Jump to content

Hva vil du anbefale som maks alder på en søye (livdyr) når du kjøper den? NKS


Guest

Recommended Posts

Nok et spørsmål fra ny bonde. Vi skal velge fra en større besetning, og jeg lurer på hva man anbefaler som maks alder for en søye man kjøper som livdyr.

 

I og med at vi er nye sauebønder så ønsker vi ikke å sette på årets lam, så alle søyene vi kjøper vil ha hatt minst ett år som mødre. Jeg vet at tidligere bonde har søyer som er opp til 6 år, men jeg syns dette er for gammelt i forhold til at de skal tjene inn prisen vi betaler for dem. Videre har vi lagt til grunn antall lam søyen har hatt tidligere og hvilke type lamming hun har hatt (vi ønsker ingen søyer som har hatt 3'er lamming, altså mye komplikasjoner).

 

Kort oppsummert vil vi velge søye ut i fra:

-Alder

-Antall lam

-komplikasjonsgrad lamming (helst kun 1 og 2)

 

Tips til maks alder? Tips til flere kriterier for valg av livdyr?

Link to comment
Share on other sites

Guest hansor_1
Dere bør for all del bruke indeks som utvalgskriterium, forutsatt at besetningen er i Sauekontrollen. Selv kjøpte jeg kun lam da jeg startet opp, de er billigere innkjøp, men straffer seg i tilskuddstildeling og ble en drøy første lamming.(Grunnen var etablering i nytt beiteområde, ville valgt flere voksne hvis ikke). Jeg ville uansett tatt med et par av de beste lamma og satt på disse også. Har eieren drevet aktivt med avl, har du godt materiale i de yngste. Har du mye å velge ut fra ville jeg ikke valgt eldre enn 3 år, men det er bare synsing fra min side. Fins neppe en fasit på dette, men igjen, har eieren drevet aktivt med avl, ville jeg valg unge søyer. Husk ellers at mange opererer med standard livdyrpriser fra NSG. Sjekk hjemmesida.
Link to comment
Share on other sites

Guest 6170Turbo_1
Det er vel plenty å velge i når forrige eiger har/hadde 6 værer. Eg ville tatt dyr som var 2-3 år gamle så slepp du åringer som lemmer for store lam første året. Ikkje vær for redd å velge sauer som får trillinger, er bedre med 3 lam på 18 kg enn 2 på 22. lemmingvansker kan du få på alt.
Link to comment
Share on other sites

Guest rønningen_1

Takk for svar. Jo, tror nok han har nok søyer til å velge flest 2-3 års søyer. Fikk bestemt inntrykk av at som ny bonde så er det greit å ikke sette på lam. Jeg har ikke vært med i mer enn en lamming, og selv om jeg har gode naboer, så er det jo greit å ha søyer som i hvert fall før har greid å lamme relativt greit og selvstendig.

 

takk for tips! Indeks må jeg sjekke.

 

nok et spm: skal beitetilskudd (utmarksbeitetilskudd og beitetilskudd hhv 142 kr og 60 kr per dyr) beregnes ut ifra antall voksne søyer eller hele besetningen som går på beite (lam og søyer?).

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...