Jump to content

erfaringer med økologisk kjøttproduksjon på kastrater?


Guest

Recommended Posts

skal legge om et skifte på ca 170 mål nærmest gården til økologisk, og i den forbindelse vurderer jeg om det kan være aktuelt å starte med noe dyr. har et rom i låven på ca 150m2 som ligger i tilknytning til et eksisterende beite som kan benyttes. er kastrater noe å prøve? veit godt at de har mye lavere tilvekst enn oksekalver, men tenker en forholdsvis ekstensiv produksjon. det vil ikke koste stort å gjøre om til tallefjøs. har god tilgang på halm. har og noe utmarksbeite. beite på underkultur i korn etter tresking kan også være aktuelt.

tanker og erfaringer tas imot med takk

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest Anonym

Hei, økologisk kastrat kan vera interesant. Eg har ikkje erfaring med denne produksjonen sjølv, men eg tenke det å få omsatt kjøttet til ein bra pris er viktig for å få grei økonomi. Eg tvile på om Nortura er interesert, men kanskje andre aktører kan vera interesert i avtale. Har du interesse av å omsetta kjøttet sjølv kan det vera aktuelt. Det ser ut til at interessen for å bestilla økokjøtt over nettet er aukande, men det tar tid å koma i gang.

Når det gjeld sjølve produksjonen trur eg det er viktig å ikkje ha meir dyr enn at det er nok beite av grei kvalitet heile tida.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym

Kastratproduksjon er interessant dersom du har god tilgang på beite (utmark/innmark utenom dyrka mark) og plass i fjøset. Hovedgrunnen til at det kan være gunstig er billig fôr: utmarksbeite to sommersesonger, &quot\;skrapfôr&quot\; eller halm og bittelitt kraftfôr inne. Kjøttet sies å være marmorert og fint, men blir ikke premiert hos de store slakteriene så det anbefales å lage egne avtaler.

 

Lykke til!.

Link to comment
Share on other sites

Guest olek_1

Har regnet på kastrater på min egen gård. Har jersey, ledig fjøsplass og uendelig med utmarks/fjellbeiter. Skal få til et dekningsbidrag på 6-7 tusen per kastrat mener jeg at jeg fant ut. Forutsett en høyere pris på kjøttet enn jeg ville fått ved å sende de gjennom kjøttkverna i nortura, men jeg tok ikke alt for mange kr/kg i regnestykket heller. Har slakter som betaler for høyere kvalitet, god marmorering, mørt og finfibret.

Skal ha de 2 sommre på beite, ha en liten oppforing med korngrøpp rett før slakting på høsten.

 

Noen som har kastrater på ikke inngjerdet utmark? Går de som er første og andre sommer på beite sammen, eller skiller de seg?

Kommer til å ha mine første kastrater inngjerdet på beite første sommer, men andre sommeren sender jeg de til fjells.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anonym
Jeg har hatt mine på utmarksbeite, de flokker seg litt tilfeldig fra år til år. Noen slenger seg med andre kviger i området.
Link to comment
Share on other sites

Guest Sigurd_s_1
Hvordan legger man best opp en produksjon på kastrater? Kjøpe inn høstfødte kalver på våren, og en ny pulje året etter? Hva med oppstalling og foringssystemer? Tror det er ekstremt viktig å investere så lite som mulig, siden marginene er såpass små
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...