachment/39619?_ts=1471115e790&amp\;download=true

 

Hugs også det Rune peikar på, også om du startar i det små: Ha fokus på produksjon, tenk at du skal drive butikk. Lukke til!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...